Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 412
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 220
 • Email: st.zhelev@shu.bg

Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията:  доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 410
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр.192
 • Email: o.fetfov@shu.bg  

Зам.-декан по научноизследователска и художественотворческа дейност и проекти: проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 410
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 192
 • Email: b.bedzhev@shu.bg

Главен координатор:  Миглена Труфчева

 • кабинет: корпус 3, ет. 4, каб. 412
 • телефон: 830 345; 830 495; вътр. 159
 • Email: ftn@shu.bg