КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчевабв

Хон. проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 405

Телефон: 054 830495 вътр.184

Email:

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1974 – 1978 Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

MS degree: “Synthesis of 5,7-dioxo-6p-metoxyphenyl- 6,7-dihydro 5H-dibenzo[a,c]cycloheptene and its derivatives”

July, 1987 Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria Ph.D. degree,

Dissertation: “Heterocyclization of 1,2- alkadienephosphonates with electrophilic reagents”

March, 2014 Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria D.Sc. degree

Dissertation: "Synthesis, properties and biological activity of unsaturated phosphonates"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1978 – 1979 Teacher of Chemistry at Secondary School on Housing Construction in Shumen Region

1979 – 1980 Teacher of Chemistry and Physics at Secondary School on Transportation in Sofia Region

Заемани академични длъжности

1980 – 1991 Researcher at Laboratory on Organophosphorus Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

1991 – 1995 Researcher at Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

1995 – 1996 Assistant Professor of Organic Chemistry at Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

1996 – 1999 Senior Lecturer of Organic Chemistry at Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

1999 - 2000 Senior Lecturer of Organic Chemistry at the Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

2000 – 2012 Associate Professor of Organic Chemistry at Department of Organic Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

2012 - Professor of Organic Chemistry at Department of Organic Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

Придобити научни степени

July, 1987 Ph.D. degree, March, 2014 D.Sc. degree

Водени лекции и/или упражнения

Teaching experience. Teaching at the Department of Organic Chemistry and Technology, Faculty of Natural Sciences, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria 1995 –

Courses:

1. Organic Chemistry

2. Stereochemistry

3. Ecological Chemistry

4. Elementorganic Chemistry

5. General Chemistry

6. Industrial Chemistry

7. Medical Physics

Области на научни интереси

Creation of new synthetic routes for obtaining of biologically active substances, with establishment of their structures and studying of their chemical properties and biological impact.

Obtaining and investigation of the reactivity of high-unsaturated elementorganic compounds.

Synthesis of different elementorganic compounds with structures and properties postulated in advance.

Elaboration of new synthetic methods for obtaining of 1,2-alkadiene- and alkatrienephosphonates and the investigation of their reactivity towards electrophilic and nucleophilic reagents.

Establishing of the mechanism of the interaction of 1,2-alkadiene- and alkatrienephosphonates with electrophilic reagents.

Investigation of the biological activity of the cyclic and non-cyclic elementorganic compounds.

Supervising of 43 graduate students dissertations.

Supervising of 3 doctor students dissertation.

Специализации

Poland, Institute for molecular and Macromolecular Investigations, Polish Academy of Sciences, Lodz, 6 months, 1988

Участия в международни и национални научни проекти

Проект “АКТИВАТОРИ И ДОБАВКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БАЗА ЦИКЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ”, финансиран от Национален фонд \"Научни изследвания\", МОМН

Заемани ръководни позиции

1999 - 2000 Vice Dean of the Faculty of Chemistry, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

2001 - 2002 Vice Dean of the Faculty of Natural Sciences, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

2002 - 2007 Vice Rector of Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

2009- Dean of the Faculty of Natural Natural Sciences, Shumen University “K. Preslavsky”, Shumen, Bulgaria

Организационна дейност

Conferences:

1. XVII EuCheMS Conference on Organometalic Chemistry, Sofia, Bulgaria September 1-6, (2007)

2. International Conference on Organic Chemistry, Erzorum, Turkey, June 5-9, (2007)

3. „National Conference on Natural Sciences 2002”, Varna, Bulgaria(2002);

4. „National Conference on Natural Sciences 2003”, Varna, Bulgaria (2003);

5. „National Conference on Natural Sciences2004”, Varna, Bulgaria (2004);

6. „National Conference on Natural Sciences 2005”, Varna, Bulgaria (2005);

7. „National Conference on Natural Sciences 2006”, Varna, Bulgaria (2006);

8. „National Conference on Natural Sciences 2007”, Varna, Bulgaria (2007);

9.”National Conference on Natural Sciences2010”, Varna, Bulgaria (2010)

10. "40 Години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен(2011)

11. ”National Conference on Natural Sciences 2012”, Varna, Bulgaria (2012)

12. ”National Conference on Natural Sciences 2013”, Varna, Bulgaria (2013)

13. ”National Conference on Natural Sciences 2014”, Varna, Bulgaria (2014)

Editor-in-Chief Acta Scientifica Naturalis

Членства в научни организации

Union of Chemists in Bulgaria

European Association for Chemical and Molecular Sciences

Federation of Scientific and Technical Unions

Union of Scientists in Bulgaria

Bulgarian Society for Organic and Metalorganic Chemsitry

American Chemical Society.

Национален комитет към IUPAC

Държавни и/или научни награди

Leading scientists of the World 2008.

Награда на Община Шумен за принос в сферата на природните, математически и технически

науки - 2011г.