Ас. Емине Ахмед Караташабв

Ас.  Емине Ахмед Караташ

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 054 830495 вътр.126

Email: e.karatash@hotmail.com, e.karatash@shu.bg

Приемно време: I седмица: сряда 10:00-12:00, II седмица: вторник 12:00-14:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Магистър, специалност "Математика и информатика" - 2002 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕТ "Диян Златев-98" , компютърен техник 2006 - 2010

СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино, учител 2010/2011

Заемани академични длъжности

Шуменски Университет, асистент по чл. 45, от 2003 до 2006 г.

Шуменски Университет, гл. асистент по чл. 45 от 2011 до 2015 г.

Шуменски Университет, преподавател от 2015 г.

Шуменски Университет, редовен ас. от 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Висша математика I част, Дискретна математика, Дискретни структури, Математика - ІІ част, Аналитична геометрия, Диференциална геометрия

Области на научни интереси

алгебра

Статии

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2016г. - Russeva R., N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the Optimal Self Dual Code of Length 74, MATTEX 2016, Conference Proceedings, Vol. 1, 2016, pp 36-42.

Доклади

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Юбилейната международна конференция „ 25 години ФМИ” на ВТУ, В. Търново, 27-28.11.2015г.