Преп. Цветелина Росенова Ивановаабв

Преп.  Цветелина Росенова Иванова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон:

Email: ts.r.ivanova@shu.bg

Приемно време: I-ва седмица петък 9:00 - 11:00, II-ра седмица четвъртък 12:00-14:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски" бакалавър: компютърни информационни технологии, магистър: софтуерно инженерство

Водени лекции и/или упражнения

Визуално програмиране, Програмиране 1, Програмиране 2, Основи на бизнес информатиката, Приложение на базите от данни в икономиката, Бизнес информатика, Алгоритми и нелинейни структури

Организационна дейност

Участие в организационен комитет на I Европейска младежка олимпиада по информатика 2017 (eJOI), гр. София

Участие в технически комитет на VIII Международен есенен турнир по информатика 2016 (IATI), гр. Шумен

Участие в технически комитет на IX Международен есенен турнир по информатика 2017(IATI), гр. Шумен