Доц. д-р Тодорка Малчева Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(131) "1978-1982 - ВМПИ - гр. Пловдив (сега АМТИИ), специалност "Музикална педагогика"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(70) "1982-1985 - ЕСПУ "Христо Ботев" - град Попово" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "2014 г. - доцент 1993 г. – гл. асистент 1989 г. - ст. асистент; 1985 г. – асистент;" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(215) "2008 г. - доктор по изкуствознание Защитена дисертация на тема: “Делото на Дико Илиев в българската музикална култура”" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(239) "Лекции по дисциплината "Музикален фолклор" Упражнения по дисциплините: - Музикален фолклор; - Български народни танци; - Акордеон." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(274) "Български музикален фолклор; Методика на преподаването по фолклор; Методика на теренната фолклорна дейност; Методика на преподаването по акордеон." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2373) "2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес; 2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене; 2010 - Цикъл тематични и образователни концерти; 2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика; 2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес; 2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес; 2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес; 2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№РД-08-289/12.ІІІ.2015). Ръководител проект. 2016 - „Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика” – РД-08-137/08.02.2016. Ръководител проект. 2017 - “Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура” – 2017 г., № РД-08-83/03.02.2017; Договор №РД-10-572/27.II.2017. Ръководител проект. 2018 - „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”, № РД-08-127/7.02.2018 г.; Договор №: РД-10-414/28.02.2018 г. Ръководител проект. 2019 - Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите, РД-08-84/31.01.2019 г. Ръководител проект." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(920) "Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1996 т. Заместник-ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1997-1999 г. Отговорник сектор "Акордеон" към катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1999 г. Отговорник по научно-изследователската дейност към катедра "Теория и история на музиката" - 2010-2014 г. Отговорник по научно-изследователската и художествено-творческа дейност към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - 2016-2019 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1189) "Ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1994-1996 г. Заместник ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1997-1999 г. Участие в Общото събрание на Шуменски университет Участие в акредитация на специалност "Педагогика на обучението по музика" - 2012-2013 г. Отговорник по научно-изследователската работа към катедра „Теория и история на музиката” - 2010-2014 г. Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2017 г. Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2019 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(326) "Диплом на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г. Грамота на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Тодорка Малчева Иванова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111а

Телефон: 054/830-365, вътр.132

Email: malcheva@mail.bg, t.malcheva@shu.bg

Приемно време: I седмица: понеделник 15,30-17; II седмица: понеделник 11,30-13

Завършен университет, специалност

1978-1982 - ВМПИ - гр. Пловдив (сега АМТИИ), специалност "Музикална педагогика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1982-1985 - ЕСПУ "Христо Ботев" - град Попово

Заемани академични длъжности

2014 г. - доцент

1993 г. – гл. асистент

1989 г. - ст. асистент;

1985 г. – асистент;

Придобити научни степени

2008 г. - доктор по изкуствознание

Защитена дисертация на тема: “Делото на Дико Илиев в българската музикална култура”

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по дисциплината "Музикален фолклор"

Упражнения по дисциплините:

- Музикален фолклор;

- Български народни танци;

- Акордеон.

Области на научни интереси

Български музикален фолклор;

Методика на преподаването по фолклор;

Методика на теренната фолклорна дейност;

Методика на преподаването по акордеон.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес;

2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене;

2010 - Цикъл тематични и образователни концерти;

2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика;

2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес;

2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес;

2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес;

2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№РД-08-289/12.ІІІ.2015). Ръководител проект.

2016 - „Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика” – РД-08-137/08.02.2016. Ръководител проект.

2017 - “Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура” – 2017 г., № РД-08-83/03.02.2017; Договор №РД-10-572/27.II.2017. Ръководител проект.

2018 - „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”, № РД-08-127/7.02.2018 г.; Договор №: РД-10-414/28.02.2018 г. Ръководител проект.

2019 - Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите, РД-08-84/31.01.2019 г. Ръководител проект.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1996 т.

