Събитияабв

Събития във ФПН

СЪБИТИЯ

Четвърта междунарoдна конференция "Географски науки и oбразование"ще се проведе от 30-31 октомври 2015г. в ШУ "Епископ Константин Преславски"   за изпращане на заявки и резюмета: 01.08.2015г.

Български