Хон. ас. инж. Георги Цветков Кабаковабв

Хон. ас.  инж. Георги Цветков Кабаков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: georgck@abv.bg

Приемно време: ...10-12 четвъртък

Завършен университет, специалност

ВНВАУ Г Димитров

ВА Г С Раковски

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВНВУ П Волов

Заемани академични длъжности

Гл асистент

Водени лекции и/или упражнения

Геодезия Математическа геодезия

Области на научни интереси

Геодезия

Специализации

ВА Г С Раковски педагогически курс 1981г

Участия в международни и национални научни проекти

1. Тема:”Създаване на учебно изследователско поле по Геодезически мрежи” ШУ проект РД-05-330/25.03.2009 г. Договор № РД-07-589/ 06.04.2009г

2. Тема:”Създаване на учебно изследователскa лаборатория по Фотограметрия” ШУ проект 2010

3. Тема:”Създаване на еталонни GPS точки в района на ШУ проект № РД-05-199/07.03.2011г.

4. Тема: ”Създаване на комплекс за геодезически изчисления -1-во ниво ” ШУ проект РД-05-251/15.03.2012 г.

Членства в научни организации

КИИП

СГЗБ

Учебници

2002г. - Топогеодезическа подготовка на РЛС

Учебни помагала

2013г. - Ръководство за провеждане на учебна практика по геодезия част II 2013 г.

2002г. - Ръководство за решаване на задачи по топогеодезия