КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Виктория Росенова Янакиеваабв

Ас.  Виктория Росенова Янакиева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 301

Телефон:

Email: v.yanakieva@shu.bg

Приемно време: І седмица Сряда 10:00 - 11:00 и 13:00-14:00, ІІ седмица Четвъртък 11:00 - 13:00

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Мултимедийни технологии - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Икономическа Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

асистент от октомври 2016

Водени лекции и/или упражнения

Web технологии

Управление на проекти

Практикум по информационни технологии

Информационни и интернет технологии на фирмата

Електронен бизнес

Информатика

Компютърни системи и технологии

Софтуерни технологии

Функционално програмиране

Компютърна сигурност

Програмиране на Java

Проектиране и технологии на системи за управление

Формални методи в софтуерните технологии

Статии

2018г. - 2018г. - Янакиева В., Т. Стоянова. RANSOMWARE АТАКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Научна конференция МАТТЕХ 2018.