Гл. ас. д-р Люба Атанасова Златковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "1985 г. - АМТИИ гр.Пловдив, Музикална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "1985/86 г. - ПМГ"Н. Попович", гр. Шумен; 1986/87 г. - НЕГ "К. Либкнехт", гр София" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "1988 г - асистент; 1991 - ст.ас.;1996 г. - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(78) "Доктор по Методика на обучението по музика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(149) "Методика на музикалното възпитание, Ритмика, Музикално-сценична режисура за деца" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(292) "2006 г - KATHO Бeлгия, - преподавателска мобилност по програма Еразъм 2017 - университет "Казимир Велики", Бидгожч, Полша - преподавателска мобилност по програма Еразъм" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(145) "Ритмика, музикални лектории, ателиета по изкуство, интеграция между изкуствата" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "1989/90 - специализация в АМТИИ, гр. Пловдив 1994-95 г.- специализация по Ритмика в ДМА "П. Владигеров", гр. София" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(4749) "Спечелен проект на ОБЩ фонд"Култура"2010-2011" Изкуство от и за деца"; за организиране и провеждане на ателиета по изкуство към три шуменски училища. Проектът завършва с общ спектакъл в Младежки дом- „Децата разказват…Една приказна сюита“ Участие на деца от ателиетата по изкуство към ІІ ОУ“Д-р П. Берон“ в конкурс за детско творчество- „С песен и обич творим добро, гр. Пловдив-Х.2011г.-Признание за самобитно детско творчество и Диплом за отлично представяне. Участие на студенти от различни специалности, членове на „Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ „Щурче“, гр. Шумен в проект „Да възродим игрите на баба и дядо“-януари-май 2012г Участие на студенти от разл. специалности, членове на Работилницата в проект на Социален дом за деца, гр Шумен за ролята на изкуството при възпитанието на деца в неравностойно социално положение – юли-август 2012г. Октомври 2012 г. - проект „Повишаване на творческата активност на деца от начална училищна възраст" в НУ „И. Блъсков, ОУ“ Д-р П. Берон“ и СОУ „С. Доброплодни“ чрез включване на родителите в работата на Ателиета по изкуство Февруари, март 2013г. - Участие на студенти-членове на СНЦ„Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ “Щурче“- „ Кукли“ и национален проект „Буквите“- Март, юни 2013г. - Участие на „Работилница за изкуство“ в проект на фондация „Жар“- „Младите хора-създатели на творчески общини“- Септември 2013г. стартира проект на „Работилница за изкуство“ “Цветни междучасия“ за работа на студенти от различни специалности с приоритет в изкуствата с деца от детската градина и началното училище. Той ще продължи до м. май 2014г. До момента са сформирани и работят 8 ателиета по изкуства. Академичен наставник на студенти по проект на МОН “ Студентски практики“. Септември 2014г.- проект на "Работилница за изкуство" -"Въбражение" с два модула- "Разкажи ми приказка" и "Нарисувай приказката". в 5 ДГ и 2 училища- общо 10 ателиета по изкуство Септември 2015 - проект на "Работилница за изкуство" -"Цветни отражения" в 3 училища и 5 ДГ Вътрешно университетски проект на катедра МЕМВИ - "Viva la Musica! Viva Academia!"