Преп. д-р Теодора Тихомирова Стояноваабв

Преп. д-р  Теодора Тихомирова Стоянова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.141

Email: t.stoyanova@shu.bg

Приемно време: I седмица: вторник - от 8 до 10 часа; II седмица: вторник - от 8 до 10 часа

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Математика и информатика" - бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Системно администриране" - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

2006 г., ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен - учител по информатика

2007 г., ПГССХТ, гр. Шумен - учител по математика и информатика

2010 г., СОУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен - учител по математика и информационни технологии

Заемани академични длъжности

от 2011 до 2015 г. асистент по информатика в ШУ.

от 2017 г. преподавател по информатика в ШУ.

Водени лекции и/или упражнения

Офис системи

Практикум по информатика

Информатика I част

Компютърни мрежи и комуникации

Управление на проекти

Мултимедийни технологии

Статии

2018г. - Янакиева В., Т. Стоянова. RANSOMWARE АТАКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Научна конференция МАТТЕХ 2018.

2017г. - Стоянова Т., Класификация на рутиращите протоколи в БСМ, Шумен, 2017.

2016г. - Стоянова Т., Милев Ал., СИГУРНОСТ В БЕЗЖИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ, Научна конференция UNITECH 2016 - Габрово.

2016г. - Стоянова Т., Милев Ал., ОБЗОР ВЪРХУ ПОДОБРЕНИТЕ ВЕРСИИ НА LEACH, Научна конференция МАТТЕХ 2016

2012г. - Стоянова Т., Милев Ал., Сравнителен анализ на алгоритми за рутиране в безжични сензорни мрежи,Научна конференция МАТТЕХ 2012

Урок №4 по "Основи на информатиката", ЛУ
Как се вмъкват обекти използвайки LibreOffice Writer


Урок №5 по "Основи на информатиката", ЛУ
Как се създават таблици в текстов документ, използвайки LibreOffice Writer.