Ст. преп. Северин Пламенов Акерскиабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(537) "2002 г следдипломна квалификация – треньор по айкидо в НСА “В. Левски” – София. 1999 – 2003 г. завършва висше образование филолог по български език, литература и история в ШУ “ Еп. К. Преславски “. 2007 г. завършва висше образование – педагог по физическо възпитание и спорт в ШУ “ Еп. К. Преславски “." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(2741) "1999-2000г. - Ученическа спортна школа “Хан Крум”-Шумен. Вид на дейността и сферата на работа-Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност-Учител по айкидо. Основни дейности и отговорности- Възпитание на подрастващите в духа на източната философия, свързана с бойните изкуства. 2005г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност – демонстратор. Основни дейности и отговорности – запознаване на студентите с физическите приоми от бойните изкуства и повишаване на двигателната им дееспособност. 2006г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност - хон. преподавател. Основни дейности и отговорности – обучаване на студентите, придобиване на умения и навици за адекватно реагиране при самозащита, повишаване на двигателната им дееспособност. 2007- 2018г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники, джу-джуцу, волейбол, ритмика и танци, плуване, водни спортове и обща физическа подготовка/. Заемана длъжност – преподавател. Основни дейности и отговорности – повишаване на двигателната дееспособност на студентите." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(285) "Айкидо Бойно – приложни техники Джу – джуцу Плуване Волейбол Обща физическа подготовка Водни спортове Ритмика и танци История на физическата култура" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(301) "Педагогика, физическо възпитание и спорт в различните степени на българското училище, педагогика, физическо възпитание и спорт във висшето училище, бойни изкуства." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(2956) "2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г. 2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г. 2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г. 2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г. 2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г. 2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08 297/15.03.2013 г. 2013- Проект „Студентски практики“- 2013 г. 2014- Проект "Проблеми на обучението по Водни спортове"- 2014г. 2015-"Организация и управление на спорта в детската градина и училище"", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г. 2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г. 2017- "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2018- Проект РД-08-134/07.02.2018 г. Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", 2018 г. 2018- 1. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(298) "- Отговорник по качеството в катедра ТМФВ и спорт, към ПФ на ШУ" Епископ К. Преславски" - Председател на Школа за практикуване на традиционни бойни изкуства "Зан-Шин"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(966) "Координатор и организатор на спортни, художествено-творчески прояви, за ШУ" Еп. К. Преславски" Технически координатор за разпространението на традиционно айкидо за североизточна България. Съорганизатор на студентския спортен празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на патронния празник на ШУ Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на студентския празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2127) "Дипломи и отличия: 2002 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан 2003 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан /техники с оръжие/ 2003 – диплома за висше образование /Български език и история/ - филолог, педагог 2004 – сертификат за национален съдия по джу-джицу 2004 - диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан 2005 - диплома майстор по джу-джуцу първо ниво 2005 - отличие за най-добре представил се треньор по джу-джицу на националното първенство през 2005 2006 – диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан /техники с оръжие/ 2007 – диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан 2007 - диплома за висше образование / ПОФВ / - спортен педагог 2009 - диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан /техники с оръжие/ 2013 - диплома майстор по традиционно айкидо четвърто ниво 2014 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България 2015 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България 2016 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен 2016 - грамота за развитие и популяризиране на Източното бойно изкуство Айкидо в България 2017 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Северин Пламенов Акерски

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 1, стая 102

Телефон: 054 830365 вътр.208

Email: s.akerski@shu.bg

Приемно време: Сряда 10--12ч.(К2), Четвъртък 14-16ч. (К1)

Завършен университет, специалност

2002 г следдипломна квалификация – треньор по айкидо в НСА “В. Левски” – София.

1999 – 2003 г. завършва висше образование филолог по български език, литература и история в ШУ “ Еп. К. Преславски “.

2007 г. завършва висше образование – педагог по физическо възпитание и спорт в ШУ “ Еп. К. Преславски “.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1999-2000г. - Ученическа спортна школа “Хан Крум”-Шумен. Вид на дейността и сферата на работа-Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност-Учител по айкидо. Основни дейности и отговорности- Възпитание на подрастващите в духа на източната философия, свързана с бойните изкуства.

