Ас. Михаела Димитрова Тодороваабв

Ас.  Михаела Димитрова Тодорова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон: 054 830495 вътр.217

Email: mihaela.todorova@shu.bg

Приемно време: I седмица: понеделник 14:00 - 16:00. II седмица: вторник 12:00-13:00 , сряда 12:00-13:00

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Софтуерно инженерство - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

Асистент по Информатика - от октомври 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Обектно - ориентирано програмиране

Бази от данни и приложения

Структури от данни

Теория на графите

Изчислимост и алгоритми

Стандарти в програмирането

Основи на програмирането

Визуално програмиране

Области на научни интереси

Структури от данни

Бази от данни

Тестване на софтуер