Съобщенияабв

Публична лекция на доц. д-р Ивайло Иванов

Тема: On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons

Дата: 27 септември 2014, 11,00 ч.

Зала: актова зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Петя Петкова

Тема: В света на 3d и 4d елементите

Дата: 20 ноември, 13,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Марина Московкина

Тема: Възможности за моделиране на хроматографско ретентно свойство с помощта на хемометричен подход QSRR

Дата: 28 септември 2013, 11,00 ч.

Зала: актова зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Росица Давидова

Тема: Черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria): разнообразие и разпространение. Дата:28.09.2013 г., 12,00ч

 Зала: 55, ДИКПО-Варна