Деканско ръководствоабв

 
Декан: проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
 • Телефон: +359 54 830 339/ вътр. 113
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: kr.markov@shu.bg
 • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа


Заместник-декан по НИД :  доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 212
 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 130
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: ch.sotirov@shu.bg
 • Приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00 часа


Заместник-декан по учебната дейност:  доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 200
 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 208
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: e.lyutskanova@shu.bg
 • Приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа


Заместник-декан по качество на обучението и атестиране на преподаватели и служители: проф. Димитър Николов Чолаков

 • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 134
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: d.cholakov@shu.bg
 • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа


Главен координатор деканско ръководство: Илияна Георгиева

 • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
 • Телефон: +359 54 830 339
 • Факс: +359 54 830 397
 • E-mail: pf@shu.bg