КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Стипендииабв

  • Стипендии за успех. Кандидатства се всеки семестър. Стипендията се получава в продължение на  5 месеца в размер от 70 до 150 лв./месец.
  • Стипендии по коефициент, включващ доход и успех. Кандидатства се всеки семестър. Стипендията се получава в продължение на  5 месеца в размер от 70 до 150 лв./месец.
  • Целогодишни стипендии. Кандидатства се в началото на учебната година. През летен семестър се подава уверение, заверено от Студентска канцелария. Стипендията се получава в продължение на 12 месеца в размер от 70 лв./месец.
  • Стипендия на „Алкомет“ АД. Кандидатства се в началото на учебната година. Стипендията се получава в продължение на 12 месеца в размер от 100 лв./месец.
  • Стипендия на „Карлсберг“ Груп. Кандидатства се в началото на учебната година. Стипендията се получава в продължение на 10 месеца в размер от 100 лв./месец.

Важно: От първите 3 стипендии може да се получава само една. Заедно с нея може да се получава и специалната стипендия на „Алкомет“ АД или „Карлсберг“ Груп.

За повече информация: Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg