Катедриабв

ХИМИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Кабинет: Корпус 3, стая 302

Телефон: 054 830 495 / вътр. 222; 155

Специалист: Галя Маринова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 417

Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 176

Мобилен телефон: 0895522539

Email: g.marinova@shu.bg