Доц. д-р инж. Динко Профилов Димитровабв

Доц. д-р  инж. Динко Профилов Димитров

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: d.dimitrov@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1991 г. ВВМУ "Никола Вапцаров", магистър инженер, военна специалност "Радиолокация за ВМС", гражданска специалност "Радио и телевизионна техника"

2001 г. СУ "Св. Климент Охридски", магистър, специалност "Физика" и "Преподавател по Физика", специализация "Астрономия"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1991 - 1996 г. Военноморска база Бургас, под. 22480, корвета 41 "Летящи"

2001 - до сега Институт по астрономия с НАО, Българска Академия на Науките

Заемани академични длъжности

2015 г. асистент в Институт по астрономия с НАО, Българска Академия на Науките

2016 г. Хоноруван асистент в катедра "Физика и астрономия", ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2016 г. избран за доцент в Институт по астрономия с НАО, Българска Академия на Науките

2016 г. избран за доцент в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

2015 г. – Доктор по Астрофизика, ШУ "Епископ Константин Преславски"

Водени лекции и/или упражнения

Електричество и магнетизъм (Обща физика III част) - лекции

Приложна физика - лекции

Оптика - лекции

Променливи звезди - семинарни и лабораторни упражнения;

Лятна практика по астрономия;

Основи на електрониката I част - лекции и упражнения

Основи на електрониката II част - лекции и упражнения

Области на научни интереси

Променливи звезди;

Кафяви джуджета и Екзопланети;

Звездна фотометрия и спектроскопия;

Data-mining.