Доц. д-р Маргарита Йорданова Генчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(166) "Академия за музикално и танцово изкуство, специалност "Музикална педагогика" - 1980г. Пловдив" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(176) "Държавна филхармония Шумен - артист - оркестрант -1980-1985 ПИНУ (Д-р Петър Берон) 1985-1987 - преподавател" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "асистент - 1988г. - 1996г. главен асистент - 1996 - 2010г. доцент - 2015г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "Доктор по музикознание - 2010" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(303) "Методика на музикалното възпитание - упражнения Теория на музиката- .лекции Теория на музиката- упражнения Солфеж - упражнения Четене и свирене на хорови партитури" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(277) "Преподавателска работа по Солфеж и Четене и свирене на хорови партитури в рамките на програма "Еразъм" в университет "Казимир Велики" гр. Битгожчш Полша" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(92) "Теория на музиката и солфеж и свирене на партитури" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3077) "„Музикалната епоха и музикалният стил – музикално-теретични и образователни аспекти” 2018 г. "Иновации при историко-теоретичните изисквания - принос за обогатяване на българската музикална култура" вътрешно-университетски проект 2017г. "Музикална работилница"-студентски художествено-творческидейности 2017г "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в музикално-образователния процес” 2016 г. "Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури" - вътрешно- университетски проект, 2015г. "Историко-теоретични изследвания на световната музикална литература - научна основа за оптимизиране на музикално-образователния процес, "вътрешно-университетски проект, 2014г. "Иновационни технологии в музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2013г. "Модалността, едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2012г. "Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност ПОМ" вътрешно-университетски проект, 2011г. "Цикъл тематични и образователни попконцерти", вътрешно-университетски проект, 2010г. "Историко-теоретични аспекти на биополярния тонален модел в многогласното мислене",вътрешно-университетски проект, 2009г. "Интегративни тенденции в музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2008г. "Виртуалната музикална библиотека в системата за подобряване на качеството на самостоятелната работа на студенти от специалност ПОМ" - вътрешно-университетски проект, 2005/06г. "Иновации при историко-теоретичните изисквания - принос за обогатяване на българската музикална култура" вътрешно-университетски проект 2016/17" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Маргарита Йорданова Генчева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111A

Телефон: 054 830365 вътр.132

Email: margarita_56@abv.bg, m.gencheva@shu.bg

Приемно време: ІІ-ра учебна седмица, понеделник 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

Академия за музикално и танцово изкуство, специалност "Музикална педагогика" - 1980г. Пловдив

Месторабота преди постъпване в ШУ

Държавна филхармония Шумен - артист - оркестрант -1980-1985

ПИНУ (Д-р Петър Берон) 1985-1987 - преподавател

Заемани академични длъжности

асистент - 1988г. - 1996г.

главен асистент - 1996 - 2010г.

доцент - 2015г.

Придобити научни степени

Доктор по музикознание - 2010

Водени лекции и/или упражнения

Методика на музикалното възпитание - упражнения

Теория на музиката- .лекции

Теория на музиката- упражнения

Солфеж - упражнения

Четене и свирене на хорови партитури

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска работа по Солфеж и Четене и свирене на хорови партитури в рамките на програма "Еразъм" в университет "Казимир Велики" гр. Битгожчш Полша

Области на научни интереси

Теория на музиката и солфеж и свирене на партитури

Участия в международни и национални научни проекти

„Музикалната епоха и музикалният стил – музикално-теретични и образователни аспекти” 2018 г.

"Иновации при историко-теоретичните изисквания - принос за обогатяване на българската музикална култура" вътрешно-университетски проект 2017г.

"Музикална работилница"-студентски художествено-творческидейности 2017г

"Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в музикално-образователния процес” 2016 г.

"Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури" - вътрешно-

университетски проект, 2015г.

"Историко-теоретични изследвания на световната музикална литература - научна основа за оптимизиране на музикално-образователния процес, "вътрешно-университетски проект, 2014г.

"Иновационни технологии в музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2013г.

"Модалността, едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2012г.

"Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност ПОМ" вътрешно-университетски проект, 2011г.

"Цикъл тематични и образователни попконцерти", вътрешно-университетски проект, 2010г.

"Историко-теоретични аспекти на биополярния тонален модел в многогласното мислене",вътрешно-университетски проект, 2009г.

"Интегративни тенденции в музикално-образователния процес", вътрешно-университетски проект, 2008г.

"Виртуалната музикална библиотека в системата за подобряване на качеството на самостоятелната работа на

студенти от специалност ПОМ" - вътрешно-университетски проект, 2005/06г.

"Иновации при историко-теоретичните изисквания - принос за обогатяване на българската музикална култура" вътрешно-университетски проект 2016/17

Държавни и/или научни награди

.

