Преп. Керанка Стефанова Илиеваабв

Преп.  Керанка Стефанова Илиева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 204

Телефон: 054 830495 вътр.213

Email: k1ilieva@abv.bg, k.ilieva@shu.bg

Приемно време: вторник 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, Математика

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕСПУ „Васил Левски”, гр.Смядово

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по:

Математически анализ 1,2,3,4 част;

Математика за специалности Биология, Химия, ЕООС, ХООС;

Математика 2 и 3 част за инженерни специалности;

Математика 2 част за специалност икономика;

Математика за специалност НУП;

ЕТММЛК за специалност Математика и МИ.

Области на научни интереси

Дял от механиката, занимаващ се с топлопроводимост на композити.

Методика на преподаване във висше учебно заведение.

Статии

2011г. - Илиева, К., Относно въвеждане на неперово число, експоненциалната функция и дефиниране на натурален логаритъм. // MATTEX 2010, т.1(volume 1), с.353-356, Шумен, УИ „Епископ К. Преславски”, 2011

1998г. - K.Markov, K.Ilieva, Field fluctuations and the effective behaviour of micro-inhomogenneous solids, Livre 1 – Mathematuques et mecanique, tome 92, 1998

1997г. - K.Markov, K.Ilieva, On the field fluctuations in a random dispersion, Mathematiques Appliquee et informatique tome 91, 1997

1990г. - K.Markov, K.Ilieva, A note on the c2-term of the effective conductivity for random dispersions, Faculte de mathematiques et informatique, Livre 2-mexanique, tome 84, 1990