Деканско ръководствоабв

Декан: доц. д-р инж. Христо Атанасов Христов

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 412
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 220
 • e-mail: h.a.hristov@shu.bg
 • Приемно време - Понеделник: 13:00 - 15:00 ч.

Зам.-декан по учебната дейност, оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав и кандидатстудентска кампания:  доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 410
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр.192
 • Приемно време: Сряда: 13:00 - 17:00 ч.

Зам.-декан по научноизследователска и художественотворческа дейност, проекти и акредитация:

доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 410
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 192
 • e-mail: o.fetfov@shu.bg 
 • Приемно време: Вторник и четвъртък: 10:00 - 12:00 ч.

Главен координатор: Петя Илиева

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 412
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 159
 • Email: ftn@shu.bg