Монографии

2012г. - "Използване на основни дидактически принципи в обучението по четене и свирене на хорови партитури", Шумен, 2012

Учебници

2017г. - "Солфежи из творчеството на композитори от Барока и класицизма", Шумен, 2017

2012г. - "Методически технологии в обучението по четене и свирене на хорови партитури на основата на образци от музикалния фолклор", Шумен, 2012

2011г. - "Методически насоки в обучението по четене и свирене на хорови партитури", Шумен, 2011

2011г. - "Практически курс по четене и свирене на хорови партитури", Шумен, 2011

Статии

2019г. - :Мотетът в многогласната музика на прехода от Ars antiquе към Ars nova В: Сборник Научни трудове от пътуващ семинар, Истанбул-Кушадъсъ- Измир, април-май 2019, с. 224-229, ISBN978-619-00-0996-2

2018г. - European methods and sistems for educating musical hearing in the first hale of the 20th century SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, Issue 41, januari 2018 (български език )

2018г. - "Relative" solving methods and systems for educating musical hearing SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, Issue 41, januari 2018 (български език)

2018г. - The contribution of the solitary activity to the development of the sense of multilingualism SocioBrains - international scientifie online journal publisher: www.sociobrains.com, Issue 42, february 2018 (български език)

2018г. - Model of methodical algorithm for multilingual learning SocioBrains - international scientifie online journal publisher: www.sociobrains.com, Issue 42, february 2018 (български език)

2018г. - Многогласната диктовка в солфежната дейност В: Сборник Научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим, април-май 2018, с.198-201, ISBN 978-619-00-0783-8

2018г. - Специфични особености на ранното многогласие (до Saint Martial) в: Сборник "Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти" ч.II, ДИКПО Варна 2018, ISSN 1314-300Х, с.250-254

2017г. - Аpplication of the methodological technologies of prof. Assen Diamandiev in solfega training . SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , Issue 40 december 2017, ISSN 2367-5721, (.......) български език

2017г. - "Образци на италианското многогласие в епохата на Ars nova" списание "Образование и технологии", кн.8. Бургас, 2017,с.171-173

2017г. - "Зараждане на музикалната теория" списание "Образование и технологии", кн.8. Бургас, 2017,с.169-170

2017г. - "Зараждане, развитие и усъвършенстване на нотното писмо" кръгла маса Боженци, 2017 /под печат/

2017г. - "Новаторски търсения в музикалната теория. Композиционна техника на прехода между Ars antigua и Ars nova" в: Годишник "Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти" част II, Варна 2017, с.255-263

2017г. - "Интегралният подход в музикалното и чуждоезиковото обучение" в: Годишник "Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти" част II, Варна 2017, с.232-238

2017г. - "Нагледно-тоновото мислене в обучението по солфеж на студенти от специалност ПОМ" Национален форум "Орфеева дарба" София 2017, с.52-55

2017г. - "Музикалната интерпретация в солфежната дейност" Национален форум "Орфеева дарба" София 2017, с.55-57

2017г. - "Активизация метроритмического чутья через образцы болгарского музыкального фольклора" Украина, г.Мелитополь, 2017 реферирано, индексирано, импактфактор, УДК 784.4:397 (497.2)

2017г. - Bulgarian solfeed methods and systems for educating the musical hearing SocioBrains – international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, Issue 40 decembre 2017, (български език ..)

2017г. - 2017г. Gencheva, M. Activating the sense of polyphony by harmonie and polyphonie diphthong SocioBrains international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, (SJIF = 4.308) ISSN 2367-5721, Issue 34 June 2017 (български език)

2016г. - "За структурата и съдържанието на съвременния солфеж", Варна, 2016, с. 126-129

2016г. - "Ролята на многогласието за развитие на музикалния слух" в: сб. Научни трудове от пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианска Ревиера-Загреб, май 2016, с.193-196

2016г. - "За връзката интервалов усет - усет за многогласие", Варна, 2016, с.120-125

2016г. - "Музикалната култура на Древна Тракия и Антична Гърция", списание "Образование и технологии", кн.7. Бургас, 2016,с.102-104

2016г. - "Позицията на съвременната теория за развитие на музикалния слух", Шумен, 2016, с. 558-662

2016г. - "Мелодията и интонирането - елементи на емоционално-смисловото съдържание на музиката", Шумен, 2016, с. 137-143

2015г. - Възпитаване на усета за многогласие чрез творби от музикалния фолклор в: сб. Научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин, май 2015, с.193-196

2015г. - Музикалната диктовка в упражнението по солфеж в: Годишник "Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти" част VI, Варна 2015, с.104-109

2015г. - Славянската музика през епохата на Средновековието, VII Международна научна конференция "Знанието - капитал на бъдещето", Банско, 2015, /под печат/