Заместник-ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1997-1999 г.

Отговорник сектор "Акордеон" към катедра "Музикално възпитание и изпълнителство" - 1994-1999 г.

Отговорник по научно-изследователската дейност към катедра "Теория и история на музиката" - 2010-2014 г.

Отговорник по научно-изследователската и художествено-творческа дейност към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - 2016-2019 г.

Организационна дейност

Ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1994-1996 г.

Заместник ръководител катедра „Музикално възпитание и изпълнителство” - 1997-1999 г.

Участие в Общото събрание на Шуменски университет

Участие в акредитация на специалност "Педагогика на обучението по музика" - 2012-2013 г.

Отговорник по научно-изследователската работа към катедра „Теория и история на музиката” - 2010-2014 г.

Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2017 г.

Отговорник по научно-изследователската работа към катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" - от 2019 г.

Държавни и/или научни награди

Диплом на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г.

Грамота на студенти от Първи национален конкурс за акордеонисти, гр. Нови пазар, 17-19.V.2002 г.

Дисертации

2008г. - Делото на Дико Илиев в българската музикална култура, 2008

Монографии

2017г. - Открояващи се моменти при българските обичайно-обредни практики, Шумен, ISBN 978-619-7218-34-3, 2017.

2016г. - Ансамблова художествена самодейност на арменския етнос в Шумен - ХХ-ХХІ век, ISBN: 978-619-7218-30-5, Шумен, 2016.

2012г. - Чешките капелмайстори в Шумен и българският музикален фолклор. Педагогическо капелмайсторско присътвие, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен. ISBN 978-954-577-630-4, 2012.

Учебни помагала

2017г. - Българският фолклор в песни, Шумен,ISMN 979-0-9021210-1-9, 2017.

2017г. - Български народен двуглас, Шумен, ISMN 979-0-9021210-0-2, 2017.

2013г. - Педагогическа система за овладяване на музикалнофолклорните диалекти в България, Шумен, ISBN 978 954 25-0125-9, 2013.

2012г. - Методически насоки за теренно проучване на българския фолклор в учебния процес със студенти, УИ на ШУ, Шумен, ISBN 978-954-577-652-6, 2012.

2008г. - Музикален фолклор - в помощ на студента", УИ на ШУ, Шумен, ISBN 978-954-577-513-0, 2008

Студии

2016г. - Явлението художествена самодейност в контекста на историческото развитие. В: Естетически ценности и възпитание, ISBN: 978-619-201-100-0, Университетско издателство "Еп. К. Преславски"Шумен, с. 191-215, 2016,.

2016г. - Художествената самодейност в постмодерните времена. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 130-156, 2016.

Статии

2019г. - Военните духови оркестри и инструменталният ни фолклор. В: Музикални хоризонти, №2, ISSN 1310-0076, с. 15–18, 2019.

2019г. - 81. «Изкуство, същност и класифициране на българския народен танц», Будва, Черна гора, юни 2019. В: International journal “Knowledge” №6, Skopie, pp 1791-1797, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Global Impact & Qualitiy Factor 1,822 (2017).

2019г. - За някои оптимални форми и методи при музикално-възпитателния процес в детска възраст. В: Иновации в образованието, ISBN: 978-619-00-0996-2, Шумен, 2019, с. 429-436.

2019г. - За семантиката на българските благословии като част от фолклорното слово, Пролетни научни четения, Пловдив, АМТИИ, 2019, под печат.

2019г. - Фолклорни традиции в Шуменско според „Ръководство за словестност” на Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878), 2019, УИ „Еп. К. Преславски, с. 215-224, ISBN 978-619-201-344-8.

2018г. - Прояви и индивидуалност на традиционното българско многогласие, В: „Иновации в образованието”, Шумен, 2018, 421- 427, ISBN: 978-619-00-0783-8.

2018г. - Прояви и индивидуалност на традиционното българско многогласие, В: http://sociobrains.com/, бр. 45, май, 2018, реферирано, индексирано, IF: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2018г. - Хората за духов оркестър и техният принос в учебния процес. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 221 - 229.

