КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николоваабв

Доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 417

Телефон: 054 830495 вътр.114

Email: rtomova@mail.bg, r.tomova@shu.bg

Приемно време: четвъртък, 12:30

Завършен университет, специалност

1981 г. Завършила Химическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски” като магистър “Химик-неорганик”,

1991 г. Завършила следдипломна квалификация “Теоретични основи на медицинската химия” в Медицински университет - София

2009 г. Завършила следдипломна квалификация „Учител по химия и химична технология” в Химическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Медицински университет - София, катедра "Медицинска химия и биохимия", сектор "Медицинска химия"

Заемани академични длъжности

1985 г. Експерт по ЯМР в Катедра „Физика и биофизика”, Медицински факултет, МУ- София

1987 г. Асистент по химия в секция „Химия” на Катедра „Химия и биохимия”, Медицински факултет, Варна.

1991 г. Асистент в Катедра Химия и биохимия, Медицински факултет, МУ- София

1991 г. Старши асистент в Катедра Химия и биохимия, МФ, МУ- София

1999 г. - 2014 г Главен асистент в Катедра Химия и биохимия, МФ, МУ- София

2015 г Доцент по аналитична химия в катедра по НХ и МОХ при ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018 г Доцент по аналитична химия в катедра "Химия и биохимия", Фармацевтичен факултет, МУ-Плевен

Придобити научни степени

Доктор по аналитична химия, диплома на СУ “ Св.Климент Охридски, 04.04.2014 г

Водени лекции и/или упражнения

Медицинска химия;

Аналитична химия;

Атомно-абсорбционен анализ.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Упражнения по медицинска химия на студенти по медицина и стоматология в Киасо, Швейцария.

Области на научни интереси

Анализ на биогенни елементи в биологични проби;

Извличане и приложение на алгинати от Черноморски водорасли;

Методика на обучението по химия;

Приложение на кластерния анализ в клинични анализи и за установяване и подобряване на образователната атмосфера.

Етиогенеза и патология на остеопороза.

Специализации

1983 г - ХФ, СУ"Климент Охридски" - Атомно-абсорбционен анализ.

1985 г - МУ-София - ЯМР-анализ на органични вещества

Учебници

2014г. - M. Matova, R. Tomova, M. Nikolov, I. Ivanov. Activity Book. Medical Chemistry for Students. Reko, Sofia 2014.

2014г. - Ivanov, M. Nikolov, M. Matova, R. Tomova, Ts. Tsanova. Medical Chemistry. Theoretical course for students. I Ed. Vasil Simeonov. Pedagog 6, Sofia, 2011, 2014.

2009г. - Nikolov, I. Ivanov, M. Matova, R. Tomova, Ts. Tsanova, Kyrill Naydenov. Practical Course of Chemistry for Medical Students. Reko, Sofia 2006/2009 (две издания).

2004г. - Мариан Н.Николов, Радка Т.Георгиева-Николова, Иван П.Иванов, Цонка М.Цанова, Мариана М.Матова, Стефан Св.Петров.Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия. Издателство “Регалия 6”, София 2004 г. ISBN 954-745-073-5, страници 163.

2004г. - Мариан Н.Николов, Радка Т.Георгиева-Николова, Иван П.Иванов, Цонка М.Цанова, Мариана М.Матова, Стефан Св.Петров.Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация.София 2004 г. ISBN 954-745-073-6

Учебни помагала

2018г. - 7. Авторски колектив (…гл. ас. Радка Томова…). Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия. Медицински Университет, София, 2009 – 2018 г.

2013г. - Иван П.Иванов, Мариана М.Матова, Мариан Н.Николов, Радка Т.Георгиева-Николова, Цонка М.Цанова, Петър Г.Шаров. Решения на задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Обща и неорганична химия. (Първо издание). Издателство “Реко”, София, 2009 – 2013 г. ISBN 954-90857-3-2

2011г. - Мариан Н.Николов, Цонка М.Цанова, Радка Т.Георгиева-Николова, Сийка Ил.Берова, Иван П.Иванов. Решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия. Част 2. Петър Г.Шаров, Издателство “Регалия 6”, София 2011 г. ISBN 978- 954-745-208-4, страници 152

2011г. - Петър Г.Шаров, Мариан Н.Николов, Цонка М.Цанова, Радка Т.Георгиева-Николова, Сийка Ил.Берова, Иван П.Иванов. Решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия. Част 1. Издателство “Регалия 6”, София, 2011. ISBN 978-954-745-207-7

Студии

2018г. - Tomova, R., Asenova, S., Atanasova, B., Tzoneva, K., Nikolova, M., Slavova, M., Hadjiolova, R. Macro- and Microelements and their physiological importance for the bone mineral density. International Journal Knowledge. 2018; 26 (4), pp. 1211-1217.

Статии

2018г. - Tomova, R., Koseva, P., Kamenov, Z., Nikolova, М., Hadjiolova, R. Analysis of clynical parameters of patients with Graves’ disease. International Journal Knowledge. 2018; 26 (4), pp. 1267-1272

2017г. - Slavova, M., Georgieva-Nikolova, R., Hristov, H., Nikolova, M. Covalent immobilization of rabbit-antiaflatoxin-antibodies onto the poly-acrylamideacrylonitrile as well as hybrid material UREASIL and developing an optical immunosensor. Acta Scientifica Naturalis, 2017, Vol 4(1), p. 52

2017г. - Radka Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo Trajkov. Perception of the educational environment by students of Business School “Georgi Stojkov Rakovski” – Varna, International Journal Knowledge, 2017, Vol. 17.2, p. 713-718.