- (І - ХІІ 2016), 2017 г. Сетптември 2016 - проект на "Работилница за изкуство" - "Приказни измишльотини" в 5 училища и 5 ДГ в гр. Шумен и 2 ДГ в гр. Търговище Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч.2016/17 Проект на СНЦ „Работилница за изкуство“ – „Приказни измишльотини“ – І – V 2017 Проект на Обф „Култура“ – „Пътуване във времето“ – ІХ 2017 – V 2018 Проект на МОН "Студентски практики" 2017 и 2018 Проект на катедра МЕМВИ за уч. 2017/18 Проект на СНЦ "Работилница за изкуство"„Да изградим Заедно бъдещето на децата ни - І“ – ІХ – ХІІ 2018 Еразъм+2005 и 2017 г. - преподавателска мобилност" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(696) "Ръководител на проект "Децата разказват...Приказна сюита", финансиран от Обф "Култура" - 2011 Контактно лице по проекти на ОДЗ Щурче- "Кукли" и "Букви".Лице за връзка в проект на фондация "Жар"-2012-2013 г. Ръководител на ежегодни вътрешни проекти на СНЦ "Работилница за изкуство" - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. Ръководител на проект "Пътуване във времето", финансиран от Обф "Култура - ІХ 2017 - май 2018" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(3071) "СНЦ "Работилница за изкуство" 2010 - Организиране и провеждане на Ателиета по изкуство в ДГ и началното у-ще (2010/11;2011/12;2012/13 и 2013/14г. Представление по проект на Об фонд "Култура" - "Децата разказват....Приказна сюита"; Музикални лектории с деца от начална училищна възраст Музикална лектория „В омагьосаната гора“-май 2013г; Открити ателиета за родители и деца в СОУ“С. Доброплодни“ и ОУ“Д-р П. Берон“- 24,25.04.2013г Летни ателиета по изкуство в ОДЗ „Щурче“- юни-август 2013г.-две ателиета Открити форми (Заедно с големите) с участие на деца, родители, учители, ръководители на ателиета в реализирането на творчески продукт пред публика. Благотворителни коледни базари- от деца за деца (децата от различните ателиета творят с мисъл за деца в неравностойно положение- социален дом). Открити ателиета за родители и деца в ОУ“Д-р П. Берон“- 04.2015г и Ателиета – „На гости на приятелите“ – 22.03, 21.04. 2015 г. Празници за деца в гр. Смядово, и гр. Търговище – 06. 2015 г. , организирани от „Работилница за изкуство“ Лятно ателие по изкуство в Художествена галерия „Е. Карамихайлова“ – VІІ 2015 г. Лектории за деца: "Фолклорна разходка"; "В ателието на лютиера";"Приказка за музиката" (с участието на деца от І и ІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон) Лятна занималня за деца - юни - август 2016 г Открити ателиета в партньорските у-ща и ДГ в Шумен и Търговище 25 ателиета по изкуство в Шумен и Търговище Лектория за деца "Вълкът, козлетата и ....една Коза" - V 2017, с участието на деца от ІІ и ІІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон" и студенти от спец. ПОМ Открити ателиета със студенти, деца и родители, както и изложби в НУ "Княз Борис" и ІІІ ОУ "Д. Благоев" Лектория и изложба на деца в ХГ „Е. Карамихайлова“, със студенти и деца от ателиета по изкуство, май 2018" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(1242) "Награда на студенти от международен форум на Съюза на учените в България, Стара Загора, 2010 награда на студенти за „Най-добър млад учител“(Ива Николова, Христина Костадинова, Пролет Кирякова, Рая Стефанова, Деница Белчева), „Музикалната лектория- средство за развитие на креативността на студенти и ученици” - Пловдив, 2010, Награда на Татяна Колева, студентка от спец. ПОМ, ІV курс на студентски конкурс за „Най-добър млад учител по музика“ Сертификати за сътрудничество на студентите от "Работилница за изкуство" в проектите на партньорските организации. Плакет за участие в откриването на международен научен форум, организиран от Тракуйски университет, гр. Одрин, Турция, Х 2016" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Люба Атанасова Златкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: 054 830365 вътр.133

