Катедриабв

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: Доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Специалист: Росина Даниелова Минчева

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 117

Мобилен телефон: 0882 941 799

Email: r.mincheva@shu.bg