Доц. д-р Доротея Любенова Василеваабв

Доц. д-р Доротея Любенова Василева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 422

Телефон: 054 830495 вътр.153

Email: d.vasileva@shu.bg

Приемно време: Петък 10.00 - 12.00

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", Физика и математика

Месторабота преди постъпване в ШУ

Преподавател по физика, ІV ОУ "Еньо Марковски" гр. Шумен

Заемани академични длъжности

През 2016 г. след конкурс й е присъдено научното звание “асистент”

През 2017 г. след конкурс й е присъдено академичното звание Доцент по Астрофизика и звездна астрономия

Придобити научни степени

През 2016 г. а защитава дисертация „Моделиране на криви на блясъка на двойни звезди с ексцентрични орбити” и получава научната степен “доктор”.

Водени лекции и/или упражнения

Променливи звезди

Теоретична механика

Основи на метеорологията

Метеорология

Метеорологични измервания

Лятна практика по метеорология

Атомна физика

Ядрена физика

Области на научни интереси

Затъмнително-двойни звездни системи на ексцентрични орбити

Фотометрична обработка на затъмнително-двойни звезди

Специализации

Национални лаборатории на Леняро към Национален институт по Ядрена физика, Италия

Участия в международни и национални научни проекти

APOTEMA, Accelerator-driven Production Of TEchnetium/Molybdenum for medical Applications, National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy (2011, 2012,2013,2014)

"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2011

"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2012

"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2013

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, доц. д-р Н. Архангелова, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

„Интердисциплинарно проучвани на мегалитите в България”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2015 г.

„Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2015 г.

„Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2016 г.

"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2016 г.

Проект H08/21 с Фонд Научни изследвания 2016, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”

„Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, Проект № РД-08-108/06.02.2017 г., ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2017 г.

"Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система", Проект № РД-08-112/05.02.2018 г., ръководител проф. д-р Д. Марчев, Шуменски университет, 2018 г.

№ Д01-157/28.08.2018 с МОН, Консорциум РАЦИО на НПКНИ

Организационна дейност

Курсов ръководител на студенти в специалностите „Астрономия“ и „Физика“ (прием 2013/2014 г.)

Член на Локалния организационен комитет на инициативата „Науката посреща своите бъдещи откриватели“, Шуменски университет, май 2016 г.

Член на Локалния организационен комитет на V Студентска научна конференция „От атома до Космоса“, Шуменски университет, май 2017 г.

Отговорник по качеството в катедра „Теоретична и приложна физика“

Член на Комисия за провеждане на вътрешно институционални одити

Член на Комисия по наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучение и на академичния състав при ФПН

Член на Комисия за изработване доклад за изпълнение на препоръките на НАОА във връзка с процедура по САНК на професионално направление Физически науки

Член на Комисията по изготвяне на доклад-самооценка за акредитация на специалностите от професионално направление 4.1 „Физически науки“.

Член на Комисията по изготвяне на доклад-самооценка за акредитация на докторска програма „Астрофизика“

Членства в научни организации

Съюз на астрономите в България (САБ)

Astronomers Without Borders (AWB, 2016)

Държавни и/или научни награди

„Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, в категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“ е връчена на Астрономическия екип на ШУ, 24.05.2017 г.

Статии

2018г. - Kjurkchieva, D.; Vasileva, D., 2018, ApSpSci, 363, 19 Light curve solutions of the eclipsing eccentric binaries KIC 8111622, KIC 10518735, KIC 8196180 and their out-of-eclipse variability

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Popov, Velimir A.; Vasileva, Doroteya L.; Petrov, Nikola I., 2018, NewA, 62, 46 Observations and light curve solutions of a selection of shallow-contact W UMa binaries

2018г. - Kjurkchieva, D.; Dimitrov, D.; Ibryamov S., Vasileva, D., 2018, PASA, 35, 8 Observations and Light Curve Solutions of Ultrashort-Period Eclipsing Binaries

2018г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya, 2018, NewA, 58, 10K, Light curve solutions of the eccentric binaries KIC 10992733, KIC 5632781, KIC 10026136 and their out-of-eclipse variability

2018г. - D.P. Kjurkchieva, D.P. Dimitrov, V.S. Radeva, D.L. Vasileva, T.V.Atanasova, Iv. Stateva, N.I. Petrov, I.Kh. Iliev, 2018, Bulgarian Astronomical Journal 28, The Bulgarian Contribution to the Study of variable stars on observational data from the Kepler mission

