Ас. инж. Златан Милков Димитровабв

Ас.  инж. Златан Милков Димитров

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 411

Телефон: +359 54 830 345 вътр.245

Email: z.dimitrov@shu.bg

Приемно време: Понеделник 08:00-10:00

Завършен университет, специалност

НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр. Шумен, 2004 г., специалност "Комуникационна техника и технологии"

Заемани академични длъжности

Асистент

Водени лекции и/или упражнения

Електрически машини и механизми

Теоретична електротехника

Клетъчни комуникации

CAD/CAM/CAE системи

Комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Технически средства в системите за сигурност

Електротехника и електрически машини

Телевизионна, аудио и видео техника

Области на научни интереси

Радиокомуникации, мобилни и клетъчни комуникации