Доц. д-р инж. Ивайло Иванов Буровабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(123) "ВМЕИ Варна, електроника и автоматика - радио и телевизионна техника" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(279) "1988 – Конструктор в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен 1990 – Научен сътрудник в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(358) "1993 – асистент по аудио визуални и информационни технологии 1996 – старши асистент по аудио и визуални информационни технологии 1999 – главен асистент по аудио и визуални информационни технологии" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "2014 - Доктор по теория на възпитанието и дидактика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(406) "Съвременни информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда Аудио-визуални и информационни технологии в обучението Информационни технологии Компютърни технологии Мултимедия Интернет технологии" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "Компютърни и информационни технологии" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3059) "• Научен проект на ШУ № РД -08-81/31.01.2019 г • Научен проект на ШУ "Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г. • Научен проект на ШУ по договор № РД-08-88/03.02.2017: Тема: „Образователни технологии” • Научен проект РД -08 – 298/12.03.2015 Тема „Иновации в предучилищното и начално образование” • Проект "По-добри учители, по-качествено образование" на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” /март 2014 – септември 2015/ • Научен проект РД -08 – 256/14.03.2014 Тема „Образователни технологии” • Научен проект на ШУ РД/07—956/9.06.2008 на тема: Иновационни техникии технологии в обучението доц. д-р М. Бонева- р-л и участници ,гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова, гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В.Василев. • Университетски научно-изследователски проект “Иновационни техники и технологии в обучението” № РД/07—956/9.06.2008, успешно завършил през 2009 г. • Иновации в технологичното обучение” 2009 г. РД – 07- 956/09.06.2009г. – доц. д-р М. Бонева- р-л и участници: гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова,гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В. Василев • Научно-изследователски проект „Иновации в технологичното обучение и професионалното образование” № РД/05-398/24.03.2010 • Професионалното и технологичното обучение – състояние и иновации –ръководител на проекта доц. д-р Маргарита Бонева; участници: гл. ас. д-р Нели Димитрова, гл. ас. д-р Керанка Велчева, ас. Васил Василев, гл. ас. Ивайло Буров, №РД/05-198/07.03.2011 • “Образователни технологии в технологичното обучение” с р-л доц.. дикн М.Бонева, 2012 г“ • "Иновации в технологичното обучение” с ръководител – проф. д ик н М. Бонева.2013 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  инж. Ивайло Иванов Буров

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 303

Телефон: 054 830365 вътр.117

Email: i.burov@shu.bg, ivailo_bourov@yahoo.com

Приемно време: вторник: 10-12

Завършен университет, специалност

ВМЕИ Варна, електроника и автоматика - радио и телевизионна техника

Месторабота преди постъпване в ШУ

1988 – Конструктор в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен

1990 – Научен сътрудник в Технологичен институт по автомобилна техника – Шумен

Заемани академични длъжности

1993 – асистент по аудио визуални и информационни технологии

1996 – старши асистент по аудио и визуални информационни технологии

1999 – главен асистент по аудио и визуални информационни технологии

Придобити научни степени

2014 - Доктор по теория на възпитанието и дидактика

Водени лекции и/или упражнения

Съвременни информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

Информационни технологии

Компютърни технологии

Мултимедия

Интернет технологии

Области на научни интереси

Компютърни и информационни технологии

Участия в международни и национални научни проекти

• Научен проект на ШУ № РД -08-81/31.01.2019 г

• Научен проект на ШУ "Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г.

• Научен проект на ШУ по договор № РД-08-88/03.02.2017: Тема: „Образователни технологии”

• Научен проект РД -08 – 298/12.03.2015 Тема „Иновации в предучилищното и начално образование”

• Проект "По-добри учители, по-качествено образование" на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” /март 2014 – септември 2015/

• Научен проект РД -08 – 256/14.03.2014 Тема „Образователни технологии”

• Научен проект на ШУ РД/07—956/9.06.2008 на тема: Иновационни техникии технологии в обучението доц. д-р М. Бонева- р-л и участници ,гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова, гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В.Василев.

• Университетски научно-изследователски проект “Иновационни техники и технологии в обучението” № РД/07—956/9.06.2008, успешно завършил през 2009 г.

• Иновации в технологичното обучение” 2009 г. РД – 07- 956/09.06.2009г. – доц. д-р М. Бонева- р-л и участници: гл.ас. д-р К. Велчева, гл.ас. д-р Н.Димитрова,гл.ас. И. Буров, гл.ас. Св. Петкова, ас. В. Василев

• Научно-изследователски проект „Иновации в технологичното обучение и професионалното образование” № РД/05-398/24.03.2010

• Професионалното и технологичното обучение – състояние и иновации –ръководител на проекта доц. д-р Маргарита Бонева; участници: гл. ас. д-р Нели Димитрова, гл. ас. д-р Керанка Велчева, ас. Васил Василев, гл. ас. Ивайло Буров, №РД/05-198/07.03.2011

• “Образователни технологии в технологичното обучение” с р-л доц.. дикн М.Бонева, 2012 г“

• "Иновации в технологичното обучение” с ръководител – проф. д ик н М. Бонева.2013 г.

