Партньориабв

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН
Институт по океанология при БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Институт по микробиология, БАН
Институт по биофизика, БАН
фирма „Аквахим АД“
РИОСВ – Шумен
Природен парк „Шуменско плато“
РЗИ – Шумен
„ПЕСТИЦИД“ EOOД , гр. Шумен
АГРАРА ООД
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ” – Шумен
ВЕТ ФАРМА - АТАНАСОВИ” ООД
ЗД”Пенчо Иванов”
ЗП”Живко Иванов Жеков” с. Салманово
Регионална лаборатория към ИАОС
Общинско предприятие за туризъм "Мадарски конник"
Хотел „Замъка”
Регионален исторически музей (РИМ) –  гр.Шумен
Археологически музей „В.Преслав”  
Хотел -ресторант„Боровец” иПарк-хотел „Кьошкове”
Хотел „Контеса” –  гр. Шумен
Арт Хотел „Нирвана”  
Хотел - ресторант „Шумен” –  гр. Шумен
ТО„ Аристур” –  гр.Шумен
Хотел „Юнона” - гр.Шумен
Хотел „Бохеми”- гр. Шумен
Хотел „Акцион” ЕООД  –  гр. Шумен
Ресторант „ 5-ти километър”-гр. Шумен
ЕООД „Миналия век” – гр. Шумен
Престиж Травел” ЕООД, офис Шумен
СД „Братя Москоянови” и сие – гр. Бяла
„ВаскониТравел” ЕООД – гр. Шумен
Т.К. „Черно море – Елит”
Хотелски комплекс „Островче”–  с. Островче
Глобълтехнолоджи“ ЕООД –  гр. Варна
Хама ЕООД – хотел БестУестърн Прима – гр. Варна
Хама ЕООД – хотелБестУестърн Парк – гр. Варна
„Луна 20“ ЕАД – гр. Варна
.„Престиж Травел“ ЕООД –гр. Варна
НАВТЕК – България
Кметство село Професор Иширково
 
 
 
 
Училища:
ІІ ОУ „Д-р П. Берон”
СОУ „ Йоан Екзарх Български”
ІІІ ОУ „Д. Благоев”
СОУ "Васил Левски"
Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии
Професионална гимназия по икономика
СОУ „Трайко Симеонов”