2018г. - Символиката в обичая сурва. В: International journal “Knowledge”, №3, Скопие, 2018, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923Х, GIF 1,322, с. 857-862.

2018г. - Фолклорни традиции в Шуменско според „Ръководство за словестност” на Добри Войников, ноември 2018 г., ШУ, под печат.

2017г. - За предците на шуменските арменски самодейци, SocioBrains, бр. 34, 313-316, 2017, реферирано, индексирано, импактфактор: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Основополагане на арменската художествена самодейност в Шумен. В: Културен семинар „Непознатите”, Пловдив, ISBN 978-954-2963-19-6, с. 14-26, 2017.

2017г. - Особености на композиторското реализиране при Дико Илиев, SocioBrains, бр. 31, март 2017, 192-196, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Танцова самодейност на арменската диаспора в Шумен след 90-те г. на ХХ век, SocioBrains, бр. 31, март 2017,197-204, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Към историческите корени на арменския етнос в България, SocioBrains, бр. 31, март 2017, 205-208, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Коледуването в студентските проучвания, Сърбия, межд. конференция, 2017, В: Imternational journal Knowledge, vol. 16.2., Global impact and Quality Factor – 1,023, ISSN: 1857-923Х, с. 927-932, Skopje, 2017,

2017г. - Взаимообвързаност между музиката на военните духови оркестри и инструменталния ни фолклор, SocioBrains, бр. 32, април 2017, 51-57, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Присъствието на фолклорната музика в инструменталната градска култура на България, SocioBrains, бр. 32, април 2017, 58-62, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Изявата на Дико Илиев като инструменталист и капелмайстор, SocioBrains, бр. 32, април 2017, 46-50, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Оряховският активен творчески период на Дико Илиев, SocioBrains, бр. 33, май 2017, 46-50, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Българска маскарадна традиция от Шуменско, SocioBrains, бр. 33, май 2017, 46-50, импакт фактори: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2017г. - Обичайно-обреден песенен фолклор във Варненско (в съавторство). В: В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част II, ISSN 1314-300Х, 272-278, 2017.

2017г. - Фолклорните традиции на село Аспарухово (в съавторство). В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част II, ISSN 1314-300Х, 264-271, 2017.

2017г. - За теренното проучване в учебния процес със студенти, Пловдив, 2017. В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. 40 години катедра „Теория и история на музиката”, с. 134-142, ISBN 978-954-2963-24-0.

2016г. - Триумфът на Арменски смесен хор "Гърунг" в зала "Универсиада" - София. В: "Ереван", 23.V.-5.VІ.2016 г., с. 14.

2016г. - На Вартавар – „миасин” и с благодарност!. В: Парекордзагани цайн, 2.VІІ.2016, с. 6, 2016.

2016г. - Седянката в българската традиционна култура. В: Imternational journal Knowledge, vol. 14.2., Global impact and Quality Factor, ISSN: 1857-92, Skopje, с. 808-812, 2016.

2016г. - Етнокултурни паралели между капанските и общобългарските обичайно-обредни практики, пътуващ семинар ПФ. В: Иновации в образованието, ISBN: 978-619-00-0477, Шумен, 378-384, 2016.

2016г. - Теоретичният модул „Български градски фолклор” през погледа на Николай Кауфман, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 157-167, 2016.

2016г. - Играта в музикално-образователната дейност за предучилищна възраст. В : Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 42-55, 2016.

2016г. - За един оркестров вариант в българската фолклорно-инструменталната музика. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 168-179, 2016.

2016г. - Обучението по музикален фолклор за повишаване познавателната активност на студентите, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 6-10, 2016.

2016г. - Дисциплината „музикален фолклор” и нейното педагогическо ръководство. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, с. 10-17, 2016.

2015г. - Сирварт Чилингирян или емблемата на арменското танцово изкуство в Шумен от ХХ век. В: Иновации в образованието, Шумен, 2015, с. 382-389, ISBN: 978-619-00-0265-9.

