Ас. д-р Теодора Велкова Атанасоваабв

Ас. д-р  Теодора Велкова Атанасова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 417

Телефон: 054 830495 / вътр. 132

Email: t.atanasova@shu.bg

Приемно време: Сряда от 9.00ч. до 11.00ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по Астрофизика

Заемани академични длъжности

Асистент

Придобити научни степени

доктор по Астрофизика

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по Механика

упражнения по Електричество и магнетизъм

упражнения по Молекулна физика

упражнения по Математични методи на физиката

Области на научни интереси

Затъмнително-двойни звездни системи

Фотометрия и моделиране на затъмнително-двойни звезди

Членства в научни организации

Съюз на астрономите в България (САБ)

Статии

2017г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova, 2017, SerAJ, 195, 33, Light curve solutions and out-of-eclipse variability of KIC~10031409, KIC~11228612, KIC~11403216 and KIC~11913071

2017г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, T. Atanasova, 2017, AJ, 154, 105, Orbital parameters of the eclipsing eccentric Kepler binaries

2016г. - Kjurkchieva, D.; Atanasova, T., Dimitrov, D.,2016, AN, 337, 640, LIGHT CURVE SOLUTIONS OF 20 ECLIPSING KEPLER BINARIES, MOST OF THEM WITH PRONOUNCED SPOT AND FLARE ACTIVITY

2016г. - Kjurkchieva, Diana; Atanasova, Teodora, 2016, NewA, 49, 17, Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC~5080652, KIC~5285607, KIC~9236858 and KIC~11975363

2015г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova, 2015, PASB, 1, 56, The role of the detached eclipsing binaries for the modern astrophysics