Ас. Георги Господинов Димитровабв

Ас.  Георги Господинов Димитров

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 219

Телефон:

Email: g.dimitrov@shu.bg

Приемно време: I седмица: Вторник 12:00-14:00; II седмица: Сряда 11:30-13:30

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Софтуерно инженерство - магистър

ШУ "Епископ Константин Преславски", Английска филология - магистър

ШУ "Епископ Константин Преславски", Компютърна информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

асистент от 2017

Водени лекции и/или упражнения

Английски език

Алгоритмични стратегии

Базови концепции в програмирането

Дизайн и анализ на алгоритми

Основи на компютърната информатика

Основи на програмирането

Програмиране

Практикум по програмиране

Синтез и анализ на алгоритми

Сложност и алгоритми

Увод в програмирането и алгоритмите

Организационна дейност

Курсов ръководител