2015г. - Хор "Гърунг" - основополагане, роля и значение за арменската хорова самодейност в Шумен, ВТУ, (под печат).

2015г. - Художествената самодейност на арменската общност в Шумен (ХХ-ХХІ век). В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Част VІ, Варна, 2015, с. 89-104, ISSN 1314-300X.

2014г. - Народните акордеонисти през погледа на фолклориста. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието”, ШУ, ПФ, Шумен, 2014, с. 412-418, ISBN 978-619-00-0092-1.

2014г. - Към проблема за спецификата на хороводните песни от Поповския край чрез сравнителното им съпоставяне с източнотракийския фолклор. В: Попово - минало и бъдеще, В. Търново, 2014, с. 242-251.

2013г. - Пролетните празници в Добруджанския край във възпитателно-образователния процес с 3-4 годишните деца. В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”, част втора, Варна, 2013, с. 83-95.

2013г. - Работата на методиста в образователния процес по музикален инструмент. В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”, част втора, Варна, 2013, с. 299-310.

2013г. - Фолклористичното теренно проучване на студентите в учебния процес. В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”, част втора, Варна, 2013, с. 317-325.

2013г. - Общуването на децата от предучилищна възраст с българския музикален фолклор. В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”, част втора, Варна, 2013, с. 368-387.

2013г. - Едно педагогическо проучване за учебния процес по музикален фолклор. В: Сборник научни трудове „Иновации в образованието”, Шумен, с. 315-323, 2013, ISBN 978-954-400-925-0.

2012г. - Социално категоризиране на чешкото присъствие в Шумен след Освобождението. В: Сборник научни трудове „Образователни технологии”, В. Търново, с. 321-329, 2012.

2012г. - Педагогическата дейност на чешките капелмайстори и музиканти от края на ХІХ и началото на ХХ век, В: Годишник на ШУ, том ХVІ D, Педагогически факултет, с. 603-611, 2012.

2012г. - Стимулиране на интелектуалното развитие на студентите чрез обучението по музикален инструмент. В сп. „Образование и технологии”, кн. 3, с. 145; CD „Образование и технологии”, Бургас, 2012.

2012г. - Хората за духов оркестър – едно педагогическо научно търсене за учебния процес, В сп. „Образование и технологии”, кн. 3, с. 147. CD „Образование и технологии”, Бургас, 2012. технологии”, кн. 3, 2012, с. 147. CD "Образование и технологии", Бургас, 2012.

2011г. - Капелмайсторското присъствие в Шумен за музикалния фолклор // В: Сборник научни трудове, Шумен, с. 697-702, 2011.

2011г. - Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето. Съюз на учените, Стара Загора, ISSN-1314-4111, с. 44-47, 2011.

2010г. - Военните духови оркестри и техният принос за българската фолклорно-инструментална практика // В: Иновации в образованието, Шумен, с. 652-659, 2010

2010г. - Относно някои фолклорни насоки в инструменталната градска култура на ХХ век, Ст. Загора. В: CD „Съюз на учените” – Ст. Загора, № 9 789549329469, 2010.

2009г. - Към въпроса за някои типологични особености на хороводните песни от Североизточна България (Поповско),// CD „Съюз на учените” – Ст. Загора, № 9789549329452, 2009.

2008г. - Приносът на Дико Илиев за българската музикална култура. В: Българската култура и европейският ХХ век, Варна, с. 152-159, 2008.

2006г. - Творчеството на Дико Илиев – подходяща звукова основа за практическата подготовка на педагога//В: Практическото обучение на студентите от специалност“Педагогика на обучението по музика”, Шумен, с. 50-53, 2006.

2005г. - Особености на композиторското реализиране при Дико Илиев//В: Нова философия в образованието, Шумен, с. 71-77, 2005.

2005г. - Традиционно или иновационно е творчеството на Дико Илиев//В: Традиции и иновации в образованието, Попово, с. 196-204, 2005.

