КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. Сунай Акифов Алиевабв

Преп.  Сунай Акифов Алиев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 207

Телефон: +359 54 830495 вътр.141

Email: aliev.sunay@shu.bg

Приемно време: I седмица, II седмица - Понеделник 12:00 ч.-14:00 ч

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Специалност: Информатика - "Софтуерно инженерство" - 2017 г. /ОКС „Магистър"/

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Специалност: Информатика (Компютърни информационни технологии) - 2016 г. /ОКС „Бакалавър“/

Месторабота преди постъпване в ШУ

Крудл ЕООД, длъжност: Програмист софтуерни приложения

Програмиста ООД, длъжност: Програмист софтуерни приложения

Водени лекции и/или упражнения

Архитектура и организация на компютрите

Бази от данни

Изкуствен интелект

Компютърни архитектури

Компютърна и мрежова сигурност

Мобилни технологии

Web технологии

Нови информационни технологии

Стеганография

Структури от данни

Обектно ориентирано програмиране (ООП)

Практикум по ООП

Програмиране I

Програмиране в графично-ориентирана среда

Области на научни интереси

Автоматизация - IoT/IoE

Виртуална реалност/Добавена реалност

Изчисления в облак

Информационна сигурност

Комуникационна и мрежова сигурност

Компютърни архитектури

Криптография

Операционни системи

Стеганография

Специализации

Beijing Language and Culture University – 07.04.2016 г., Huawei Technologies ICT

Telecom Seeds For The Future 2016 – 2-15.04.2016 г., Huawei Technologies ICT

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08- 248/13.03.2013 г. – Участие в научноизследователски проект –„Въведение в електронното обучение”, ръководител доц. Наталия Павлова – 13.03.2013 г.

РД-08- 235/13.02.2014 г. – Участие в научноизследователски проект „Съвременни предизвикателства пред електронното обучение”, ръководител доц. Наталия Павлова – 13.02.2014 г.

РД-08-316.13.03.2015 г. – Участие в научноизследователски проект „Стеганография и сигурност в облачните услуги”, ръководител проф. Станимир Станев – 13.03.2015 г.

РД-08-101/06.02.2017 г. – Участие в научноизследователски проект „ Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единна информационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи”, ръководител гл. ас. д-р Христо Параскевов – 06.02.2017 г.

Членства в научни организации

Член на най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2017

Член на най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2016

Член на най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2014

Държавни и/или научни награди

Носител на именната стипендия „Джон Атанасов“ на Фондация „ЕВРИКА” за учебната 2016/2017 година.

НАГРАДАТА НА РЕКТОРА – по случай Патронния празник на Университета 21 май за утвърждаване на авторитета на Шуменския университет – 17.05.2016 г.

Сертификат за успешно участие и завършване на обучителната програма Telecom Seeds For The Future 2016 – Huawei ICT – 2-15.04.2016 г.

Статии

2016г. - Pavlova, N., Harizanov, Kr., Aliew, S., Eminov, D., First steps in e-learning.Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721, https://goo.gl/ajPpws

2016г. - Алиев, С., Станев, С., Колаборацията и интеграцията между облачните услуги с интернет на нещата – сигурност и защита на данните, Научна конференция “Облачните структури и защита на информацията” 12-05-2016 г. гр. Шумен, Национален военен университет „Васил Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

2016г. - Алиев, С., Железов, С., 5G И IOT - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ, Конференция с международно участие – „MATTEX 2016“ – гр. Шумен

2015г. - Алиев, С., Тончев, Д., Нови стеганографски програми в интернет, Конференция с международно участие – „MATTEX 2014“ – гр. Шумен, 20.11.2015 г.

2015г. - Алиев, С., Ниязиев, С., Уеб и клауд системи и технологии в помощ на електронното обучение, Конференция с международно участие – „MATTEX 2014“ – гр. Шумен, 20.11.2015 г.

2015г. - Алиев, С., Стеганографията в мобилните устройсва и PDA, Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ 04-2015 г. гр. Шумен, Национален военен университет „Васил Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

2015г. - Алиев, С., Атаки към информационанта сигурност на изчисленията в облак, Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ 04-2015 г. гр. Шумен, Национален военен университет „Васил Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

2014г. - Алиев, С. Информационните и комуникационните технологии в полза на обучението по физика и астрономия, Студентска научна конференция „От Атома до Космоса“ – гр. Шумен, 15-16.05.2014 г.

2014г. - Василева, М., Узунова, Б., Алиев, С., Еминов, Д., Зекерие, Г., Примерна архитектура на интелигентна система за тестов контрол на знанията, Научна Сесия 2014 – Национален военен университет „Васил Левски“ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен

2014г. - Алиев, С., Еминов, Д. & Павлова, Н. (2014). Първи стъпки в електронното обучение. В: Kонференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, 6–8 юни 2014. София цитирано в Христова, М., Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015, Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2013г. - Алиев, С., Еминов, Д, Вълев, Л., IMS - стандарти в обучението по математика, информатика и природни науки, Студентска научна конференция „От атома до космоса“, 16-17 май 2013, Шумен

Цитирания

2016г. - Алиев, С., Еминов, Д., Павлова, Н., „Първи стъпки в електронното обучение”, конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София.Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2015г. - Алиев, С., Еминов, Д. & Павлова, Н. (2014). Първи стъпки в електронното обучение. В: Kонференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, 6–8 юни 2014. София цитирано в Христова, М., Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015