2018г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Vasileva, D.; Petrov, N., 2018, RAA, 18, 46 Observations and light curve solutions of a selection of middle-contact W UMa binaries

2018г. - проф. Д. Кюркчиева; доц. Д. Василева; доц. Д. Димитров; ас. Т. Атанасова; доц. В. Радева; гл. ас. Н. Петров; 2018, сп. Наука, кн. 4/2018, том XXVIII, 21, Българският принос в изследването на променливи звезди по наблюдателни данни от космическата мисия Кеплер

2017г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, N. Petrov, 2017, NewA, 52, 8, 2MASS J16211735+4412541: an unusual eclipsing cataclysmic star

2017г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, S. Ibryamov, D. Vasileva, N. Petrov,2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, 42, Observations and light curve solutions of the W UMa binaries V796 Cep, V797 Cep, CSS J015341.9+381641 and NSVS 3853195

2017г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya; Atanasova, Teodora, 2017, AJ, 154, 105K, Orbital Parameters of the Eclipsing Detached Kepler Binaries with Eccentric Orbits

2017г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, Y. Eneva, S. Ibryamov, 2017, Bulgarian Astronomical Journal 27, Observations and light curve solutions of the eclipsing stars CSS J075205.6+381909 and NSVS 691550

2017г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, N. Petrov, 2017, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, 53, 1, Observation and light curve solutions of the eclipsing W UMA binaries CSS J071813.2+505000, NSVS 2459652, NSVS 7178717 AND NSVS 7377875, (IF=2.364)

2017г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, N. Petrov, Vol. 53, Num. 2, 2017, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, Observations and light curve solutions of six deep-contact W UMa binaries, (IF=2.364)

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, D. Dimitrov, 2016, ApSpSci, 361, 132, Light curve solutions and out-of-eclipse variabilities of six eccentric Kepler binaries

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, 2016, NewA, 48, 30, Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 4281895 and KIC 5115178 with tidally-induced humps

2016г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Vasileva, D.; Petrov, N., 2016, SerAJ, 192, 21, Observations and Light Curve Solutions of Four Ultrashort-Period Binaries

2016г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, N. Petrov, 2016, SerAJ. 193 (2016), 1 - 0, Observations and light curve solutions of the eclipsing binaries USNO-B1.0 1395-0370184 and USNO-B1.0 1395-0370731

2016г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, and N. Petrov, 2016, RAA, 16 , 135, Photometric observations and light curve solutions of the W UMa stars NSVS~2244206, NSVS~908513, CSS~J004004.7+385531 and VSX~J062624.4+570907

2016г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, N. Petrov, 2016, NewA, 52, 8 “The newly discovered eclipsing cataclysmic star 2MASS J16211735 + 4412541 and its peculiarity”

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, D. Dimitrov, 2016, AJ 152, 189 “Light curve solutions of 12 eccentric Kepler binaries and analysis of their out-of-eclipse variability”

2015г. - S. Salim, R. Mateva, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Arhangelova, Quantitative element analysis of medicinal plants from the region of „Shumen plateau“, Proceedings of III Student conference, 2015, 61-64

2015г. - T.Dobreva, D.Vasileva, J.Dimitrova, Hr.Hristov, N.Arhangelova, Quantitative elemental analysis of plantago major l. and plantago lantseolata collected from area "Shumen Plateau", northeastern Bulgaria, Proceedings of III Student conference, 2015, 65-68

2015г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, 2015, PASB, 1, 61, The role of the eccentric binaries for the modern astrophysics and our contribution to this field

2015г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya, 2015BlgAJ..23...75, Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 11619964 and KIC 7118545 and mid-eclipse brightening of KIC 11619964

2015г. - Д. Василева, Д. Кюркчиева, Д.Владев, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 178, Култов комплекс Ковил

2015г. - Kjurkchieva, D.; Vasileva, D., 2015, PASA...32...23, Light Curve Solutions of Ten Eccentric Kepler Binaries, Three of them with Tidally Induced Humps

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Д.Владев, Д. Василева, Б. Борисов, Е. Стойков, С.Иванов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 199, Харман кая – светилище и природен феномен

2015г. - Василевa, D., Mиланов Т., Kюркчиева, Д.; 2015, ІІІ студентска научна конференция „От атома до Космоса“, ISSN 2367-5586, 9, Моделиране на кривата на блясъка на ексцентричната затъмнително-двойна звезда KIC 11619964

