Доц. д-р инж. Красимир Стоянов Давидовабв

Доц. д-р  инж. Красимир Стоянов Давидов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 403

Телефон: 054 830495 вътр.149

Email: krasi_dav@abv.bg, k.davidov@shu.bg

Приемно време: вторник 9-13 часа

Завършен университет, специалност

1980 г. - ВНВАУ „Г Димитров”, гр. Шумен , специалност “Технология на машиностроенето”

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски", факултет АПВО и КИС - Шумен

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", факултет "Навигационен"

Заемани академични длъжности

1982г. - асистент

1988г. - главен асистент

1995г. - доцент

Придобити научни степени

доктор - 1989

Водени лекции и/или упражнения

- Вътрешна и външна балистика

- Проектиране на стрелково оръжие

- Проектиране на артилерийска материална част

- Устройство и експлоатация на стрелково оръжие

- Устройство и експлоатация на артилерийска материална част

- Огневи системи и теория на стрелбата

- Устройство и експлоатация на корабната артилерия

- Устройство и експлоатация на корабни ракетни комплекси

- Бойни средства на флота

- Защита на кораба при особени обстоятелства

- Тактика на ВМС

- Организация на експлоатацията и поддържането на морските оръжия

- Общо опасни средства и системи

- Машинни елементи

- Инженерно проектиране на логистични системи

- Технологии в промишлеността

Области на научни интереси

Проектиране и експлоатация на специална продукция

Машиностроене

Участия в международни и национални научни проекти

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Разработване на автоматизиран мерник за 122мм самоходна гаубица 2С1", 1991г. ;

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Проектиране на имитатор на въздушни цели за нуждите на Военноморските сили" , 1991г.

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Модернизация на 122мм самоходна гаубица 2С1", 1989г. ;

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Проектиране, конструиране и реализация на специализиран учебен клас УК -2С1 за изучаване на устройството, действието и ремота на 122мм самоходна гаубица 2С1";

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Проектиране, конструиране, изработка и монтаж на две 76мм салютни оръдия на фрегата „Смели” от състава на ВМС", 1993г. ;

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ,"Проектиране и реализация на „Мултимедиен стрелкови комплекс” за нуждите на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” и ВМС", 2013г. ;

- Технически проект за нуждите на ВС на РБ, "Проектиране и практическа реализация на физически модел на изделие ММ-38", 2013г. ;

- Технически проект за нуждите на външен клиент, "Проектиране, изработване и експорт на „Учебно – тренировъчен комплекс от стенд-тренажори за изделие 2А31” и експлоатационна документация за него", 2001г. .

- Проект №РД-08-99/2016

Заемани ръководни позиции

Заместник началник на катедра

Началник на катедра

Държавни и/или научни награди

какво тук значи някаква награда...

Дисертации

1989г. - "Изследване влиянието на режима на огъня върху точността на стрелбата с артилерийско въоръжение"

Учебници

2019г. - ДавидовК.С.,ДянковП.Б.,"Методи за безразрушителен контрол", Шумен, Университетско издателство "Еп.К. Преславски", 2019, ISBN 978-619-201-280-9

2017г. - Давидов К.С., Панайотова Т., Дянков П.,"Системният подход при проектирането на логистични системи", Шумен, Университетско издателство "Еп.К. Преславски", 2017, ISBN 978-619-201-160-4

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., ”Оръжейна и огнева подготовка за частни охранители и детективи”, Варна, ВСУ «Черноризец Храбър»,2013, ISBN 978-954-715-610-4

2010г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г.,”Класификация на стрелковото оръжие и механизмите му”, Варна, СТЕНО, 2010, , ISBN 978-954-449-483-4

2009г. - Давидов К.С., Вълков Н., Цонев Ц.Г., Ганев В.,”Основи и правила за стрелба с огнестрелни оръжия. Материална част на стрелковото оръжие”, Варна, СТЕНО, 2009, ISBN 978-954-449-411-7

2009г. - Давидов К.С.,”Теория и устройство на ракетното въоръжение”, Варна, СТЕНО, 2009, , ISBN 978-954-449-453-7

2003г. - Давидов К.С., Лазаров Н.П.,”Ракетно въоръжение”, Варна, Издателство ВВМУ, 2003

1996г. - Давидов К.С., Димитров Д.Й., ”Танк Т55 АМ2. Методика за привеждане към нормален бой на въоръжението на реални разстояния” , Военно издателство, 1996 г.

