Доц. д-р инж. Ивайло Николаев Минчевабв

Доц. д-р  инж. Ивайло Николаев Минчев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон: 098 881 2920

Email: i.minchev@shu.bg

Приемно време: сряда от 12:00 до 13:00

Завършен университет, специалност

Технически университет-Варна спец. Корабни машини и механизми

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" Варна

Заемани академични длъжности

доцент

Водени лекции и/или упражнения

Теоретична механика, Съпротивление на материалите, Приложна механика

Учебници

2014г. - 1. Ивайло Минчев, Юлиян Минчев, Теоретична механика-Iчаст Статика и кинематика. 2. Юлиян Минчев, Ивайло Минчев, Теоретична механика-IIчаст Динамика 3. Юлиян Минчев, Ивайло Минчев, Техническа механика.

Статии

2017г. - Относно уравновесяване на ротори в собствени лагери при несъосност. Сп. Механика на машините

2017г. - Относно динамично балансиране на еластични ротори в собствени лагери, Механика на машините 116

2017г. - Относно балансиране на крив ротор с диск. сп. Механика на машините 116