КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Събития на ФПНабв

Пети международен ден на очарованието на растенията

Дата:16 май 2019


Ден на отворените врати на ФПН

Дата: 15 март 2019 г.


Лекция на тема „Дивечът като биологичен ресурс“

Лектор: инж. Тервел Стефанов – ловен експерт в Североизточно държавно предприятие

Дата: 29 ноември 2018


Празник на лятното слънцестоене

Организатор: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Място: Астрономическата обсерватория, община Шумен и Дирекцията на природен парк "Шуменско плато"

Дата: 21 юни 2018 


Кръгла маса на тема „Основи на образователната епистемология в Перу и България“

Гост-лектор: доц. Хуан Естебан от Перу

Дата: 18 май 2018


Публична лекция на тема "Състоянието на планетата – глобални проблеми и глобални отговорности"

Лектор: акад. Тодор Николов от БАН

Дата: 3 май 2018


Студенти от специалност „Растителна защита” на Факултета по природни науки на второ място в Националното състезание по растителна защита и растениевъдство

Дата: 3 април 2018 


Публична лекция на тема „Съвременни космически технологии и малки спътници“ с представители на Сдружение „Инициатива САТ-1“ и демонстрация на наносателит

Дата: 12 април 2018


Семинар на тема „Практикум по PCR анализ“ с участието на представител на фирма „Проген“ ООД

Дата: 19-20 март 2018


Видеосреща с д-р Милен Шишков от Центъра по фотомедицина Уелман към Масачузетската обща болница и Харвардския университет, САЩ

Дата: 9 март 2018 

Семинар на тема „Практикум по PCR анализ“ с участието на представител на фирма „Проген“ ООД – 26-28 февруари 2018


Публична лекция „Философията и науката на инките“

Лектор: Хуан Естебан Юпанки, Перу

Дата: 30 ноември 2017


Ден на отворените врати на ФПН

Дата: 30 ноември 2017


Кампания за търсене на астероиди „All-Bulgaria Asteroid Search Campaign“ с участието на студенти

Дата: 10 ноември-10 декември 2017


Обучение на служители на „Лавена“ АД 2017


Работна среща с работодатели от „Фикосота“ АД – Sunsystem със студенти от специалност „Медицинска химия“

Период: юни-септември 2017


Семинар „Опасни ли са GSM-ите и базовите станции за здравето на човека?“

Лектор: Марио Дачев – главен експерт към Регионална здравна инспекция, гр. Плевен

Дата: 26 май 201


Награда за Астрономическия екип на Шуменския университет – 24 май 2017

Четвърти международен ден на очарованието на растенията – 18 май 2017

Ден на отворените врати на ФПН – 10 май 2017

Среща-дискусия с представители на Регионален инспекторат по образование, гр. Шумен и работещи в обекти от природното и културно-историческо наследство – за студенти от специалности „География и биология“ и „История и география“ – април, май, септември 2017 

Среща-дискусия с директори и учители от средни общообразователни училища – за студенти от специалност „География и биология“ – април, май 2017

Вечер с ученици, посветена на Деня на Земята – 20 април 2017 

Практическо обучение за студенти, организирано от Катедра „Физика и астрономия“ – април 2017 

Практическо обучение за студенти-магистри, организирано от фирма „Проген“ – 21-24 февруари 2017

Национален конкурс по астрономия „Звездни пътешественици“ – януари 2017 

Ден на отворените врати на ФПН – 15 декември 2016

Лекция „Изследване на Космоса: Мисията „Розета” и позитивният й принос” с лектор д-р Райчо Райчев, основател и изпълнителен директор на „Ендуросат” АД – 31 октомври 2016

Семинар на тема „Как да търсим работа?”, организиран от Центъра за кариерно развитие, Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда” в Шумен – 26 октомври 2016

Среща-дискусия за мотивацията на младите хора да изберат професията „учител“ с Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката на Република България – 7 октомври 2016

Семинар на тема „Здравните проблеми на нашето време”, организиран от Интердисциплинарния научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми, свързани с човешкото здраве на Факултета по природни науки – 25 март 2016

Семинар "Класически PCR и real-time PCR анализ", организиран от Лабораторията по микробиология на Факултета по природни науки, съвместно с фирма Проген ООД, специализирана в извършването на молекулярно-генетични изследвания и издаване на експертни заключения – 29 февруари-2 март 2016

Откриване на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет на Шуменско плато – 29 октомври 2015

Трети международен ден на очарованието на растенията – 19 май 2015

Семинар на тема „Какво знаем или не знаем за добавките?”, организиран от Интердисциплинарният център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми, свързани с човешкото здраве към Факултета по природни науки – 20 март 2015

Обучение на тема "Нови методи за картографиране на селищата чрез програмата here.com" – 11 декември 2014

Работна среща на тема "Науката за по-добро качество на живот – перспективи на съвместните научни и научно-приложни изследвания между БАН и Шуменския университет" – 30 октомври 2014

Представяне на програмата „Заедно в час” за привличане и развитие на мотивирани млади специалисти за позитивна промяна в училище и в образователната система – 29 октомври 2014

Географско състезание „България и Добруджа в сърцето ми“ – село Професор Иширково – 9 май 2014

Географски студентски научен семинар „Географски хоризонти” – 16 април 2014

Дни на химията – 1 април-31 май 2014 

Семинар на тема „Млечнокиселите бактерии – храна или лекарство“, организиран от Интердисциплинарният център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми, свързани с човешкото здраве към Факултета по природни науки – 21 март 2014

Курс за преподаватели „Въведение в ГИС” – март 2014