1994г. - Давидов К.С., Димитров Д.Й., Христов Х.Н.,”Мерни прибори за земната артилерия”, Издателска база на МО, Троян, офсет, 1994

1994г. - Генов Г.Б., Давидов К.С.,”Специално техническо осигуряване на войсковата част”, Издателска база на МО, Троян, офсет, 1994

1993г. - Давидов К.С., ”Ръководство за решаване на практически задачи по проектиране на въоръжението”, Издателска база на МО, Троян, офсет, 1993

1992г. - ”Методика за извършване на ТО-2 на артилерийската част на самоходна гаубица 2С1”, Издателска база на МО, Троян, офсет, 1992

Учебни помагала

2009г. - Давидов К.С.,”Корабни ракетни комплекси”, Варна, Издателски център на ВВМУ,2009

Статии

2017г. - Djankov P., Davidov K.,Dinamic modeling of logistic processes in enterprises, Socio Brains International Scientific Refereed Online Journal with impact factorqr, ISSUE29, Januari, 2017, ISSN 2367-5721

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Изследване възможността за използване на МКЕ за определяне честотите на собствените напречни трептения на цевта на стрелково оръжие“, Морски научен форум, бр.31, 2013, ISSN

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Травматично оръжие – 1 част“, Сп.Всичко за оръжието, кат№143,год.XXI,бр4,стр22-23

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Травматичен пистолет „Кордон”“, Сп.Всичко за оръжието, кат№143,год.XXI,бр5,стр22-23

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Травматично оръжие – 2 част“, Сп.Всичко за оръжието,кат№143,год.XXI,бр6,стр20-21

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Травматично оръжие – 3 част“, Сп.Всичко за оръжието,кат№143,год.XXI,бр7,стр20-21

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Самозащитата – граждански варианти – 1 част“,Сп.Всичко за оръжието,кат.номер 143,год.XXI,бр8,стр18-19

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Самозащитата – граждански варианти – 2 част“, Сп.Всичко за оръжието,кат. номер №143,год.XXI,бр9,стр20-21

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Самозащитата – граждански варианти – 3 част“,Сп.Всичко за оръжието,кат. номер №143,год.XXI,бр10,стр16-17

2013г. - - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Самозащитата – граждански варианти – 4 част“, Сп.Всичко за оръжието, кат №143, год.XXI,бр11,стр18-19

2012г. - Давидов К.С., Николов Ж. , „Анализ на възможностите за използване на БПЛА в интерес на ВМС”, Морски научен форум, бр.30 2012, ISSN

2012г. - Давидов К.С., „Анализ на възможностите за създаване на универсално огнестрелно оръжие за подводни бойци”, Морски научен форум, бр.30, 2012, ISSN

2012г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., Маринов М.Г.,”Минимизиране на вероятността от появата на нежелан рикошет при стрелба към водна повърхност“, Сборник научни трудове НВУ ф-т ”Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2012, ISSN 1313-7433

2009г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., „Изследване на влиянието на трептенията на стрелкова цев върху точността на стрелбата чрез метода на крайните елементи“,Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2009, №29, с. 80-82, ISSN 1312-0867

2002г. - Давидов К.С.,”За “Корабната артилерия” и нейните автори“ Военен журнал, 2002, № 2, с. 156-157, ISSN 0861-7392

1900г. - Давидов К.С., Ганев С.П., ”За ефективно техническо обслужване и ремонт”, сп.”Армейски преглед”, бр. 3/1990 г.,ISSN 9204-8124

1900г. - Давидов К.С., Ганев Г.Г ,”Гаранция за техническата изправност и бойна готовност”, сп.”Армейски преглед”, бр. 6/1990 г.

1900г. - Давидов К.С.,”Влияние на нагряването на оръдейни тела върху точността на стрелбата”, сп. Военна техника, стр10,бр. 11/1990 г.ISSN 2404-7926

Доклади

2017г. - Krasimir S. Davidov, Tsonio G. Tsonev, A method for solving the task for modernization or purchasing of lightly armored combat vehicles, International Scientific Conference “Defense Technology Forum 2017” in “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty, Shumen, Bulgaria,2017. ISSN 2367-7902

2015г. - Conev C.G., Davidov K.S., Investigation of the influence on additional mounted of barel,s edge concentrated mass over the grouping of gunshot hits the single shooting The 21th international scientific conference knowledge – based organization, 2015, Sibiu, Romania, ISBN 978-973-153-215-8, ISSN 1843-6722

2015г. - Conev C.G., Davidov K.S., ”Analytical method for approximately calculating of the second frequency of cross vibrations for complex`s shape barrel of the small arm”, The 21th international scientific conference knowledge – based organization, 2015, Sibiu, Romania, ISBN 978-973-153-215-8, ISSN 1843-6722

2015г. - Цонев Ц.Г.,Давидов К.С., Антонов С.Ivestigation of possibility for using the finite elements method (FEM) for definite the frequency of cross vibrations to the barrel of the small arm.,"Vasil Levski" National Military University "Artillery, Aircraft Defense and CIS" Faculity, International scientific conference, Shumen, Bulgaria 2015, ISSN 2367 - 7902