2016г. - P. А. Gateva, V. T. Angelova, R. T. Georgieva-Nikolova, T. R. Veselinov, V. H. Nankova, M. M. Nikolova, R. K. Hadjiolova, M. P. Slavova. Synthetic Cannabimimetics Detected in Smoking Blends on the Bulgarian Territory – Toxicological Significance. Bulgarian Chemical Communications, 2016, Vol. 48, (3):461 – 468

2016г. - Pavlina A Andreeva-Gateva, Petya Konsulova, Maria Orbetzova, Radka Georgieva-Nikolova, Radka Tafradjiiska-Hadjiolova, Violina Angelova, Yulian Voynikov, Irina Nikolova, Iscra Simova. Differentiation of obese patients at moderate or higher Findrisc score based on their atherogenic index. Postgrad Med 2016 Nov 17;128 (8):790-796. Epub 2016 Dec 17

2016г. - Miglena P. Slavova, Radka T. Georgieva-Nikolova, Mariana M. Nikolova and Radka K. Hadjiolova. Quartz crystal microbalance-based unlabeled immunosensor for the determination of aflatoxin B1. Bulgarian Chemical Communications, Vol. 48 (4), pp. 689 –693, 2016

2016г. - Radka Tomova, Petinka Galcheva, Antoaneta Hineva, Renaj Rafi. Perception of the educational environment by students of Mathematical School “Peter Beron” – Varna. Multi-varied statistical analysis. International Journal Knowledge, Vol. 15.2, 2016, p. 713-718

2016г. - Radka Hadjiolova, Tamara Pajpanova, Radka Tomova, Adriana Bocheva. Some central effects of MIF-1 and its analogues. International Journal Knowledge, Vol. 15.3, 2016, p. 1047-1053

2015г. - .Радка Томова, Миглена Славова, Мариан Николов, Елена Бояджиева. Темата въглехидрати в програмите по химия и биология. Химия, 24, 2015, № 4, 521-531.

2015г. - 14. Dimo Dimov; Radka Hadjiolova; Kamen Kanev; Radka Tomova; Anna Michova; Todor Todorov; Rumen Murdjev; Temenujka Boneva; Ivanka Dimova. Cardiac and renal nitrosative-oxidative stress after acute poisoning by a nerve agent Tabun. – Journal of Environmental Science and Health, Part A (2015), 50, 824-829

2015г. - 15. RT Gergova, MP Slavova, VI Boev, MS Mourdjeva, LK Yotova, RT Georgieva-Nikolova. Comparative investigation the feasibility of bacterial biofilms formation on the surface of hybrid material UREASIL. – Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 2, pp. 706 – 713, 2015.

2015г. - 16. Radka Tomova, Pavlina Gateva, Radka Hadjiolova, Miglena Slavova, Mariana Nikolova, Vasil Simeonov. Multivariate statistical assessment of obesity patients’ clinical parameters. – Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, 3, pp. 876 – 878, 2015

2015г. - 16. Radka Tomova, Pavlina Gateva, Radka Hadjiolova, Miglena Slavova, Mariana Nikolova, Vasil Simeonov. Multivariate statistical assessment of obesity patients’ clinical parameters. – Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, 3, pp. 876 – 878, 2015

2015г. - 17. Радка Томова, Елена Бояджиева, Миглена Славова , Мариан Николов. Темата въглехидрати в програмите по химия и биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 24, Number 4, 2015

2012г. - 10. Tomova R., P.Tzaneva, M.Nikolov, V.Simeonov. Interpretation of data in patients with enteral and parenteral nutrition. – Central European Journal of Medicine, 7, 2012, No.6, 720-728.

2012г. - 10. Tomova R., P.Tzaneva, M.Nikolov, V.Simeonov. Interpretation of data in patients with enteral and parenteral nutrition. – Central European Journal of Medicine, 7, 2012, No.6, 720-728.

2011г. - 9. Томова Р., Е.Бояджиева, М.Николов. Възможности за реализиране на междупредметни връзки в обучението по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование в 9.клас – Химия, 20, 2011, № 3, 191-206

2010г. - 7. Томова Р., Л.Боянова, К.Цачев. Биогенни елементи в гимназиалното образование. – Химия, 19, 2010, № 2, 97-106.

2010г. - 8. Томова Р., К.Цачев, Л.Боянова. Биогенни елементи: биологични функции, причини за дефицит и хранителни източници. – Химия, 19, 2010, № 3, 189-213.

2001г. - 6. Tomova R., D.Tododrovski, A.Lenchev. Preparation of reagent-grade nickel salts from nickel-containing waste catalysts. – Annuare de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski” Faculte de Chimie, 92-94, 2001, 27-35.

2000г. - 5. Lenchev A., R.Tomova, I. Grancharov, M.Nikolov, R.Bezdushnii. Dissolution of copper from iron-containing raw materials. – Rudi I Metale Niezelazne, R 45, 2000, No. 6, 333-335.

1999г. - 4. Николов М., Р.Томова, Т.Попов. Приложение на алгиновата киселина и нейните соли в медицината, фармацията, стоматологията и хранителната индустрия. – Урология, 5, 1999, № 3, 101-104.

1997г. - 2. Tomova R., Y.Niagolov. Influence of zinc on phagocytosis of neutrophils from peripheral blood of rats. – Medical Research, I, 1997, No. 3, 3-6.

1997г. - 3. Tomova R., T.Popov. Heavy metals content in brown seaweeds from the Black Sea and in prepared alginates. Method to decrease their content in sodium alginate. – Analytical Laboratory, 6, 1997, No. 2, 110-112.

1996г. - 1. Томова Р., М.Кожухарова. Серумни нива на цинк и мед при белодробен карцином. – Съвр. мед., XLVII, 1996, № 5-6, 29-31.