Катедриабв

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: Проф. Валери Христов Чакалов

Специалист: Стефка Будакова

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 134

Мобилен телефон: 0895 522 544

Email: s.budakova@shu.bg