КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. д-р Емине Ахмед Караташабв

Преп. д-р  Емине Ахмед Караташ

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 054 830495 вътр.326

Email: e.karatash@shu.bg

Приемно време: I седмица: сряда 10:00-12:00; II седмица: четвъртък 11:00-13:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Математика и информатика" - 2002 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕТ "Диян Златев-98" , компютърен техник 2006 - 2010

СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино, учител 2010/2011

Заемани академични длъжности

Шуменски Университет, асистент по чл. 45, от 2003 до 2006 г.

Шуменски Университет, гл. асистент по чл. 45 от 2011 до 2015 г.

Шуменски Университет, преподавател от 2015 г.

Шуменски Университет, редовен ас. от 2016 г.

Придобити научни степени

Шуменски Университет, доктор, 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Висша математика I част, Дискретна математика, Дискретни структури, Математика - ІІ част, Аналитична геометрия, Диференциална геометрия

Области на научни интереси

алгебра

Участия в международни и национални научни проекти

в проекти към ШУ от 2011 г. до 2020 г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2018г. - Самодуални кодове и връзката им с други комбинаторни структури, стр. 82 (PhD Thesis)

Статии

2019г. - Yankov, Nikolay Ivanov, Russeva, Radka Peneva, Karatash, Emine Ahmed, Classification of binary self-dual [76,38,14] codes with an automorphism of order 9. (English), IEEE Transactions on Information Theory, vol. 65, No. 2, pp. 1101-1105, February 2019, Print ISSN: 0018-9448, Electronic ISSN: 1557-9654, DOI: 10.1109/TIT.2018.2846564 (Web of Science, Scopus)

2019г. - Bouyuklieva St, Russeva, R., Karatash, E., Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order, Mathematics in Computer Science, 2019, ISSN 1661-8270 (print), ISSN 1661-8289 (electronic), https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4 (Scopus)

2018г. - Bouyuklieva, St., Russeva, R., Karatash, E. June 2018. Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order. // Proceedings of the 24th International Conference on Applications of Computer Algebra (ACA2018), Santiago de Compostela, Spain, pp. 200-203, ISBN 9788416954872, http://dx.doi.org/10.15304/9788416954872

2018г. - Yankov, N., Russeva, R., Karatash, E. 2018. Optimal self-dual codes of length 74 with an automorphism of order 9 and new self-dual [74, 37, 12] codes. // Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, vol. 47, pp 121 – 126, ISSN 1313-3330 - Google Scholar

2017г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Emine Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 57, March 2017, pp. 73-78, ISSN 1571-0653, doi.org/10.1016/j.endm.2017.02.013, (SJR 0,262 (2017); SNIP 0,401 (2017) (Scopus)

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77. Zbl 1375.94013 (ZbMATH)

2016г. - Russeva R., N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the Optimal Self Dual Code of Length 74, MATTEX 2016, Conference Proceedings, Vol. 1, 2016, pp 36-42., Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Сборник трудове от юбилейна научна конференция „25 години ФМИ на ВТУ”, 2015, стр. 86-90, изд. ”Фабер”, ISBN 978-619-00-0419-6.

Доклади

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Юбилейната международна конференция „ 25 години ФМИ” на ВТУ, В. Търново, 27-28.11.2015г.