Катедриабв

БИОЛОГИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Специалист: Красимира Димитрова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 315

Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 246

Мобилен телефон: 0899 342125

Email: k.dimitrova@shu.bg

Сайт: https://sites.google.com/site/specialnosteoossumen/