Ас. инж. Стефан Данаилов Добревабв

Ас.  инж. Стефан Данаилов Добрев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 424

Телефон:

Email: st.dobrev@shu.bg

Приемно време: Сряда 10 - 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски Универистет "Епископ Константин Преславски" - специалност: "Геоматика" - магистър

Шуменски Универистет "Епископ Константин Преславски" - специалност: "Геодезия" - бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

АВТОМАГИСТРАЛИ "ЧЕРНО МОРЕ" АД - гр. Шумен, Ръководител Звено Геодезия