2015г. - "Славянската музика през епохата на Средновековието" , Република Македония, Скопие, 2015, с.463-465

2015г. - 2015 г. Генчева М. Художественото присъствие при свирене на хорови партитури COBIS.BG-ID 1272601828 УДК 78.01:37(063) НБ „Св.св. Кирил и Методий”

2015г. - 2015г. Генчева М. Приносът от свирене на хорови партитури за развитие на музикалния слух на студенти от специалност ПОМ COBIS.BG-ID 1275047140 УДК 378.4:78 784.089.6 НБ „Св.св. Кирил и Методий”

2014г. - Развитие на усета за многогласие в условията на свирене на хорови партитури. ХХIV Международна научна конференция, Ст. Загора, юни 2014

2014г. - Зараждане на многогласието в музиката. ХХIV Международна научна конференция, Ст. Загора, юни 2014

2014г. - Ролята на солфежната техника при четене и свирене на хорови партитури. V Научно-практичски форум „Иновации в обучението и познавателното развитие”, Бургас, август 2014

2014г. - Приносът от худоественото солфежиране за развитие на музикалността на студентите от специалност ПОМ. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, септември 2014.

2014г. - Хоровите творби - средство за овладяване на хармоничните интервали от студенти в специалност ПОМ. Пътуващ семинар, Прага, май 2014, с.210-214

2014г. - Приносът от свирене на хорови партитури за развитие на музикалния слух на студенти от специалност ПОМ Пловдив, 24-25 октомври 2014

2014г. - Художественото присъствие в музикалната интерпретация при свирене на хорови партитури Пловдив, 24-25 октомври 2014

2013г. - Приносът от четене и свирене на хорови партитури в неравноделни размери за развитие на музикалния слух и музикалните способности на студенти от специалност ПОМ//Сборник от пътуващ семинар Белград - Будапеща - Виена, 16-20 май 2013, ШУ "Еп. К. Преславски, ПФ, Шумен 2013, с. 148-153

2013г. - Прилагане на интегративни технологии при работа с нова хорова партитура по дисциплината "Четене и свирене на хорови партитури"//НК с международно участие "Знанието - традиции, иновации, перспективи", Бургас 14-15 юни 2013, т.1, с. 349-352

2012г. - "Участието на основни дидактически принципи в обучението по четене и свирене на хорови партитури", Международна научно-практическа конференция, София, април 2012, с. 82-87

2012г. - "За някои методически проблеми при четене и свирене на хорови партитури", Международна научно-практическа конференция, София, април 2012, с.87-90

2012г. - "Към въпроса за интегративното обучение по солфеж и свирене на хорови партитури", Риека, април-май 2012, с. 147-153

2012г. - "Педагогическото взаимодействие преподавател-студент в условията на интегративното обучение", "Международна научна конференция, СУ "Св.Климент Охридски"; АПСС, Китен, септември 2012, том ІІ, с. 281-284

2012г. - "Методически механизми за овладяване на мелодичните интервали от студенти от специалност ПОМ", Шумен, септември 2012, с. 301-304

2012г. - 2012 "Хармоничните интервали - методически прийом и средство за развитие на интерваловия усет в обучението по солфеж", Шумен, 2012, с. 305-308

2011г. - 2011 "Музикалната интерпретация при свирене на хорови партитури", Бургас, юни 2011

2011г. - "За транспонирането на хоровата партитура", Шумен, септември 2011, с.349-351

2011г. - "Използване на основни дидактически принципи при работа с нова хорова партитура", Международна научна конференция, Варна, октомври, 2011, с. 50-53

2010г. - "Интегративни подходи в обучението по солфеж и свирене на хорови партитури – Юбилейна научна конференция – Варна, юни 2010, с. 616 - 620

2010г. - "За връзката свирене на хорови партитури - усет за многогласие", XX Международна научна конференция, Стара Загора, юни 2010, с.24-26

2009г. - "Методи и способи за развитие на музикалната памет" - Международна научна конференция - „Развитие на икономиката и обществото на основата назнанието" – Стара Загора, юни 2009 (на диск)

2006г. - "Интонирането - средство за възпитание на музикалния слух - СУ „ Св Климент Охридски" - Четвърта есенна научна конференция – Китен, септември 2006, с.688 - 691

2005г. - "Хоровата партитура - средство за развитие на усета за многогласие на студенти от специалност ПОМ "- СУ " Кл. Охридски”, Трета есенна научна конференция на Факултета по предучилищна начална педагогика, Китен, ноември 2005, с. 497 - 498

2004г. - "Проявление на мелодическия слух при възпроизвеждане на хармоничен и полифоничен многоглас - "Образование и изкуство". Юбилейна научнаконференция с международно участие, Шумен, май 2004, с. 450 - 452

