Ст. преп. Ваня Милкова Джамбазоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "1987 - АМТИ гр.Пловдив Музикална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "1980 - МШ,,проф.В.Стоянов"-гр.Горна Оряховица 1989 - ОШИ,,Ан.Стоянов"-гр.Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(116) "1990г. - асистент 1994г. - главен асистент 2014г. - старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "упражнения по: Специален предмет(пиано); Задължително пиано; Музикален съпровод" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "Клавирна педагогика,Клавирен съпровод" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1118) "2008 - ,,Градската песен в Шумен - една прекъсната културна традиция"ОбФК-2008г. 2009 - ,Европейските корени на вокалната музика в Шумен"ОбФК гр.Шумен-2009г. 2009 - ,,Европейските корени на вокалната музика в България"Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС-2009г. 2009 - ,,Dinamics opera-опера на движението"Асоциация,,Булгарика"Варна-2009г. 2012 - Шумен – културна столица на Европа 2017, Шумен, 2012. 2013 - „Шумен – европейска столица на културата 2019” – Краков – Дебрецен, 2013. 2013 - „Шумен – живият град” – Проект на Община Шумен по Програма „Регионално развитие" 2009-2018 Участие в унивирситетските проекти на катедра,,MEМВИ"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "Отговорник сектор,,Пиано"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "Организатор на концертната дейност на студентите от спец.,,Педагогика на обучението по музика"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1312) "2009 - Диплом и награда за корепетиция от ,,Европейски младежки конкурс за вокални изпълнители на класическа музика,,Короната на Търновград"-2009г. 2008 - Благодарствен адрес от,,Фестивал на арменските културно-просветни организации,,Ереван"Министерство на културата на Р.България. 2016 - Грамота за принос в укрепване на културните взаимоотношения между арменския и българския народ - Управителен съвет на Съюза на арменските културно-просветни организации ,,Ереван" в България 2017 - Благодарствено писмо до ректора на ШУ,,Еп. Константин Преславски" от Областен и Общински съвет на ,,СП-2004“ гр. Шумен по повод участие в жури на Областните и Общински прегледи на пенсионерската хорова самодейност през 2016 и 2017 година – гр. Шумен" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Ваня Милкова Джамбазова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: 054 830365

Email: v_djambazova@mail.bg, v.dzhambazova@shu.bg

Приемно време: І-ва учебна седмица, вторник от 12 до 13 ч.

Завършен университет, специалност

1987 - АМТИ гр.Пловдив

Музикална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

1980 - МШ,,проф.В.Стоянов"-гр.Горна Оряховица

1989 - ОШИ,,Ан.Стоянов"-гр.Шумен

Заемани академични длъжности

1990г. - асистент

1994г. - главен асистент

2014г. - старши преподавател

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по: Специален предмет(пиано); Задължително пиано; Музикален съпровод

Области на научни интереси

Клавирна педагогика,Клавирен съпровод

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - ,,Градската песен в Шумен - една прекъсната културна традиция"ОбФК-2008г.

2009 - ,Европейските корени на вокалната музика в Шумен"ОбФК гр.Шумен-2009г.

2009 - ,,Европейските корени на вокалната музика в България"Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС-2009г.

2009 - ,,Dinamics opera-опера на движението"Асоциация,,Булгарика"Варна-2009г.

2012 - Шумен – културна столица на Европа 2017, Шумен, 2012.

2013 - „Шумен – европейска столица на културата 2019” – Краков – Дебрецен, 2013.

2013 - „Шумен – живият град” – Проект на Община Шумен по Програма „Регионално развитие"

2009-2018 Участие в унивирситетските проекти на катедра,,MEМВИ"

Заемани ръководни позиции

Отговорник сектор,,Пиано"

Организационна дейност

Организатор на концертната дейност на студентите от спец.,,Педагогика на обучението по музика"

Държавни и/или научни награди

2009 - Диплом и награда за корепетиция от ,,Европейски младежки конкурс за вокални изпълнители на класическа музика,,Короната на Търновград"-2009г.

2008 - Благодарствен адрес от,,Фестивал на арменските културно-просветни организации,,Ереван"Министерство на културата на Р.България.

2016 - Грамота за принос в укрепване на културните взаимоотношения между арменския и българския народ - Управителен съвет на Съюза на арменските културно-просветни организации ,,Ереван" в България

2017 - Благодарствено писмо до ректора на ШУ,,Еп. Константин Преславски" от Областен и Общински съвет на ,,СП-2004“ гр. Шумен по повод участие в жури на Областните и Общински прегледи на пенсионерската хорова самодейност през 2016 и 2017 година – гр. Шумен

Статии

2019г. - V. Djambazova Piano training of students of specialty „Pedagogy of music education“ (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 57, May 2019, p. 53 – 55.