2005г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност – демонстратор. Основни дейности и отговорности – запознаване на студентите с физическите приоми от бойните изкуства и повишаване на двигателната им дееспособност.

2006г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност - хон. преподавател. Основни дейности и отговорности – обучаване на студентите, придобиване на умения и навици за адекватно реагиране при самозащита, повишаване на двигателната им дееспособност.

2007- 2018г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники, джу-джуцу, волейбол, ритмика и танци, плуване, водни спортове и обща физическа подготовка/. Заемана длъжност – преподавател. Основни дейности и отговорности – повишаване на двигателната дееспособност на студентите.

Водени лекции и/или упражнения

Айкидо

Бойно – приложни техники

Джу – джуцу

Плуване

Волейбол

Обща физическа подготовка

Водни спортове

Ритмика и танци

История на физическата култура

Области на научни интереси

Педагогика, физическо възпитание и спорт в различните степени на българското училище, педагогика, физическо възпитание и спорт във висшето училище, бойни изкуства.

Участия в международни и национални научни проекти

2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г.

2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г.

2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г.

2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г.

2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г.

2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08 297/15.03.2013 г.

2013- Проект „Студентски практики“- 2013 г.

2014- Проект "Проблеми на обучението по Водни спортове"- 2014г.

2015-"Организация и управление на спорта в детската градина и училище"", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г.

2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г.

2017- "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2018- Проект РД-08-134/07.02.2018 г.

Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", 2018 г.

2018- 1. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

Заемани ръководни позиции

- Отговорник по качеството в катедра ТМФВ и спорт, към ПФ на ШУ" Епископ К. Преславски"

- Председател на Школа за практикуване на традиционни бойни изкуства "Зан-Шин"

Организационна дейност

Координатор и организатор на спортни, художествено-творчески прояви, за ШУ" Еп. К. Преславски"

Технически координатор за разпространението на традиционно айкидо за североизточна България.

Съорганизатор на студентския спортен празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019

Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на патронния празник на ШУ

Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на студентския празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019

Държавни и/или научни награди

Дипломи и отличия:

2002 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан

2003 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан /техники с оръжие/

2003 – диплома за висше образование /Български език и история/ - филолог, педагог

2004 – сертификат за национален съдия по джу-джицу

2004 - диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан

2005 - диплома майстор по джу-джуцу първо ниво

2005 - отличие за най-добре представил се треньор по джу-джицу на националното първенство през 2005

2006 – диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан /техники с оръжие/

2007 – диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан

2007 - диплома за висше образование / ПОФВ / - спортен педагог

2009 - диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан /техники с оръжие/

2013 - диплома майстор по традиционно айкидо четвърто ниво

2014 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България

2015 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България

2016 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен

2016 - грамота за развитие и популяризиране на Източното бойно изкуство Айкидо в България

2017 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен

Учебни помагала

2015г. - Водни спортове // Учебно помагало, ШУ Еп. К. Преславски, Ш., 2015

Статии

2019г. - Проучване мнението и отношението на учители, към заниманията на учениците с бойни изкуства в началния етап на основна образователна степен/ Сборник научни трудове на ШУ (Истанбул-Кушадасъ-Измир), Ш., 2019

2018г. - „Проучване мнението и отношението на родители, към заниманията на учениците с бойни изкуства в начална степен“ socioBrains, issue 45, may, 2018 , ISSN 2367-5721, JOUBNAL HOMEPAGE

2014г. - Класификация на бойните изкуства // Сборник научни трудове Шумен-Белград- Будапеща- Прага- Братислава, Ш, 2014

2013г. - Класификация и същност на Европейските бойни изкуства // Сборник научни трудове Шумен-Белград- Будапеща-Виена, Ш, 2013

2012г. - Същност и класификация на японските бойни изкуства // Годишник на ШУ " ЕП. К. Преславски том XVI D, Ш, 2012

2012г. - Корейските бойни стилове – влияние, същност и класификация, // Годишник на ШУ том XVI D, Ш, 2012г.

