Ас. Стелияна Пламенова Атанасоваабв

Ас.  Стелияна Пламенова Атанасова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 209

Телефон:

Email: st.atanasova@shu.bg

Приемно време: първа седмица: четвъртък 11:00 - 13:00 ч. ; втора седмица: сряда 11:00 - 13:00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика - бакалавър

ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Педагогика на обучението по математика и информатика - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия

изследване сходимостта на числови редове с положителни елементи
темата включва: 1) гранична форма на признака за сравнение; 2) критерий на Коши; 3) Критерий на Даламбер; 4) Критерий на Дюамел; 5) примерни задачи с пълните им решения; 6) задачи за самоподготовка; 7) отговори на задачите за самоподготовка.


локални екстремуми на функция на две променливи
темата включва: 1) алгоритъм за намиране на локални екстремуми на функция на две променливи; 2) примерни задачи с пълните им решения; 3) задачи за самоподготовка; 4) отговори на задачите за самоподготовка


производна на функция с една променлива - таблица