Email: liuba.zlatkova@gmail.com, l.zlatkova@shu.bg

Приемно време: І-ва учебна седмица, понеделник, 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

1985 г. - АМТИИ гр.Пловдив, Музикална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

1985/86 г. - ПМГ"Н. Попович", гр. Шумен; 1986/87 г. - НЕГ "К. Либкнехт", гр София

Заемани академични длъжности

1988 г - асистент; 1991 - ст.ас.;1996 г. - главен асистент

Придобити научни степени

Доктор по Методика на обучението по музика

Водени лекции и/или упражнения

Методика на музикалното възпитание, Ритмика, Музикално-сценична режисура за деца

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2006 г - KATHO Бeлгия, - преподавателска мобилност по програма Еразъм

2017 - университет "Казимир Велики", Бидгожч, Полша - преподавателска мобилност по програма Еразъм

Области на научни интереси

Ритмика, музикални лектории, ателиета по изкуство, интеграция между изкуствата

Специализации

1989/90 - специализация в АМТИИ, гр. Пловдив

1994-95 г.- специализация по Ритмика в ДМА "П. Владигеров", гр. София

Участия в международни и национални научни проекти

Спечелен проект на ОБЩ фонд"Култура"2010-2011" Изкуство от и за деца"; за организиране и провеждане на ателиета по изкуство към три шуменски училища. Проектът завършва с общ спектакъл в Младежки дом- „Децата разказват…Една приказна сюита“

Участие на деца от ателиетата по изкуство към ІІ ОУ“Д-р П. Берон“ в конкурс за детско творчество- „С песен и обич творим добро, гр. Пловдив-Х.2011г.-Признание за самобитно детско творчество и Диплом за отлично представяне.

Участие на студенти от различни специалности, членове на „Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ „Щурче“, гр. Шумен в проект „Да възродим игрите на баба и дядо“-януари-май 2012г

Участие на студенти от разл. специалности, членове на Работилницата в проект на Социален дом за деца, гр Шумен за ролята на изкуството при възпитанието на деца в неравностойно социално положение – юли-август 2012г.

Октомври 2012 г. - проект „Повишаване на творческата активност на деца от начална училищна възраст" в НУ „И. Блъсков, ОУ“ Д-р П. Берон“ и СОУ „С. Доброплодни“ чрез включване на родителите в работата на Ателиета по изкуство

Февруари, март 2013г. - Участие на студенти-членове на СНЦ„Работилница за изкуство“ в проект на ОДЗ “Щурче“- „ Кукли“ и национален проект „Буквите“-

Март, юни 2013г. - Участие на „Работилница за изкуство“ в проект на фондация „Жар“- „Младите хора-създатели на творчески общини“-

Септември 2013г. стартира проект на „Работилница за изкуство“ “Цветни междучасия“ за работа на студенти от различни специалности с приоритет в изкуствата с деца от детската градина и началното училище. Той ще продължи до м. май 2014г. До момента са сформирани и работят 8 ателиета по изкуства.

Академичен наставник на студенти по проект на МОН “ Студентски практики“.

Септември 2014г.- проект на "Работилница за изкуство" -"Въбражение" с два модула- "Разкажи ми приказка" и "Нарисувай приказката". в 5 ДГ и 2 училища- общо 10 ателиета по изкуство

Септември 2015 - проект на "Работилница за изкуство" -"Цветни отражения" в 3 училища и 5 ДГ

Вътрешно университетски проект на катедра МЕМВИ - "Viva la Musica! Viva Academia!"- (І - ХІІ 2016), 2017 г.

Сетптември 2016 - проект на "Работилница за изкуство" - "Приказни измишльотини" в 5 училища и 5 ДГ в гр. Шумен и 2 ДГ в гр. Търговище

Вътрешен проект на катедра МЕМВИ за уч.2016/17

Проект на СНЦ „Работилница за изкуство“ – „Приказни измишльотини“ – І – V 2017

Проект на Обф „Култура“ – „Пътуване във времето“ – ІХ 2017 – V 2018

Проект на МОН "Студентски практики" 2017 и 2018

Проект на катедра МЕМВИ за уч. 2017/18

Проект на СНЦ "Работилница за изкуство"„Да изградим Заедно бъдещето на децата ни - І“ – ІХ – ХІІ 2018

Еразъм+2005 и 2017 г. - преподавателска мобилност

Заемани ръководни позиции

Ръководител на проект "Децата разказват...Приказна сюита", финансиран от Обф "Култура" - 2011

Контактно лице по проекти на ОДЗ Щурче- "Кукли" и "Букви".Лице за връзка в проект на фондация "Жар"-2012-2013 г.

