КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Направления във ФПНабв

1.3. Педагогика на обучението по...
Добре уредените възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. в гр. Шумен да се открие първият педагогически курс. През 1919 г. педагогическият курс се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: Педагогика на обучението по биология и физика, Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по география и биология, Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по природни науки, Биология и физика, Биология и химия, География и биология.
ОКС „магистър“: Педагогика на обучението по биология и химия – магистърска програма „Дидактика на биологията и здравното образование“, Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма „География и интерактивно образование“, Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма „Методология на обучението по химия и опазване на околната среда“.
ОНС „доктор“: Методика на обучението по География, Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда.
 
3.9. Туризъм
Обучение в направление „Туризъм“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ в специалността „Туризъм“.
 
4.1. Физически науки
Обучение в направление „Физически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: Астрономия и метеорология, Медицинска физика и радиоекология.
ОКС „магистър“: Физика – магистърска програма „Астрофизика“, Физика – магистърска програма „Медицинска физика“, Физика – магистърска програма „Метеорология“.
ОНС „доктор“: Астрофизика.
 
4.2. Химически науки
Обучение в направление „Химически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: Медицинска химия.
ОКС „магистър“: Химия – магистърска програма „Екологична химия“, Химия – магистърска програма „Екологични биотехнологии и контрол на храни“, Химия – магистърска програма „Органична химия“, Химия – магистърска програма „Химични аспекти в растителната защита“.
ОНС „доктор“: Неорганична химия, Органична химия.
 
4.3. Биологически науки
Обучение в направление „Биологически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година в направлението е разкрита нова специалност – Екология и опазване на околната среда. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: Екология и опазване на околната среда.
ОКС „магистър“: Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Биотероризъм и безопасност на храни“, Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на лечебните растения“, Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол“, Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Управление и опазване на екосистемите“.
ОНС „доктор“: Екология и опазване на околната среда.
 
4.4. Науки за Земята
Това е най-новото направление във Факултета по природни науки и единствено по рода си в университетите в Североизточна България. Акредитирано е с Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол №19 от 05.10.2015 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: География и регионална политика.
ОКС „магистър“: География и регионална политика – магистърска програма „Приложна география и географски информационни системи“.
 
6.2. Растителна защита
Обучение в направление „Растителна защита“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:
ОКС „бакалавър“: Растителна защита.
ОКС „магистър“: Растителна защита – магистърска програма „Растителна защита“ (след бакалавър и след професионален бакалавър).