КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. доц. д-р Станислав Цонев Александровабв

Хон. доц. д-р  Станислав Цонев Александров

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 308

Телефон: 054 830495 вътр.269

Email: salexandrov@uni-svishtov.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1983г. - 1987г. - Магистър по икономика, ЛТЭИ, гр.Лвов, Украйна, специалност "Счетоводна отчетност и анализ на спонаската дейност"

1997г. - 1981г. - Средно специално образование - Икономически техникум, гр. Велико Търново

Месторабота преди постъпване в ШУ

СА "Д.А. Ценов" - гр. Свищов - на основен трудов договор и към настоящия момент

Заемани академични длъжности

от 18.05.2009г. до сега - доцент, доктор към катедра "Счетоводна отчетност" при СА "Д.А.Ценов"

от 10.03.1997г. до 18.05.2009г. - главен асистент, доктор към катедра "Счетоводна отчетност" при СА "Д.А.Ценов"

от 01.10.1996г. до10.03.1997г. - старши асистент

28.06.1996г. до 01.10.1996г. - асистент

1998 - 1992 - аспирант

Придобити научни степени

доцент по научна специалност 05.02.07. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност - диплом №25579/18.05.2009г.

кандидат на икономическите науки - диплом №24212/03.05.1996г.

Водени лекции и/или упражнения

- Теория на счетоводството (Л)

- Счетоводство на предприятието (Л)

- Упправленско счетоводство (Л)

- Банково счетоводство (Л)

- Бюджетно счетоводство (Л)

- Независим финансов одит (Л)

Области на научни интереси

счетоводство, бизнес анализ

Учебници

2014г. - Счетоводство - част втора - Модул за електронно обучение //ЦДО, Шумен, 2014 (в съавт. със Славена Стоянова)

2013г. - Счетоводство - част втора // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2013 (в съавт. със Славена Стоянова )

2013г. - Счетоводство - част първа - Модул за електронно обучение //ЦДО, Шумен, 2013 (в съавт. със Славена Стоянова)

2012г. - Счетоводство - част първа // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2012 (в съавт. със Славена Стоянова)

Учебни помагала

2014г. - Счетоводно отчитане на увеличението на стоките и произтичащите разчетни операции // Методическо ръководство по счетоводство, част от МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО IV ЧАСТ, Шумен, 2014,с.118-147 (в съавт. със Славена Стоянова),