Книги

2018г. - Събева И., Буров И., Касчиев С. Родословна книга на Източнобългарската порода коне, Издателство „Химера” ООД, Шумен, 2018, ISBN 978-619-7218-42-8

Монографии

2018г. - 2018 г. Буров И. Въведение в невро-педагогическите основи на използване на съвременните информационни и компютърни технологии в обучението, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018; ISBN 978-619-201-225-0

Учебни помагала

2018г. - 2018 г. Буров И. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018; ISBN 978-619-201-226-7

2018г. - 2018 г. Буров И. Дигитална обработка на растерна графика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018; ISBN 978-619-201-224-3

2004г. - Приложен софтуер. Университетско издание Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Буров И., Йорданова Г

Статии

2019г. - Буров И. Придобиване на компетентности за създаване на мултимедийни интерактивни урочни фрагменти при обучението на студенти по дисциплината „информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“, Е-списание „Образование и развитие”, 2019, ISSN, бр. 4, с. 76-84

2018г. - Буров И. Въведение в информационните и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 127 - 166.

2018г. - 2018 г. Буров И. Some methods of protection from unwanted content, SocioBrains ISSN 2367-5721, ISSUE 42, FEBRUARY 2018, pp. 338-346

2018г. - 2018 г. Буров И. Приложение на информационните технологии в племенното коневъдство и обучението на фермери, Е-списание „Образование и развитие”, 2018, бр. 1, ISSN, 1314-9482, с. 48-56

2018г. - 2018 г. Буров И. Интерактивни методи в програмните продукти за обучение и проблематиката при тяхната реализация, Е-списание „Образование и развитие”, 2018, ISSN, бр. 1, с. 57-64

2017г. - 2017 г. Софтуерни решения за визуализация в помощ на обучението, SocioBrains, 2017, ISSN 2367-5721, Буров И., Бурова И.

2017г. - Интердисциплинарните изследвания и пресечни точки на парадигмите като източник на методически базис, годишник на Шуменски университет "еп. Константин Преславски", 2017 Буров И.

2017г. - 2017 г. Буров И. Информационните технологии в изследванията на когнитивните процеси. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП, със заглавие "Образователни технологии", ISBN 978-619-201-200-7

2017г. - 2017 г. Буров И., Феттова З. Приложение на информационните технологии при създаване на интерактивно мултимедийно съдържание за целите на обучението, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, ISSN 1314-6769

2016г. - 2016 г. Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването на учебни материали по информационни технологии и свързани с тях дисциплини. Технологии и продукти за разработване на интерфейсен дизайн Сборник Научни трудове: Иновации в образованието, Шумен, 2016, Буров. И.

2015г. - 2015 г. Нови възможности за прилагане на съвременните информационни технологии в часовете по безопасност на движението е-Списание "Български учител", бр.2, 2015 Буров И.

2013г. - Практически аспекти при прилагането на образователен софтуер в обучението Годишник на Шуменски университет "еп. Константин Преславски", Буров И., Бурова И.

2013г. - Нови възможности за прилагане на информационните технологии при създаване на авторски образователен софтуер е-Списание "Български учител", бр.1, 2013 Буров И.

2011г. - Burov, I., Marchev, D., Ivanova, V., EDEN Open Classroom 2011 Conference, ISBN 978-963-87914-7-4, p.188, “BRIEF STRUCTURE OF THE PROCESS OF INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING FOR TEACHERS”, 2011

2007г. - Уроци с приложение на компютърни анимации, Статия, Начално образование, 5, , с.77, Буров И, 2007

2006г. - Програмни продукти за електронно обучение в средните и висши училища Genral Conference of the SPRM September 14 - 17, 2006 Ohrid, Macedonia Буров И,Марчев Д., 2006

1998г. - Новое в информационной системе для племенного коневодства. Статия, Коневодство и конны спорт, 1,98г., с 26, . Буров И., С.Кастчиев, 1998

Доклади

2015г. - 2015 г. Някои подходи и взаимодействия в процеса на обучение, свързвани с прилагането на информационните технологии при подготовка на студенти в педагогическите дисциплини. , Годишник на Шуменски университет "Eп. Константин Преславски", том XIX D, Буров И.

2015г. - 2015 г. Организационни и методически, подходи при провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината Аудио-визуални и информационни технологии при подготовка на студенти в педагогическите дисциплини, Годишник на Шуменски университет "Eп. Константин Преславски", том XIX D, Буров И.

