КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динковаабв

Ст. преп.  Цветелина Лъчезарова Динкова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 315

Телефон: 0898637348, 054 830495 вътр.345

Email: cvetelina_d@abv.bg, c.dinkova@shu.bg

Приемно време: I седмица: Вторник и Четвъртък от 13.00 до 14.00, II седмица: Вторник и Сряда от 13.00 до 14.00 (през семестъра)

Завършен университет, специалност

ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

Заемани академични длъжности

асистент, 2001 г

старши асистент, 2008 г

главен асистент, 2011 г

преподавател, 2015

старши преподавател, 2018

Придобити научни степени

магистър по математика

Водени лекции и/или упражнения

Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Геометрия за спец. Информатика, Висша математика 1 част.

Области на научни интереси

Диференциална геометрия

Специализации

Алгебра

Участия в международни и национални научни проекти

Научен проект РД-10-727/05.04.2013г. „Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи“

Научен проект РД-08-227/12.03.2014г. „Изучаване на паралелни линии и повърхнини“

Научен проект РД-08-281/12.03.2015г. „Фокални линии и проекции“

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Статии

2019г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., FOCAL CURVES OF GEODESICS ON GENERALIZED CYLINDERS, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 14, NO. 11, JUNE 2019, pp. 2058-2068, ISSN 1819-6608 http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2019/jeas_0619_7774.pdf (Scopus)

2018г. - Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2015г. - Georgiev, G. H., Encheva R. P., Dinkova Cv. L., Geometry of cylindrical curves over plane curves, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 113, 5637-5649, HIKARI Ltd, ISSN: 1314-7552 (online), ISSN: 1312-885X (print) (Scopus) http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.56456

2014г. - Георгиев, Г. Х., Динкова Ц. Л., Енчева, Р. П. Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921

2013г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Spherical long spirals, American Institute of Physics,Conference Proceeding, Vol. 1561, November 2013, pp. 355-362, ISSN: 0094-243X, (Scopus)

2012г. - Encheva R., Dinkova Cv. Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane, MATTEX 2012, vol. 1, section Mathematics, pp.31-38, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2011г. - Енчева, Р. П., Динкова Ц. Л., Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Conference proceedings, Шумен 2011, стр. 22-29, ISBN: 978-954-577-603-8

2010г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения, MATTEX 2010, Conference Proceeding,Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, стр. 77-84, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2009г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Ivanov I. S., Mihaylova M.N., An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, Proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2009, p. 35-39, University of Ruse “Angel Kanchev”, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

2009г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, стр. 132-139, ISBN: 978-954-577-539-0

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Тригонометрични функции от матрици, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика и Физика, стр. 36-40, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Матрични уравнения и системата MATLAB, Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, стр. 162-166, ISBN: 978-954-577-569-7

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Линейни и квадратни матрични уравнения, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика и Физика, стр. 31-35, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

Доклади

2018г. - Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2014г. - Георгиев, Г. Х., Динкова Ц. Л., Енчева, Р. П. Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921

2012г. - Encheva R., Dinkova Cv. Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane, MATTEX 2012, vol. 1, section Mathematics, pp.31-38, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2011г. - Енчева, Р. П., Динкова Ц. Л., Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Conference proceedings, Шумен 2011, стр. 22-29, ISBN: 978-954-577-603-8

2010г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения, MATTEX 2010, Conference Proceeding,Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, стр. 77-84, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921

2009г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Ivanov I. S., Mihaylova M.N., An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, Proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2009, p. 35-39, University of Ruse “Angel Kanchev”, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

2009г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, стр. 132-139, ISBN: 978-954-577-539-0

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Линейни и квадратни матрични уравнения, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика и Физика, стр. 31-35, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Тригонометрични функции от матрици, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика и Физика, стр. 36-40, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)

2008г. - Георгиев, Г. Х., Михайлова, М. Н., Иванов, И. С., Динкова Ц. Л., Матрични уравнения и системата MATLAB, Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, стр. 162-166, ISBN: 978-954-577-569-7

Цитирания

2014г. - Второ цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), p.35-39, ISSN 1311-3321, Цитирана в: Macias-Virgos E, Pereira-Saez MJ, A topological approach to left eigenvalues of quaternionic matrices Linear and Multilinear Algebra, Volume 62, Issue 2, (2014), 139-158.

2012г. - Първо цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирана в: Pereira-Saez M.J., Categoria de Lusternik-Schnirelmann y funciones de Morse en los espacios simetricos, University of Santiago de Compostela, Ph.D. Thesis, 2012.