Радиационен гама-фонабв

 

Радиационен гама-фон

Измерен на територията

на ШУ към 7.03.2017г.

Граници за България

0,16 mSv/h

0,06 ÷0,40 mSv/h

 

Техногенни радионуклиди

Измерена обемна активност на атм. въздух в района на ШУ

Граници на среднодневна обемна активност на атмосферен въздух

131 I

-

7 300 mBq/m3

137 Cs

-

3 200 mBq/m3

134 Cs

-

6 000 mBq/m3

 

Допълнителна информация за радиационния гама фон, наличие на техногенни радионуклиди във въздуха и други, можете да получите на следните сайтове: ncrrp.orghttp://www.bnsa.bas.bg/