Ст. преп. Бисерка Георгиева Петроваабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "1974-1979 г. СУ „Св. Климент Охридски”, специалност психология – магистър." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(224) "1979-1987 г. Транспортна болница – гр. Варна, клон „Психологическа лаборатория” – гр. Толбухин – психологическа диагностика." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(322) "1987 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” –асистент 1992 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” – старши асистент; 1996 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” – главен асистент." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Семинарни занятия по: Педагогическа психология, Патопсихология, Екстремална психология, Инженерна психология." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(210) "Проблеми на паметта и интелекта, психологически особености на лица с музикална надареност, медицинска психология." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(842) "2008 – Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище. 2009 – Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище. 2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти 2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда. 2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието. 2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Бисерка Георгиева Петрова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 05а

Телефон: 830365/вътр. 221

Email: b_g_petrova@abv.bg, b.georgieva@shu.bg

Приемно време: ІІ-ра седмица вторник от 11.00 до 13.00

Завършен университет, специалност

1974-1979 г. СУ „Св. Климент Охридски”, специалност психология – магистър.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1979-1987 г. Транспортна болница – гр. Варна, клон „Психологическа лаборатория” – гр. Толбухин – психологическа диагностика.

Заемани академични длъжности

1987 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” –асистент

1992 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” – старши асистент;

1996 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” – главен асистент.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни занятия по: Педагогическа психология, Патопсихология, Екстремална психология, Инженерна психология.

Области на научни интереси

Проблеми на паметта и интелекта, психологически особености на лица с музикална надареност, медицинска психология.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 – Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище.

2009 – Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище.

2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти

2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда.

2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието.

2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България

Статии

2016г. - Петрова, Б. Позитивните емоции в човешкото всекидневие. Сборник научни трудове от Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш., 2016

2013г. - Петрова, Б. Социалната желателност при студенти художници. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш., 2013

2013г. - Петрова, Б. Житейски нагласи при лица, живеещи в старчески домове. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш., 2013

2013г. - Петрова, Б. Звезди и аутсайдери в общност в старчески дом. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш., 2013

2010г. - Петрова, Б. Фрустрацията като екстремно преживяване. Конференция. ВНВУ. Шумен. 2010

2010г. - Петрова, Б. Подражание и вирулентност в психичните състояния. Конференция. ВНВУ. Шумен. 2010

2009г. - Петрова, Б. Социаленстатус и стабилност на “Аз”-образа при студентите по психология. Конференция ВНВУ. Шумен. 2009

2009г. - Петрова, Б. Съдържание на “Аз” – идеалния образ на юноши, отгледани в ДДЛРГ. Конференция. ВНВУ. Шумен. 2009

2009г. - Петрова, Б. Термини, описващи “Аз” – идеалния образ на студенти, изследвани с теста “Кой съм Аз”. Конференция. ВНВУ. Шумен. 2009

2009г. - Петрова, Б. Термини, описващи “Аз” – идеалния образ на студенти, изследвани с теста “Кой съм Аз”. Конференция. ВНВУ. Шумен. 2009

2009г. - Петрова, Б. Възможности за опериране с психологически понятия от студенти по педагогика. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, том 3, с. 65-67, Ш., 2009

2009г. - Петрова, Б. Когнитивни структури за психологически понятия в паметта на студенти по психология. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, том 3, с. 68-71, Ш., 2009

2009г. - Петрова, Б. Възможности на метода на свободната класификация за оценяване на подготовката на студенти по психологически дисциплини. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, том 3, с. 72-75, Ш., 2009

2008г. - Петрова, Б. Когнитивни структури за психологически понятия в паметта на студенти по психология. Конф., ВВАУ. Ш. 2008

2008г. - Петрова, Б. Формиране на психологически понятия при студенти по педагогика. Конф., ВВАУ. Ш. 2008

2008г. - Петрова, Б. Възможности на метода на свободната класификация като изпитен метод по психология. Конф., ВВАУ. Ш. 2008