Ас. инж. Красимира Кунева Кириловаабв

Ас.  инж. Красимира Кунева Кирилова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: +359884469971

Email: kuneva_krasimira@abv.bg, k.kirilova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Геодезия"

ВТУ "Тодор Каблешков", специалност "Транспортно строителство"

Месторабота преди постъпване в ШУ

"ЯНКИ" ООД - Благоевград

Заемани академични длъжности

асистент

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по CAD системи

Упражнения по Кадастър

Упражнения по Геодезични мрежи II част

Упражнения по Геодезия II част

Учебна Практика по Геодезия I и II част

Области на научни интереси

Геодезия

Членства в научни организации

Член на IEEE

Държавни и/или научни награди

Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Геодезия (Геоматика)" (2014 г., гр. Шумен)

Статии

2015г. - 2015г. - Andreev A., Yanchev K., Kirilova Kr. 'Geodetical measures and studies results with the usage of GNSS in the area Struma fault zone-Struma and Krupnik fault", 2015.

2015г. - 2015г. - Кирилова Кр. Космически гравитационни мисии CHAMP, GRACE и GOCE- Една нова ера на спътникова гравиметрия. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, 2015 г.

2015г. - 2015г. - Андреев А., Кирилова К. Моделиране на геоида за територията на Югозападна България. сп. „Висша геодезия” Г при БАН 2015 кн. 1

2015г. - 2015г. - Андреев А., Кирилова Кр. Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, стр. 73-85, 2015 г.

Доклади

2016г. - 2016г. - Кирилова К. Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България. МАТТЕХ, 11-13 ноември 2016. Шумен.

2014г. - 2014г. - Андреев А., Кирилова К. Моделиране на геоида за територията на Югозападна България. МАТТЕХ, 20-21 ноември 2014. Шумен.