КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. ас. Денислава Милкова Николоваабв

Хон. ас.  Денислава Милкова Николова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 309

Телефон: 054 830495 вътр.169

Email: deni_dmd@mail.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Счетоводство и контрол

Месторабота преди постъпване в ШУ

Счетоводна кантора

Заемани академични длъжности

от 19.09.2012 - Асистент

Водени лекции и/или упражнения

Микроикономика /У/

Макроикономика /У/

Международна икономика /У/

Икономика на публичния сектор /У/

Икономика и опазване на околната среда /У/

Счетоводство /У/

Специализации

2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

2013г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма "Учебна компания за студенти"

Участия в международни и национални научни проекти

2014 - Научноизследователски проект № РД - 08 - 267/14.03.2014г. Конкурентоспособност на българския бизнес ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

2013 - BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013 година - ШУ е партньор по проекта, участници: доц. д-р Т.Димитрова – функционален експерт

2013 -Участие в проект: Изследване на възможности за създаване на аселератор за стартиращи предприятия в България.

Статии

2014г. - Димитрова, Денислава, Т. Тодорова, Механизъм за обратно начисляване на данък добавена стойност на зърнени и технически култури в сила от 01.01.2014 г. - преимущества и недостатъци, Шумен,2014, с. 337-342

2014г. - Димитрова, Денислава, Р. Янева, Повишаване на конкурентоспособността на специалност "Икономика" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на тренировъчни фирми (учебни компании), MATTEX, 2014, с. 362-367