2014г. - М. Pencheva, N. Arhangelova, D. Vasileva, М. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study on the abundance and some properties of short-lived natural isotopes in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 19 – 22

2014г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“area, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 5-8

2014г. - S. Mehmedova, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study of the seasonal changes in the radionuclide quantities in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 13 – 16

2014г. - G. Peneva, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Naturalradionuclides abundance in samples from the river Beli Lom, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 9 – 12

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 33-36

2014г. - N. Arhangelova, M. Pencheva D. Vasileva J. Dimitrova, V. Velev, H. Hristov, M. Bello, N. Uzunov, Quantity elemental analysis of herbs collected in the region of shumen plateau, northeastern Bulgaria, Proceedings, volume IV, IV-354 – IV-357, Gabrovo

2013г. - Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научни трудове на Русенския университет, 2013

2013г. - N. M. Uzunov, D. Vasileva-Kyurkchieva, N. Arhangelova, V. Bozadjiev, H. Hristov, M. Dimitrova, B. Banushev, D. Dimitrov, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, Quantitative Elemental Analysis of Solid Rock Samples from Madara Plateau, Region of Shumen (NE Bulgaria), LNL-INFN (REP) 2012 (issued 2013), Legnaro, Italy

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, S. Mehmedova, D. Sacheva, V. Velev, Study on the long-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-364 - IV-370

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-358 - IV-363

2011г. - I. Penev, St. Georgiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr.Hristov, N. Uzunov, Trans-Continental Airborne Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima Nuclear Power Plant Failure International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-552 – III-556

2011г. - N. Arhangelova, D. Vasileva, H. Hristov, I. Penev, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara platreu, north-eastregion of Bulgaria, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-565 – III-568

Доклади

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2018, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7

2018г. - Dragomir Marchev, Georgi Dimitrov, Nataliya Pavlova , Doroteq Vasileva, Borislav Borisov and Teodora Atanasova, "New Version of SpectraView for Spectra Analysis", XI BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE 14 - 18 MAY, 2018, BELOGRADCHIK, BULGARIA

2017г. - Д. Кюркчиева, Д. Василева, Д. Димитров, Т. Атанасова, В. Радева, Ролята на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика и българският принос в тази област, XII Научна конференция на съюза на астрономите в българия, 2017, 5-8 октомври, Ивайловград

2017г. - Д. Василева, Роля на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика и нашият принос в тази област, XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017", 29.09-01.10.2017 г., Варна

2017г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Д. Василева, П. Василев, З. Денев, "Фотометрия и моделиране на кривите на блясъка на затъмнително-двойните звезди от типа W UMa 1SWASP J003033.05+574347.6 и 1SWASP J212808.86+151622.0", IV НСНК "От атома до Космоса", 12-13.05.2017 г., Шумен

2017г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Д. Василева, Д. Димитрова, И. Исмаилов, "Фотометрия и моделиране на кривите на блясъка на затъмнително-двойните звезди NSVS 2607629 и NSVS 4876238", IV НСНК "От атома до Космоса", 12-13.05.2017 г., Шумен

2017г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Д. Василева, С. Василева, В. Чобанова, "Фотометрия и моделиране на кривите на блясъка на късопериодичните затъмнително-двойни звезди NSVS 2175434 и NSVS 8040227", IV НСНК "От атома до Космоса", 12-13.05.2017 г., Шумен

2016г. - D. Vasileva, D. Kjurkchieva, "Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 5632781 and KIC 10992733 and tidally-induced humps of KIC 5632781", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 май-03 юни 2016 г., Белград, Сърбия (постер)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - Diana Kjurkchieva, V. Popov, Doroteya Vasileva, N. Petrov: Observations and light curve solutions of the eclipsing binaries USNO-B1.0 1395-0370184 and USNO-B1.0 1395-0370731,X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - Diana Kjurkchieva, V. Popov, Doroteya Vasileva, N. Petrov: Observations and light curve solutions of the eclipsing binaries USNO-B1.0 1395-0370184 and USNO-B1.0 1395-0370731,XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2015г. - Д. Кюркчиева, Д. Василева, „Моделиране на криви на блясъка на ексцентрични Кеплерови двойки”, X Национална научна конференция на САБ, 2–5.07.2015 г., Белоградчик