Ас. д-р Емине Ахмед Караташабв

Ас. д-р  Емине Ахмед Караташ

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 054 830495 вътр.126

Email: e.karatash@shu.bg

Приемно време: I седмица: четвъртък 15:00-16:00, петък 12:00-13:00, II седмица: четвъртък 13:00-15:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Математика и информатика" - 2002 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕТ "Диян Златев-98" , компютърен техник 2006 - 2010

СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино, учител 2010/2011

Заемани академични длъжности

Шуменски Университет, асистент по чл. 45, от 2003 до 2006 г.

Шуменски Университет, гл. асистент по чл. 45 от 2011 до 2015 г.

Шуменски Университет, преподавател от 2015 г.

Шуменски Университет, редовен ас. от 2016 г.

Придобити научни степени

Шуменски Университет, доктор, 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Висша математика I част, Дискретна математика, Дискретни структури, Математика - ІІ част, Аналитична геометрия, Диференциална геометрия

Области на научни интереси

алгебра

Участия в международни и национални научни проекти

в проекти към ШУ от 2011 г. до 2018 г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Статии

2018г. - N. Yankov, R. Russeva, E. Karatash, Optimal self-dual codes of length 74 with an automorphism of order 9 and new self-dual [74, 37, 12] codes, Proceedings of the Forty-seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2018, Borovets, pp. 121-126

2018г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order, Proceedings Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela, Spain, June 18-22, 2018, pp. 200-203

2017г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 57, March 2017, pp. pp. 73-78 (SJR 0,262 (2017); SNIP 0,401 (2017)

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2016г. - Russeva R., N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the Optimal Self Dual Code of Length 74, MATTEX 2016, Conference Proceedings, Vol. 1, 2016, pp 36-42.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Сборник трудове от юбилейна научна конференция „25 години ФМИ на ВТУ”, 2015, стр. 86-90, изд. ”Фабер”, ISBN 978-619-00-0419-6.

Доклади

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Юбилейната международна конференция „ 25 години ФМИ” на ВТУ, В. Търново, 27-28.11.2015г.