2004г. - Някои аспекти в мелодиката на хорaта на Дико Илиев//В: Образование и изкуство, Шумен, с. 520-524, 2004.

2004г. - Ладово-хармонични основи на Дико-Илиевите хорa // В: Музикални хоризонти, №5, с. 25-27, 2004.

2003г. - Инструменталното обучение за оптимална педагогическа компетентност//В: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, Стара Загора, с.221-225, 2003.

2003г. - Към проблема за преодоляване на физическото напрежение при свирене на акордеон//В: Научни трудове, том ІІІ С, Добрич, с. 120-122, 2003.

2002г. - Индивидуалният подход в инструменталното обучение на детски и начални учители // В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания, Смолян, с. 111-112, 2002.

2000г. - За инструменталното обучение на студентите // В: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие, Пловдив, с. 295-296, 2000.

1999г. - Повишаване на познавателната активност на студентите чрез обучението по музикален инструмент // В: Обучение и квалификация – непрекъснато образование, Стара Загора, с. 84-86, 1999.

1998г. - За развитието на музикалната памет в обучението по акордеон // В: Музикалнообразователната система – традиции и перспективи, Бургас, с. 37-38, 1998.

1998г. - Проблемното обучение за интерпретацията на полифонични произведения // В: Квалификацията на учителите – реалности и перспективи, Варна , с. 169-174, 1999.

1991г. - Инструменталното обучение в Педагогическите вузове за квалификацията на педагогическите кадри // В: Актуални проблеми на квалификацията напедагогическите кадри, Стара Загора, с. 192, 1991.

1990г. - Проблеми при инструменталното обучение на студентите в ПФ на ВПИ // В: Годишник на ВПИ – Шумен, с. 181-185, 1990.

1990г. - Към въпроса за усъвършенстване професионалната подготовка на студентите // В: Практическата подготовка на студентите от Педагогическите институти, Добрич, с. 274-278, 1990.

1988г. - Форми за активизиране на обучението по музикален инструмент // В: Педагогика и психология, том ІV, ВТУ, с. 114, 1988.

Доклади

1987г. - Координиране на обучението по акордеон в ПФ на ВПИ с обучението по музика в ЕСПУ//Национална научна сесия на клубовете на младите научни работници, Шумен, 1987.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" за нуждите на АМТИИ, гр. Пловдив

2017г. - Становище по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” - професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства, научна специалност "Теория и практика на изпълнителското изкуство" към катедра „Музика”, Факултет по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Назначена със Заповед №885 от 03.04.2017 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” доц. д-р Борислав Юруков.

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "Професор" за нуждите на ШУ "Еп. К. Преславски", обявен в ДВ, бр.13 от 17.02.2015 г. в област на висше образование І. Педагогически науки, професионално направление І.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Музикална естетика и възпитание) - 2015.

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" за нуждите на ШУ "Еп. К. Преславски", обявен в ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г. в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство - Музикален анализ) - 2015.

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" за нуждите на ШУ "Еп. К. Преславски", обявен в ДВ, бр. 26 от 07.04.2015 г. по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство - Четене и свирене на хорови партитури) - 2015.

Цитирания

2019г. - Андриянов, Н., 2019, За някои аспекти на влияние на Моцарт върху творческия стил на Бетовен – Соната № 14 от Моцарт и Соната № 8 „Патетична” от Бетовен (под печат). Цитирал: Малчева, Т. (2000): За инструменталното обучение на студентите. В: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, с. 295-296.

2019г. - Будакова, С., THE PRE-MODERN MUSICAL FOLKLORE IN DIVDYADOVO. VII International scientific conference “Engineering, Technologies. Education. Security”, 29 May – 1 June 2019, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Proceedings. Year III. Issue 2 (8). Volume 2. Education. Public sciences. ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), Sofia, Bulgaria, pg. 169-171. Цитирала: Малчева, Т. Открояващи се моменти при българските обичайно-обредни практики, Шумен, ISBN 978-619-7218-34-3, 2017.

