Научни конференцииабв

Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“ 12-14.11.2015
 
Географски науки и образование
Пета междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“ 4-5 ноември 2016
Четвърта междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“ 30-31 октомври 2015
Трета международна конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014
Втора международна конференция „Географски науки и образование” 1-2 ноември 2013
Международна конференция „Географски науки и образование” 19-20 октомври 2012
 
Екология и околна среда
Четвърта студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 22-23 април 2016
Трета студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 24-25 април 2015
Втора студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 16-17 май 2014
Първа студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013
 
От Атома до Космоса
VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса" - 4-5 май 2018
 
IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса” 19-20 май 2016
III Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса” 15-16 май 2015
II Национална студентска научна конференция „От Атома до Космоса” 15-16 май 2014
I Национална студентска научна конференция „От Атома до Космоса” 16-17 май 2013
 
Природни науки
XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“ (NCNS2018) 5 - 7 октомври 2018
XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017“ (NCNS2017) 29 септември - 1 октомври 2017
XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016“ (NCNS2016) 30 септември-2 октомври 2016
XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2015“ (NCNS2015) 25-27 септември 2015
XII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“ (NCNS2014) 26-28 септември 2014
XI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2013” (NCNS2013) 27-29 септември 2013
X Национална конференция с международно участие „Природни науки 2012”, (NCNS2012) 28-30 септември 2012
Национална конференция „40 години Шуменски университет „Епископ К. Преславски” 13-14 септември 2011
ІХ Национална конференция „Природни науки 2010” 24-26 септември 2010
VIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2009” 2-3 октомври 2009
VII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2008” 25-28 септември 2008
Научна конференция с международно участие „Природни науки 2007”, 28-30 септември 2007
Научна конференция „Природни науки 2006“ 28-30 септември 2006
Научна конференция „Природни науки 2005” 30 септември-3 октомври 2005
Научна конференция с международно участие „Природни науки 2004” 21-22 май 2004
Научна конференция „Природни науки 2003” 21-22 май 2003