2010г. - Някои аспекти при приложението на информационни технологии и образователен софтуер в обучението, Научна конференция “Иновации в образованието”, Варна,2010, Буров И., Бурова И, 2010

2006г. - Програмни продукти за електронно обучение. Втора национална конференция “Електронното образование”. София, 2006, Буров И, Попов Д, 2008

2004г. - Възможности за използване на игрови сценарии в дистанционното обучение. Втора национална научно-техническа конференция „Новите технологии в образованието и професионалното . 2004обучение.Пловдив 2004.Буров И,Цоков Г

2004г. - Мултимедийна интерактивна среда за обучение, игрови тест и създаване на игрови сценарии. Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004

2002г. - Приложение на информационните технологии в училищното администриране. Научна конференция. , . София Буров И., Цоков Г., 2002

2001г. - Възможности за използване на виртуална реалност в обучението. Научна конференция. Шумен, юни , Буров И., Цоков Г., 2002

1999г. - Мултимедиен тест по дидактика. Научна конференция. София 1999, Буров И., Я Тоцева, Сборник “Нови подходи към използването на информационните и комуникационните технологии в обучението на учители, 1999

1999г. - Приложение на мултимедийна софтуерна среда за обучение и контрол на знанията при диференциацията в обучението. Научна конференция. Варна, октомври ,Буров И.1999

1998г. - Компютърна програма за дидактически тест. Научна конференция. В.Търново, , Буров И, Я.Тоцева. Сборник научни трудове на ВВОВУ – В.Търново, 1998

1996г. - Особености на личността при юноши с музикална надареност. Петрова Б., Петков С., И.Буров. Научна конференция, Шумен, март 1996

1996г. - Новите технологии в компютърната техника и детското мислене. Научна конференция. Добрич, май 96. Буров И., Б.Петрова, 1996

1996г. - Интелект и социален статус в начална училищна възраст /9-10 години/. Научна конференция. Шумен, Буров И., Б.Петрова, Р.Маслев, октомври 1996

1995г. - Структурна специфика на информационна система за осигуряване на племенно коневъдство. Семинар. Институт по математика и информатика. БАН, ноември 95.Буров И., С.Кастчиев, 1995

Цитирания

2018г. - Буров, Ив. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2018. Цитирано в: Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2018. ISBN 978-619-201-240-3, с.96

2017г. - 2017 г. - Буров, И. Приложение на мултимедийна софтуерна среда за обучение и контрол на знанията при диференциацията в обучението. Научна конференция, Варна, 1999. Цитирано от Василев, В. в: Interactive seminar and laboratory exercise technology training. В: SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor. Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 30-36.

2017г. - 2017 г. - Буров, И. Някои подходи и взаимодействия в процеса на обучение, свързвани с прилагането на информационните технологии при подготовка на студенти в педагогическите дисциплини. Годишник на Шуменски университет. Педагогически факултет. Том XІX D. 2015. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски". Цитирано от Василев, В. в: Interactive seminar and laboratory exercise technology training. В: SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 30-36.

2017г. - 2017 г. Burov I. Some approaches and interactions in the learning process associated with the application of information technology in the preparation of students in pedagogical disciplines., Yearbook of Konstantin Preslavsky – University of Shumen, Vol. XIX D, 2015 Цитирано от Цитирано от Velcheva K., в: Portfolio for graphic culture formation - alternative form of evaluation. В: SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 204-210.

2017г. - 2017 г. Burov I. Application of multimedias of tware environment for training and control of knowledge in differentiation in training. Science conference. Varna, October, 1999 Цитирано от Velcheva K., в: Portfolio for graphic culture formation - alternative form of evaluation. В: SocioBrains, I International scientific refereed online journal with impact factor., Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 204-210.

2017г. - Буров, И. Приложение на интерактивни мултимедийни методи в обучението. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор". ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2014. Цитирано в: Янакиева, З. Интерактивното обучение в професионалната подготовка на студентите по методика на изобразителното изкуство. Имеон, Пловдив, 2017, с.45, 52-53, литература - с.245.

2015г. - Буров, И. Приложение на мултимедийни интерактивни методи в обучението, дисерт. за присъждане на научно-образователната степен „доктор“, Шумен, 2014. Цитирано в Радев П., Традиции и съвременност в образованието, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015 ISBN 978-619-202-078-1, с. 51

2015г. - Буров, И. Приложение на мултимедийни интерактивни методи в обучението, дисерт. за присъждане на научно-образователната степен „доктор“, Шумен, 2014. Цитирано в Радев П., Традиции и съвременност в образованието, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015 ISBN 978-619-202-078-1, с. 54