Катедриабв

СОЦИАЛНА РАБОТА

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: Проф. д.и.н. Георги Велков Колев

Специалист: Калина Великова Косева

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 222

Мобилен телефон: 0895 522 545

Email: k.koseva@shu.bg