2019г. - V. Djambazova, On certain aspects in the selection of piano repertoir for students of specialty „Pedagogy of music education“, In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 57, May 2019, p. 56-58

2019г. - V. Djambazova, For some fundamental artistic viewsand peagogic principles in piano training In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 59, July 2019, p. 66-70

2019г. - В. Джамбазова – Музикално-възпитателни и образователни тенденции в клавирната педагогика. Методически принципи на изявени клавирни педагози на XX век, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир 30.04.2019г. – 07.05.2019г. ,,Иновации в образованието“ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет Шумен, Издателство „Фабер“ 2019, стр.24-34

2018г. - ст.пр. Джамбазова, В. Клавирното обучение като художествено – познавателен процес – музикално-психологическа характеристика в Socio Brains, ISSN 2367-5721, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFERED, Online journal with impact factor,ISSUE 45, May 2018, str.265-271

2017г. - ст.пр. Джамбазова, В. Клавирното обучение на студентите- бъдещи учители по музика като художествено – познавателен процес В: Кръгла маса "Художественотворческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог"-21.10.2017г., Педагогически факултет, специалност ПОМ

2016г. - гл.ас. Джамбазова, В. Формиране на професионални компетентности у музикалния педагог чрез музикално-теоретични и музикално-изпълнителски дисциплини В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар(03.05.2016 – 11.05.2016), Иновации в образованието, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен, 2016 | Издателство "Фабер", 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6, с.22-27

2015г. - гл.ас. Джамбазова, В. Мястото на клавирното обучение в професионалната подготовка на бъдещия учител по музика - Сборник научни трудове от пътуващ семинар ,,Иновации в образованието" 3-8.05.2015г.

2014г. - гл.ас. Джамбазова, В. Общи характеристики на творчеството и дейността на композитора и педагога Красимир Милетков В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар ,,Иновации в образованието“, ШУ,,Еп.К.Преславски“-06.-11.05.2014г.

2014г. - гл.ас.Джамбазова, В. Композиторското творчество на Красимир Милетков в контекста на българската музика след 90-те години на ХХ век В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 49-54

2013г. - Гл. ас. Джамбазова, В. Детските песни със съпровод на пиано на композитора Красимир Милетков – възможности за използването им като репертоар в клавирното обучение на студентите в Педагогически факултет. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Том XVII, 2013, с. 60-65

2013г. - . Гл. ас. Джамбазова, В. Клавирното творчество за деца на Кр. Милетков – рецепция в репертоара на образователно направление „Музика” в детската градина (Програмна система „Ръка за ръка”). В: Годишник но ШУ, 2013, 53-60.

2013г. - гл.ас. Джамбазова, В. Аранжиментите на народни песни с клавирен съпровод от красимир Милетков като репертоар в обучението на студентите от специалност ПОМ В: Юбилейна научна конференция ,,50 години ВТУ ,,Св.Св. Кирил и Методий",10-13.05.2013г. гр.Велико Търново

2013г. - гл.ас.Джамбазова, В. Приказният свят в сборника с пиеси за пиано за деца ,,Музикална кутийка" от Красимир Милетков В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар 16-20.05.2013,ШУ,,Еп.К.Преславски"

2008г. - гл. ас. Джамбазова, В. Оценяване на знанията и уменията на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика” по дисциплината “Музикален съпровод”. / Система за оценяване на знанията и уменията на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика” В: Научно–практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, 30-31.10. 2008 г. Шумен, Антос, Шумен, Антос, 2008 Научно–практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, 30-31.10. 2008 г.

Доклади

2017г. - ст.пр. Джамбазова, В. Българският фолклор в клавирното творчество на Красимир Милетков - сюита за пиано ,,BАCILUS BULGARICUS“ В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар (29.04.2017 - 7.05.2017) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,Педагогически факултет, Шумен, 2017“Иновации в образование то”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 с.14-18

Художествено-творчески дейности

2018г. - Участие с хор „Гърунг” във Великденски концерт. 1.04.2018г., църква „Св. Богородица”, гр. Шумен.

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт – 103 години от Геноцида над арменския народ. 22.04.2018г., църква „Св. Богородица”, гр. Шумен.

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт, посветен на Деня на христианското семейство.,Читалище „Напредък”, гр. Шумен, 20.11.2018 г.

2017г. - Участие в концерт на ОШИ с Александрина Михайлова - гр.Шумен,зала,,Проф.Венета Вичева“ - 27.06.; Концерт с ученици на М.Маврова посветен на 110 годишнината от рождението на тенора Стефан Коларов – гр. Шумен, къща-музей ,,Панчо Владигеров“ - 01.07.; Концерт на хор ,,Гърунг“ и група за руски песни ,,Рябинушка“ - гр. Шумен, Арменско читалище ,,Уилям Сароян“ - 09.07.;Участие като корепетитор в конкурс ,,Арт-Старс-Звезди на изкуството“ - гр.Варна, зала ,,Радио Варна“ - 9-10.09.;Участие като корепетитор в гала-концерт на наградените изпълнители в конкурса ,,Арт-Старс-Звезди на изкуството“ - гр.Варна, зала ,,Радио Варна“ - 10.09.;Участие с хор ,,Гърунг“ в откриване на нов християнски храм- гр. Ямбол – 24.09.