2008г. - Бойното изкуство айкидо и влиянието му върху подрастващите // списание Спорт и наука, С, 2008

Доклади

2017г. - ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЧКИ ОТ III КЛАС, КАТО ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА // Сборник, пътуващ семинар на ШУ Еп. К. Преславски, Ш., 2017г.

2017г. - ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИ - МОМЧЕТА ОТ III КЛАС, КАТО ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА // Годишник на ШУ, Том XXI D. 2017г.

2016г. - ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ” КЪМ ДИСЦИПЛИНАТА ГИМНАСТИКА // Годишник на ШУ Еп. К. Преславски, Ш., 2016г.

2012г. - Същност и класификация на китайските бойни изкуства, //Сборник научни трудове, ШУ, 2012

2011г. - Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем вид спорт плуване. // Сборник научни трудове, МНК „40 годиниШуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.657 – 662. (в съавт. с Т. Игнатова, С. Акерски)

2011г. - Корелационна структура на някои страни на психофизическата готовност на на студентки от избираем спорт бойни изкуства. Годишник на техническияуниверситет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 197 - 201. (в съавт с Т. Игнатова, С. Акерски)

2010г. - Бойното изкуство айкидо като нетрадиционен начин за повишаване на двигателните качества на Игнатова, Т., студентите.//Спортно-състезателна дейност имодулно обучение в средните и висши училища, УИ”Еп. К. Преславски”, 2010.(в съавт. със С. Акерски, П., Лазарова)

2010г. - Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по бойни изкуства на студентки от педагогически специалности., //МНК на тема: „Съвременни проблеми, тенденциии иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, София, 2010, УНСС (в съавт. със С. Акерски)

2009г. - Айкидо – японска система за хармонично развитие на личността // сборник с доклади, ШУ, Шумен, 2009

Демонстрация по айкидо 01.12.2016г.


Снимка Плуване 1 05.12.2014г.
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I, II, III, IV курс


Снимка Демонстрации по БИ 04.12.2018
Демонстрация по бойни изкуства по повод студентския празник 2018г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Помагало по Джу-джуцу и БПТ
Помагалото е предназначено за студентите от Шуменски университет" Еп. К. Преславски" Може да бъде използвано, от учителите по физическо възпитание, спортни педагози, треньори и инструктори по бойни изкуства


Снимка студентски празник БИ 2017г
Демонстрация по бойни изкуства, в чест на студентския празник 2017г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Снимка демонстрация патроннен празник 2017
Демонстрация по бойни изкуства, по случай честването на патронния празник на ШУ - 2017г. - участници: студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Айкидо помагало
Помагалото е предназначено за студентите от Шуменски университет" Еп. К. Преславски" Може да бъде използвано, от учителите по физическо възпитание, спортни педагози, треньори и инструктори по бойни изкуства


Инструктаж на студентите по дисциплината спорт


Терминология
За студентите от специалност Физическо възпитание и студентите избрали Спорт - Бойни изкуства


Изпитни техники по Джудо
За студентите от специалност физическо възпитание


Изпит по БПТ
За студентите от специалност Физическо възпитание и студентите избрали Спорт - Бойни изкуства


Снимка БИ 2 04.12.2014г.
Демонстрация по бойни изкуства, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Снимка БИ 3 04.12.2014г.
Демонстрация по бойни изкуства, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Снимка БИ 1 04.12.2014г.
Демонстрация по бойни изкуства, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Снимка Плуване 2 05.12.2014г.
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I, II, III, IV курс


Снимка Плуване 3 05.12.2014г.
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I, II, III, IV курс


Снимка БИ 4 04.12.2014г
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I, II, III, IV курс


Снимка БИ 5 04.12.2014г
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2014г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I, II, III, IV курс


Снимка плуване състезание 02.12.2015
Състезание по плуване, в чест на студентския празник 2015г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I курс


Снимка демонстрации по ИБИ 03.12.2015
Демонстрация по бойни изкуства, в чест на студентския празник 2015г. - участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс


Статия Шуменска заря Демонстрация 2018
Статия от вестник Шуменска заря - Демонстрации по БИ на студентите от ШУ