Проекти на ФПНабв

Текущи проекти с участието на преподаватели от ФПН

Национални проекти:

Проекти на Шуменския университет:

  • Изследване на физични процеси в Микро- и Макрокосмоса, РД-08-102/06.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти, РД-08-80/03.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Комуникацията като фактор за развитието на туризма, РД-08-92/03.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, РД-08-93/03.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България, РД-08-103/06.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, РД-08-125/06.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.
  • Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията, РД-08-98/06.02.2017. Продължителност: февруари-декември 2017.