2014г. - Цонев Ц.Г., Давидов К.С., “Оптимизиране стойностните параметри на жизнения цикъл на наукоемки военни изделия чрез внедряване на интегрирана логистична поддръжка”, Сборник научни трудове НВУ ф-т ”Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2014, ISSN 1314-1953

2013г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., Маринов М.Г.,“Анализ на възможностите за промяна формата на куршума на боеприпас 7,62Х39 с цел придаването му на антирикошетна форма”, Сборник научни трудове НВУ ф-т ”Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2013, ISSN 1313-7433

2013г. - Давидов К.С., Николов Н.В., “Интегрирано логистично осигуряване на кораба и оръжейните му системи”, Научна конференция на Институт по отбраната , 2013

2011г. - Цонев Ц.Г., Давидов К.С., “Изследване на изменението на собствената честота на напречните трептения на греда, твърдо закрепена в единия край и свободна в другия, при поставяне на допълнително добавени маси”, Научни трудове на НВУ ф-тет АПВО и КИС, 2011, т1, 306-314 стр.

2011г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., Николов Н.В.,“Нови направления в производството и използването на пистолетния патрон”, Научни трудове на НВУ ф-тет АПВО и КИС, 2011, т1, 314-321 стр.

2011г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., “Повишаване на групираността при единична стрелба чрез промяна на честотата на напречните колебания на цевта”, Морски научен форум, т. 3, стр135-143, 2011, ISSN 1310-9278

2011г. - Давидов К.С., Атанасов А., “Асиметричните заплахи и участието на формирования от въоръжените сили в хибридни операции”, Морски научен форум, том1,2011, стр.135-140, ISSN 1310-9278

2009г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., “Изследване на влиянието на трептенията на стрелкова цев върху точността на стрелбата чрез метода на крайните елементи”, Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2009, №29, с. 80-82, ISSN 1312-0867

2008г. - Цонев Ц.Г., Давидов К.С., “Анализ на механизмите за серийна стрелба”, Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 122-130, ISSN 1310-9278

2008г. - Давидов К.С., Цонев Ц.Г., “Изследване на колебанията на цевта на 7,62-мм АК-47”, Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 131-138, ISSN 1310-9278

2008г. - Цонев Ц.Г., Давидов К.С., “Методи за компенсиране на колебанията на цевта при стрелба”, Научни трудове на НВУ ф-тет АПВО и КИС, 2008, т2, 260-266 стр.

2006г. - Давидов К.С., Петров В.П., “Основни изисквания към полевата артилерия в съвременните операции по отношение на надеждност, живучест и боеспособност”, Морски научен форум, Т. 5, 2006, с. 92-99, ISSN 1310-9278

2003г. - Давидов К.С., Райков В.М., “Усъвършенстване на системата за откриване и вдигане на потънали практически (учебни) парогазови торпеда”, Морски научен форум, Т. 5, 2003, с. 112-115, ISSN 1310-9278

2001г. - Давидов К.С., Николов Н.В., “Определяне вероятността за изпълнение на регламентни работи по технически системи в срок”, Морски форум ЮНК”120 години морско училище”, 2001г. ISSN 1310-9278

2001г. - Грозев В.И, Давидов К.С., Иванов В.И., “Кинетика на корозия на оръдейна стомана в морска вода”, Морски форум ЮНК”120 години морско училище”, 2001г.ISSN 1310-9278

1918г. - Krasimir S. Davidov, Tsonio G. Tsonev, Applying of the systematic approach for the cannon barrels design, International Scientific Conference “Defense Technology Forum 2018” in “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty, Shumen, Bulgaria,2018. ISSN 2367-7902

1908г. - Давидов К.С., Чернокожев П. „Оценка на деформационното състояние на оръдейни тела при външни нагрявания“, ЮНС с международно участие,Сборник трудове на ВВУАПВО ”П.Волов”т2,стр 548-551, Шумен, 1998г.

1901г. - Генов Г.Б., Давидов К.С., Димитров Д.Й., “Изследване измененията на температурата на тялото на 122 мм. Самоходна гаубица 2А31 при темпова стрелба в полигонни условия”, Научна конференция на под.22810, София, 1991

1901г. - Грозев В.И.,Чернокожев П.Н., Давидов К.С.,“Теоретично изследване инициирането и разпространението на детонация в газообразни смеси от бързо летящи снаряди”, Научна конференция на под.22810, София, 1991

1900г. - Давидов К.С., „Определяне на поправките в данните за стрелба с артилерийски оръдия, предизвикани от термични деформации на телата”, Научна конференция на под.22810, София, 1990

1900г. - Давидов К.С., “Използване на метода на крайните елементи за решаване на задачи по въоръжението и бойните припаси”, Научна конференция на под.22810, София, 1990