Ръководител на ежегодни вътрешни проекти на СНЦ "Работилница за изкуство" - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.

Ръководител на проект "Пътуване във времето", финансиран от Обф "Култура - ІХ 2017 - май 2018

Организационна дейност

СНЦ "Работилница за изкуство" 2010 - Организиране и провеждане на Ателиета по изкуство в ДГ и началното у-ще (2010/11;2011/12;2012/13 и 2013/14г.

Представление по проект на Об фонд "Култура" - "Децата разказват....Приказна сюита";

Музикални лектории с деца от начална училищна възраст

Музикална лектория „В омагьосаната гора“-май 2013г;

Открити ателиета за родители и деца в СОУ“С. Доброплодни“ и ОУ“Д-р П. Берон“- 24,25.04.2013г

Летни ателиета по изкуство в ОДЗ „Щурче“- юни-август 2013г.-две ателиета

Открити форми (Заедно с големите) с участие на деца, родители, учители, ръководители на ателиета в реализирането на творчески продукт пред публика.

Благотворителни коледни базари- от деца за деца (децата от различните ателиета творят с мисъл за деца в неравностойно положение- социален дом).

Открити ателиета за родители и деца в ОУ“Д-р П. Берон“- 04.2015г и Ателиета – „На гости на приятелите“ – 22.03, 21.04. 2015 г.

Празници за деца в гр. Смядово, и гр. Търговище – 06. 2015 г. , организирани от „Работилница за изкуство“

Лятно ателие по изкуство в Художествена галерия „Е. Карамихайлова“ – VІІ 2015 г.

Лектории за деца: "Фолклорна разходка"; "В ателието на лютиера";"Приказка за музиката" (с участието на деца от І и ІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон)

Лятна занималня за деца - юни - август 2016 г

Открити ателиета в партньорските у-ща и ДГ в Шумен и Търговище

25 ателиета по изкуство в Шумен и Търговище

Лектория за деца "Вълкът, козлетата и ....една Коза" - V 2017, с участието на деца от ІІ и ІІІ кл на ОУ "Д-р П. Берон" и студенти от спец. ПОМ

Открити ателиета със студенти, деца и родители, както и изложби в НУ "Княз Борис" и ІІІ ОУ "Д. Благоев"

Лектория и изложба на деца в ХГ „Е. Карамихайлова“, със студенти и деца от ателиета по изкуство, май 2018

Държавни и/или научни награди

Награда на студенти от международен форум на Съюза на учените в България, Стара Загора, 2010 награда на студенти за „Най-добър млад учител“(Ива Николова, Христина Костадинова, Пролет Кирякова, Рая Стефанова, Деница Белчева), „Музикалната лектория- средство за развитие на креативността на студенти и ученици”

-

Пловдив, 2010, Награда на Татяна Колева, студентка от спец. ПОМ, ІV курс на студентски конкурс за „Най-добър млад учител по музика“

Сертификати за сътрудничество на студентите от "Работилница за изкуство" в проектите на партньорските организации.

Плакет за участие в откриването на международен научен форум, организиран от Тракуйски университет, гр. Одрин, Турция, Х 2016

Дисертации

2015г. - Танцувалните жанрове и мястото им в урока по музика

Монографии

2019г. - „Народното изкуство – РИТЪМ, ДУХ, КУЛТУРА“ Университетско издателство „Епископ К. Преславски“ Шумен 2019 ISBN 978-619-201-311-0

Статии

2019г. - РИТЪМ И СИМВОЛИКА В НАРОДНОТО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО в: online journal „Education an technologies“, Бургас 2019 – 10/2 ISSN 1314-1791

2019г. - НАРОДНОТО ИЗКУСТВО – МОСТ МЕЖДУ ЗРИМОТО И НЕЗРИМОТО в: Годишник на Шуменския университет т. ХХІІІ D. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“ Ш. 2019 стр. 524 – 536. ISSN 1314–6769,

2019г. - РИТЪМЪТ КАТО СИМВОЛ В НАРОДНОТО ИЗКУСТВО В: 2019 - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.20189) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново реферирано издание