2016г. - Участие като корепетитор в хоров концерт от националната инициатива ,,България пее“ с хор ,,Гърунг“-15.04. 2016г. -зала ,,проф. В.Вичева“ Участие като корепетитор в хоров концерт от националната инициатива ,,България пее“ с хор ,,Сладкопойна чучулига“-15.04. 2016г. -зала ,,проф В.Вичева“ Участие като кореепетитор в концерт ,,15 години хор ,,Сладкопойна чучулига“ - 21.04. 2016г. Зала ч-ще ,,Т.Петков“ Участие като корепетитор в концерт с хор ,,Гърунг“ - 17.05.2016г., зала ,,Универсиада“ гр.София

2015г. - Участие като корепетитор на хор ,,Родни звуци" в концерт – маратон, организиран от Община Шумен в Градската градина – 01.06.2015. Участие като корепетитор в съвместен концерт с хор „Лира” – Бъзау, Румъния в НЧ „Добри Войников – 1856” – 26.06.2015. Участие като корепетитор в коледен концерт с хор „Гърунг“ - арменска църква „Сурп Асдвадзадзин“ /„Света Богородица“/, гр. Шумен, 6.01. 2015 г. Участие като корепетитор на хор „Гърунг“ в концерт, посветен на 100 годишнината от геноцид над арменския народ. Арменска църква „Сурп Асдвадзадзин“, гр. Шумен, 24.04.2015 г.

2014г. - Участие с хор ,,Родни звуци" в празничен концерт с Шуменска филхармония-23.05.2014г.

2014г. - Участие с хор ,,Родни звуци" в концерт в рамките на проект на Община Шумен-,,Шумен-живият град“-1.06.2014г.

2014г. - Участие с хор ,,Родни звуци"във фестивал и самостоятелен концерт в гр.Бузъу-Румъния-19-22.06.2014г.

2014г. - Участие с хор ,,Родни звуци"в конкурс и самостоятелен концерт в рамките на фестивал в гр. Санкт-Петербург-Русия – 1-7.08.2014г.

2014г. - КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ с хор ,,Родни звуци" – 17.12.2014г.-Зала ,,проф.В.Вичева“

2014г. - Юбилеен концерт,,10 години хор ,,Гърунг',гр.Шумен- 12.01.2014г.

2014г. - Участие с хор ,,Гърунг" в концерт ,,180 години Арменска църква в Шумен“– 11.10.2014г.

2014г. - Участие като корепетитор в концерт посветен на дейността на проф. В.Вичева-15.12.2014

2013г. - Корепетитор на хор,,Родни звуци 1. Самостоятелен концерт на хор,,Родни звуци' в рамките на Международен хоров фестивал-гр.Краков,Полша - 4.10.2013г. 2.Самостоятелен концерт хор ,,Родни звуци' в гр.Дебрецен,Унгария-6.10.2013г. 3. Самостоятелен концерт хор ,,Родни звуци' в гр.Браила-Румъния-16.11.2013г. 1. Концерт в гр.Шумен с Шуменска филхармония – 06.2013 2. Юбилеен концерт – 4.12.2013г 3.Участие в Общоградски Коледен концерт – 12.2013г. Концерт.06.2012,зала,,Общината" Koнцерт в гр.Париж,Франция - 08.2012 Концерт в гр.Любляна,Словения –09.2012 Концерт в радио,,Шумен" 01.10.2013 Юбилеен концерт ,,Добри Войников" в радио,,Шумен"04.2013 2013 - Концерт с Шуменска филхармония 22.05.2013 Корепетитор на хор,,Грунг" от 2003г. За периода 2008-2012г.: 2008 - Участие във Фестивал на художествените състави на Съюза на арменските културно-просветни организации,,Ереван"в гр.Пловдив-2008г. 2009 - Концерт в гр.Варна-2009г. 2009 - Концерт в гр.Констанца,Румъния-2009г . 2010 - Концерт в гр.Шумен -2010г. 2010 - Концерт в гр.Добрич-2010г. 2010 - .Концерт в гр.Хасково-2010г. 2011 - Концерт в гр.Варна-2011г. 2011 - Концерт в гр.Букурещ-2011г. 2012 - Концерт в гр.Шумен - 12.2012г. 2012 - Концерт в гр.Ямбол-2012г. 2012 - Концерт в гр.Варна- 2012г. Концерт,15.06.2013 - гр.Шумен Самостоятелен концерт в гр.Шумен – 06.01.2013г. Самостоятелен концерт в гр.Шумен – 16.06.2013г. Самостоятелен концерт в гр.Хасково – 29.06.2013г. Самостоятелен концерт в гр.Бургас – 23.11.2013г Участие с хор ,,Хан Аспарух' в юбилеен концерт – гр.Шумен- 08.11.2013г. Участие като корепетитор в концерт на специалност ПОМ-05.2013г. Корепетитор на хор,,Сладкопойна чучулига" 2005-2012 - Участие във всички прегледи на художествената самодейност в гр.Шумен,гр.Варна и гр.София 2010 - Юбилеен концерт-2010г. Участие във всички концерти на специалност ПОМ 2010 - Концерт със солисти:Спирос Цилибарис,Гърция;Стойка Владимирова и Дора Младенова-2010г.