Катедриабв

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Сайт на катедрата

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 303

Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 255

Email: n.arhangelova@shu.bg

Специалист: Сениха Исмаил Салим

Кабинет: Корпус 1, кабинет 302

Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 283

Мобилен телефон: 0888 997 801

Email: s.salim@shu.bg