2019г. - ЗА ЕНЕРГИЯТА НА ВРЕМЕТО И СЪЗДАВАНЕТО НА ТВОРЕЦА В: „Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще“ – сб. доклади от кръгла маса март 2019. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“ Шумен 2019 с. 142 – 153 ISBN 978-619-201-298-4

2019г. - To discover the world – a conception of completeness in primary school. In 14th International Balkan Education and Science Congress QUALITY IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES, Ohrid 2019

2019г. - YOUNG TEACHERS AND THE IDEA OF COMPLETENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOL In 14th International Balkan Education and Science Congress QUALITY IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES, Ohrid 2019

2018г. - „Ритъмът в различните проявления на народното изкуство“, статия в годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІ D, ПФ, университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2018, ISSN 1314-6769

2018г. - „Екзотерично и езотерично като проявление на формата и съдържанието в народното изкуство“, в сборник научни трудове „Иновации в образованието“, ПС, 2018, ШУ „Епископ К. Преславски“, ПФ

2018г. - Exoteric and esoteric as a manifestation of the form and content in the folk art, http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+45%2C+May+2018/

2018г. - „Ритмичен модел – дух - култура“ - доклад в научен форум „Образование и технологии“, Бургас 2018, т. 9/2, ISSN 1314-1791 (реферирано издание)

2018г. - Ритмичен модел – дух - култура“ – статия в електронно издание „Образование и технологии“, Бургас 2018 – 9/2 ISSN 1314-1791 (реферирано издание)

2018г. - Ритмичният модел като проявление на народния дух в изкуството В: сборник с доклади “130 години университетска педагогика“ С. „Просвета – София“ АД ISBN 978-954-01-3930-2

2017г. - Ритмичният модел в изкуството - холограма на духа ІІІ (градежът)

2017г. - „Ритмичният модел – проявление на духа в народното изкуство“ – статия в електронен сборник на Русенски университет, брой 2016 – електронно издание

2016г. - Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата – ІІ (народното слово) – в сб. „Образование и технологии“, 7/2016, Бургас, ІХ 2016

2016г. - Ритмичният модел в изкуството - холограма на епохата - І (шевицата) - в сб. от пътуващ семинар, V 2016

2015г. - Ритъмът – като фактор за проявление на музикалните жанрове, ноември 2015г. http://sociobrains.com/bg/left/issues/issue-15%2C-november-2015/

2015г. - Музикално–ритмически код и историческо развитие , International journal KNOWLEDGE 11/1

2015г. - Музикално–ритмически код и историческо развитие

2013г. - Пътуващ семинар-април 2013, „ЗАЕДНО С ДЕЦАТА В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА" (РОДИТЕЛИТЕ В ПОМОЩ НА АТЕЛИЕТАТА ПО ИЗКУСТВО)

2012г. - Пътуващ семинар - Шумен-Риека-Венеция - април 2012, "Ателиетата по изкуство и тяхната роля за творческото израстване на ръководителите им и децата"

2010г. - Стара Загора, 2010, „Музикалната лектория- средство за развитие на креативността на студенти и ученици”

2009г. - Стара Загора, 2009, „На гости на песента, или как се организира музикална лектория за деца”, ел. Сборник

2006г. - - Ритмиката-една алтернатива в музикално-възпитателния процес, сб. Практическото обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението помузика”, 48-50, Шумен, „Антос”, 2006

2005г. - - Ритмическият код и осъзнаване на ритъма чрез движения // „Междуетнически контакти Изток-Запад”, 290-294, Университетско издателство „Епископ КонстантинПреславски”, Шумен 2005

Доклади

2019г. - РИТЪМ И СИМВОЛИКА В НАРОДНОТО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО в: сп. „Образование и технологии“, Бургас 2019 – 10/2. Стр. 141-144 ISSN 1314-1791 реферирано в crossref

2019г. - За единството, наречено народно изкуство и неговите истински функции Доклад на ШЕСТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА“ ФБКН на УниБИТ. София декември 2019

