Катедриабв

МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: Доц. д-р Янна Павлова Рускова

Специалист: Стефка Будакова

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 133

Мобилен телефон: 0895 522 544

Email: s.budakova@shu.bg