2004г. - "Система от изразни средства- елемент на хоровата партитура "- Научна конференция с международно участие, Стара Загора, юни 2004, с. 186 - 188

2003г. - "За връзката хорова партитура - хармоничен слух" - Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5 - 6 юни 2003, с. 300 - 303

2003г. - "Първият български оркестър - рожба на възрожденския Шумен "- Първи балкански конгрес по проблемите на образованието, Стара Загора 27-29 юни 2003, с. 232 -237

2002г. - "Влиянието на солфежната дейност при четене и свирене на хорова партитура" – Научна конференция с международно участие, Ст. Загора, юни 2002, с. 245 - 248

1996г. - "Запознаване и използване на клавиатурния чертеж като наглед на тоновото мислене в обучението по солфеж "- Национална конференция „Проблеми навъзпитателната работа"-Шумен. март 1996, с. 378 - 381

1993г. - "Активизиране на интерваловия усет в солфежната дейност" - Национална конференция посветена на од от Великия Преславски събор - Шумен, май 1993, с. 234 -235

1992г. - "Към въпроса за интерваловия усет Форми на работа за развитието му по солфеж" -Практическа научна конференция с международно участие - Смолян, май 1992, с.210

Доклади

2017г. - "Зараждане, развитие и усъвършенстване на нотното писмо" кръгла маса 2017 /под печат/

2014г. - Хоровите творби - средство за овладяване на хармоничните интервали от студенти в специалност ПОМ

2011г. - "Съвременна педагогическа система за работа по четене и свирене на хорова партитура", XXI Международна научна конференция, Стара Загора, юни 2011, с.32-34

Цитирания

2012г. - "Запознаване и използване на клавиатурния чертеж като наглед на тоновото мислене в обучението по солфеж" в ст. "Използване на информационните технологии в обучението по музика" ДПКУ Варна 2012

2011г. - "Интонирането-средство за възпитание на музикалния слух" 2011 в ст. "Формиране на професионално-личностни качества у студентите -бъдещи музикални педагози" в сб. Научни трудове "40 год Шуменски университет" 2011

Художествено-творчески дейности

2018г. - 2018 г. Организатор и ръководител на студентска вокална група, участвала в откриване на ученическа викторина, посветена на 185 год. от рождението на Добри Войников, Шумен, 11.12.2018, ОМД Шумен

2018г. - 2018 Организатор и ръководител на студентска хорова формация, участвала в представяне на книгата "Ръкописни сборници и музикални творби от Добри Войников" в Регионален исторически музей, Шумен, 21.11.2018

2018г. - 2018 Организатор и участник в концерт със студенти от специалност ПОМ по случай празника на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» и Деня на славянската писменост и култура 24 май – Шумен, ПФ, 16.05.2018

2017г. - 2017г. Организатор и участник в концерт със студенти от специалност ПОМ по случай дипломирането на випуск 2016/17 на ПФ на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Шумен, ПФ 04.12. 2017

2016г. - 2016г. - Организатор на концерт "Да бъдем заедно" с участието на студенти и ученици от училищата по изкуствата ПФ, Зала "Панчо Владигеров" - 01.12.2016г.

2016г. - 2016г. - Организатор на концерт за участие на студенти от ШУ в: Патронен празник на СОУ „Д. Дебелянов“, гр. Варна, Фестивален и конгресен център-Варна 11.05.2016г

2008г. - Участие на студенти в концерт - лектория „Добри Войников и ранното българско клавирно творчество" –- декември 2008, дир. Маргарита Генчева

2004г. - Подготовка и участие с ученици и студенти в тържествен концерт по случай 100 год. юбилей на ОУ Панайот Волов с Мадара - април 2004

2004г. - Концерт на студенти от спец ПОМ в гр. Котел, юни 2004, дир. Маргарита Генчева

2003г. - Участие в новогодишен концерт на студенти от спец. ПОМ - Шумен, декември. 2003, дир. Маргарита Генчева

2002г. - Участие в новогодишен концерт на студенти от спец. ПОМ – Шумен, декември 2002, дир. Маргарита Генчева

2001г. - Самостоятелен концерт на студенти от спец ПОМ - Шумен, юни 2001 дир Маргарита Генчева

1998г. - Самостоятелен концерт на студенти от спец. ПОМ по творби на Мирослав Недялков - премиера май 1998 дир. Маргарита Генчева

1998г. - Запис в Радио Шумен на "Малка меса" и „Меса архаика” от Мирослав Недялков в изпълнение на студенти от спец. ПОМ - юни 1998, дир МаргаритаГенчева

1997г. - Участие на студенти от спец. ПОМ в концерт в рамките на юбилейна сесия, посветена на известното шуменско семейство Стоянови - октомври 1997 дир. МаргаритаГенчева