2019г. - Народното изкуство през епохата на Възраждането – отражение на човешкото развитие като цялостност. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 225–237. ISBN

2018г. - "Народното изкуство през епохата на Възраждането – отражение на човешкото развитие като цялостност“, доклад от международна научна конференция „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833 – 1878)“, Шумен 2018 (под печат)

2018г. - „Ритмичният модел като проявление на народния дух в изкуството“, доклад в сборник от международна научна конференция „130 год. Университетска педагогика“, СУ „Св. Климент Охридски“, университетско издателство „Св. К. Охридски“, С. 2018 (под печат)

2017г. - Ритмичният модел в изкуството - холограма на духа. Градежът.

2017г. - Ритмичният модел в изкуството - холограма на духа. Градежът.

2017г. - Ритмичният модел - проявление на духа в народното изкуство - в сп."Педагогически новости" 1-2016, издание на Русенски университет "А. Кънчев"

2017г. - „Ритмичният модел в изкуството – холограма на духа ІІІ (градежът)“ – статия в електронно издание „Образование и технологии“, Бургас 2017 – 8/2

2016г. - Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата – І (шевицата), сборник от Пътуващ семинар, май 2016

2016г. - Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата – ІІ (народното слово) – в сб. „Образование и технологии“, 7/2016, електронен сборник

2015г. - „За танцувалността в музиката и Ритмичния модел, като универсален код“, Сборник научни трудове от Пътуващ семинар – Турция, 2015 г

2015г. - Съ-творяваме ЗАЕДНО (или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители, в създатели на една приказка) – Бургас, 2015 (в съавторство с Христина Йорданова и Кристина Георгиева)

2014г. - . „За създаването на един танц в часовете по Ритмика“, Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Шумен-Белград- Прага- Братислава, май 2014г.

2014г. - „ Мястото на ритмическите и танцови движения в създаването на театрален спектакъл за деца“, Бургас, август-2014г.

2011г. - , „Децата разказват... една приказна сюита”, или как създадохме ателиетата по изкуство към „Работилница за изкуство” в Шумен и как работим в тях" Бургас,август 2011- (съавторство на Валя Андонова, студентка, ръководител на ателиета по изкуство)

2010г. - Бургас, 2010, „Работилницата за изкуство-една реална възможност за творческото развитие на децата (в помощ на училището или негова алтернатива)”

2008г. - Стара Загора, 2008, „Образователните концерти за деца- поглед навътре” Съюз на учените в България, ел. Сборник

Цитирания

2019г. - 1. Златкова, Люба (2019): Народното изкуство: Ритъм–Дух–Култура. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019. ISBN 978-619-201-311-0 стр. 8. Цитирано в: Хърков, Стефан (2019): Добри Войников – основоположникът на многогласната хорова музика в българското училище. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 37–80. ISBN Стр. 57

2019г. - 2. Златкова, Л. Ритъмът в различните проявления на народното изкуство. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІ D, ПФ, университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2018, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Бошнакова, Д., Същността и ролята на социалните услуги за деца в област Шумен. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІІ D, ПФ, Университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2019, ISSN 1314-6769 Стр. 279

2019г. - 3. Златкова, Л., За танцувалността в музиката и ритмичния модел като универсален код. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XIX D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 168-171, ISSN 1314-6769, Шумен, 2015 Цитирано в: Димитрова, Н., С. Стоянов. Накратко към управлението на логистична система. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІІ D, ПФ, Университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2019, ISSN 1314-6769, стр. 764

2019г. - 4. Златкова, Л., Ритъмът в различните проявления на народното изкуство. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXII D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 398 – 409, ISSN 1314-6769, Шумен, 2018 Цитирано в: Димитрова, Н., С. Стоянов. Накратко към управлението на логистична система. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. ХХІІІ D, ПФ, университетско издателство“ Епископ К. Преславски“, Ш., 2019, ISSN 1314-6769 стр. 767

Други публикации

2017г. - "Ритъм – култура – възпитание“ – доклад на кръгла маса на катедра МЕМВИ, 2017