2019г. - Рада Славинска, 2019, Предпоставки за възникване на жанра «пасан за народен хор», ISBN 978-954-2963-45-5, Пловдив. Цитирала на с. 71: Малчева, Т. Чешките капелмайстори в Шумен и българският музикален фолклор. Педагогическо капелмайсторско присъствие, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012.

2018г. - Рачева, М. и Ботева В. „Ролята на песенното музициране за развитие на музикания слух и музикалните способности на учениците”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. II, 2018, с. 210-220. Цитирали: Малчева, Т. Едно педагогическо проучване за учебния процес по музикален фолклор. В: Сборник научни трудове „Иновации в образованието”, Шумен, 2013, с. 315-323. ISBN 978-954-400-925-0.

2018г. - Рачева, М. и Ботева В. „Ролята на песенното музициране за развитие на музикания слух и музикалните способности на учениците”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. II, 2018, с. 210-220. Цитирали: Малчева, Т. (в съавт. с Христова, П.) Обичайно-обреден песенен фолклор във Варненско, Шумен, 2017. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част II, 2017, с.272-278. ISSN 1314-300Х.

2017г. - М. Рачева. Възможности за творческо осъществяване на музикално-образователния процес в детската градина и училище. В: Sociobrains, бр. 34, юни, 2017 г., с. 140-144. Цитирала: Малчева, Т., 2011, Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето, Международна конференция, 3-4. VІ. 2011 г., Съюз на учените, Стара Загора, юни, 2011, ISSN-1314-4111, http://journal.sustz.com/VolumeI/Number8/Papers/TodorkaMalcheva.pdf: Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, издава „Съюз на учените – Ст. Загора”, с. 44-47.

2017г. - М. Рачева. Възможности за творческо осъществяване на музикално-образователния процес в детската градина и училище. В: Sociobrains, бр. 34, юни, 2017 г., с. 140-144. Цитирала: Малчева Т. Обучението по музикален фолклор за повишаване познавателната активност на студентите, ДИКПО, В: Годишник: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 6-10, 2016.

2017г. - М. Рачева и Веселина Дончева. Атрактивни подходи на работа за формиране на музикален слух при 5-6 годишни деца чрез български песенен фолклор. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част II, ISSN 1314-300Х, 222-231, 2017. Цитирали: Т. Малчева, Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето, 3-4. VІ. 2011 г., Съюз на учените, Стара Загора, ISSN-1314-4111, http://journal.sustz.com/VolumeI/Number8/Papers/TodorkaMalcheva.pdf: 44-47.

2017г. - М. Рачева и Веселина Дончева. Атрактивни подходи на работа за формиране на музикален слух при 5-6 годишни деца чрез български песенен фолклор. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част II, ISSN 1314-300Х, 222-231, 2017. Цитирали: Т. Малчева, Общуване на децата от предучилищна възраст с българския фолклор, В: Годишник: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2013, 368-387.

2016г. - С. Димитрова, „Възпитаване на музикалната култура на учениците от начална училищна степен”, 2016, 82-101. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2016. Цитирала: Малчева, Т. 2008. Приносът на Дико Илиев за българската музикална култура. В: Българската култура и европейският ХХ век, 152-159.

2016г. - С. Димитрова, Светла Сараджелиева, 2016, „Мултиетническо сближаване и социализация на децата-роми в първи клас чрез музикален фолклор. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 102-109, 2016. Цитирали: Малчева, Т., А. Петкова, 2013, „Общуването на децата в предучилищна възраст с българския фолклор”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, Варна, 2013.

2016г. - С. Димитрова, Светла Сараджелиева, 2016, „Мултиетническо сближаване и социализация на децата-роми в първи клас чрез музикален фолклор. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 102-109, 2016. Цитирали: Малчева, Т., 2011, Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето, Международна конференция, 3-4. VІ. 2011 г., Съюз на учените, Стара Загора, юни, 2011, ISSN-1314-4111, http://journal.sustz.com/VolumeI/Number8/Papers/TodorkaMalcheva.pdf: Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, издава „Съюз на учените – Ст. Загора”, с. 44-47.

