Катедриабв

ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: Проф. д-р Светлозар Петков Вацов

Специалист: Марчела Найденова

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 116

Мобилен телефон: 0884 982 268

Email: m.naydenova@shu.bg