Ас. Виктория Росенова Янакиеваабв

Ас.  Виктория Росенова Янакиева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 301

Телефон:

Email: victoriyarossenova@gmail.com, v.yanakieva@shu.bg

Приемно време: І седмица Сряда 13:00 - 15:00, ІІ седмица Вторник 12:00 - 13:00 и 15:00-16:00

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Мултимедийни технологии - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Икономическа Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

асистент от октомври 2016

Водени лекции и/или упражнения

Web технологии

Управление на проекти

Практикум по информационни технологии

Информационни и интернет технологии на фирмата

Електронен бизнес

Информатика

Компютърни системи и технологии

Софтуерни технологии