2016г. - Балкански, Димитър, «Интегративни връзки между учебните предмети изобразително изкуство и музика в начална училищна степен”. В: Иновации в образованието, ISBN: 978-619-201-100-0, Шумен, 2016, Цитирал: Малчева, Т. (2012): Методически насоки за теренно проучване на българския фолклор в учебния процес със студенти,У И «Епископ К. Преславски», Шумен.

2016г. - М Рачева, Светла Сараджелиева , “Песенният фолклор – средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 110-116, 2016. Цитирали: Малчева, Т., 2011, Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето, Международна конференция, 3-4. VІ. 2011 г., Съюз на учените, Стара Загора, юни, 2011, ISSN-1314-4111, http://journal.sustz.com/VolumeI/Number8/Papers/TodorkaMalcheva.pdf: Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, издава „Съюз на учените – Ст. Загора”, с. 44-47.

2016г. - М Рачева, Светла Сараджелиева, “Песенният фолклор – средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, Варна, част І, ISSN: 1314-300Х, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 110-116, 2016. Цитирали: Малчева, Т., А. Петкова, 2013, „Общуването на децата в предучилищна възраст с българския фолклор”. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, част ІІ, Варна, 2013.

2015г. - Димитрова, С. Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор. В Годишник: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Част VI, Варна, 2015 г. Цитирала: Малчева, Т. Музикални хоризонти, 2004, №5, 25-27: Ладово-хармонични основи на Дико Илиевите хора.

2013г. - Димитрова, С. 2013. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика, Варна, с. 47, цитира: Малчева, Т., Методически насоки за теренно проучване на българския фолклор в учебния процес със студенти, Шумен, 2012.

2012г. - Рачева, М. Равнище на овладяване на образователните изисквания по музика в края на началния етап на образование”. В: В сп. „Образование и технологии”, кн. 3, 2012, с. 143. CD „Образование и технологии”, Бургас. Цитира: Малчева, Т. Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в съответствие с предизвикателствата на времето. Стара Загора, 2011, ISSN-1314-4111, с. 44-47.

Художествено-творчески дейности

2019г. - Председател на жури на 6-ти Национален фолклорен конкурс «Да съхраним традициите», Шумен, 2019 г.

2018г. - Председател на жури при Общински преглед на художествената самодейност. 8.06.2018 г.

2018г. - Участие в радиопредаване "Седянка" при Телевизия "Шумен", 22.06.2018.

2018г. - Председател на жури на Областен преглед на художествената самодейност в Шумен, Община Шумен, концертна зала „Проф. В. Вичева”, 5.10.2018.

2017г. - Председател на жури при Общински преглед на художествената самодейност. 9.06.2017 г.

2014г. - 15.ІІ.2014 г. - Участие в предаване на Радио Шумен, посветено на 116 г. от рождението и 30 г. от смъртта на Дико Илиев

2014г. - Подготовка за участие на студенти в художествено-творчески прояви: Концерт-лектория „В света на музиката и танците”, 26.ІІ.2014 г., ПФ.

2005г. - Участие в радиопредаване за Дико Илиев – Радио “Христо Ботев”, 19.ІХ.2005 г., 18-19 часа; водеща – радиожурналистката Илка Димитрова.

1987г. - Участие в годишен концерт на катедра “Музика” с акордеонно трио (Т. Малчева, Св. Тодорова, Ст. Русков), 1986/1987 г.

Календарно-обредни песни
Представени са видове народни песни, отразяващи различните обичайно-обредни моменти от българския традиционен фолклор.


Метро-ритмика и фолклорни области - народни песни
Файлът съдържа народни песни във всички метро-ритмични видове, характерни за българския фолклор, както и народни песни от музикално-фолклорните области в България.


Мелодика - народни песни
Отразени са различните мелодични видове в българските народни песни.