КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р Вежди Исмаилов Хасановабв

Проф. д-р  Вежди Исмаилов Хасанов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 201

Телефон: 054 830495 вътр.160

Email: v.hasanov@shu.bg

Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Математика

Месторабота преди постъпване в ШУ

-

Заемани академични длъжности

от 1997 г. - асистент

от 2007 г. - доцент

от 2019 г. - професор

Придобити научни степени

2004 г. - доктор по математика (Изчислителна математика).

Водени лекции и/или упражнения

Водени лекции по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра и др.).

Водени упражнения по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра и др.).

Области на научни интереси

Решаване и пертурбационен анализ на линейни и нелинейни матрични уравнения. Модели от оптималното управление; Изчислителна линейна алгебра; Оптимизационни модели и алгоритми за тяхното решаване.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в обрастта на природните, техническите и математическите науки" по ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", - координатор

Проект "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - член на УС

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС - участник

Заемани ръководни позиции

от 04.2008 г. до 04.2012 г. - зам.-декан по УД на ФМИ

от 04.2012 г. до 03.2016 г. - зам.-декан по НИД на ФМИ

от 09.2016 г. до 01.2018 г. - ръководител на катедра "Икономика и математическо моделиране"

от 08.2017 г. до 10.2017 г. - в.и.д. декан на ФМИ

от 10.2017 г. до сега - декан на ФМИ

Членства в научни организации

Член на СМБ

Дисертации

2004г. - Решения и пертурбационна теория на нелинейни матрични уравнения, Дисертация, 2004 г.

Учебници

2019г. - В. Хасанов, Линейно оптимиране, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019 г., стр. 192. ISBN 978-619-201-327-1

2014г. - В. Хасанов, Лекции по числени методи, електронен учебник, (електронен учебник) ЦДО Шуменски университет, 2014, стр.139. ISBN 978-954-577-860-5

2005г. - М. Г. Петков, И. Г. Иванов, В. И. Хасанов, Математическо оптимиране, второ допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005. ISBN 954-577-325-1

Учебни помагала

2019г. - В. Хасанов, Ръководство по числени методи с Matlab, второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019 г., 248 стр., ISBN 978-619-201-310-3

2014г. - В. Хасанов, Лекции по линейно оптимиране, електронен модул, ЦДО, 2014 г.

2006г. - В. Хасанов, Ръководство по числени методи с Matlab, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006. ISBN 954-577-374-Х; 978-954-577-374-7

Статии

2020г. - Hasanov, V., Perturbation bounds for the matrix equation \(X+A^*\widehat{X}{}^{-1}A=Q\), Applied and Computational Mathematics, 19(1), (2020), pp. 20-33. ISSN 1683-3511, WoS

2019г. - Hasanov, V., Necessary and sufficient condition for the existence of a positive definite solution of a matrix equation, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XX С, (2019), pp. 13-19. ISSN 1311-834X

2018г. - Borisova, D.I., Hasanov, V.I., On some perturbation bounds for a matrix equation from interpolation problems, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 10(2), (2018), pp. 297-313. ISSN:2066-5997, Scopus, MathSciNet, Zentralblatt MATH

2018г. - Hasanov, V., On the matrix equation \(X + A^*X^{-1} A - B^*X^{-1}B=I\), Linear and Multilinear Algebra, 66(9), (2018), pp. 1783-1798. ISSN:0308-1087, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3825698], Zentralblatt MATH [Zbl 1396.15013]

2017г. - Hasanov, V.I., Ali, A.A., On convergence of three iterative methods for solving of the matrix equation \(X+ A^*X^{-1}A+ B^*X^{-1}B = Q\), Computational and Applied Mathematics, 36 (2017), pp. 79-87. ISSN:0101-8205, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3611592], Zentralblatt MATH [Zbl 1359.65047]

2017г. - Hasanov, V.I., Borisova, D.I., Perturbation estimates for the maximal solution of a nonlinear matrix equation, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 9 (2017), pp. 28-43. ISSN:2066-5997, Scopus, MathSciNet [MR3663354], Zentralblatt MATH [Zbl 1386.65107]

2017г. - Hasanov, V.I., On perturbation estimates for the extreme solution of a matrix equation, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 9 (2017), pp. 74-88. ISSN:2066-5997, Scopus, MathSciNet [MR3663357], Zentralblatt MATH [Zbl 1386.65106]

2017г. - Hasanov, V.I., On a perturbation estimate for the extreme solution of the matrix equation \(X-A^*\widehat{X}{}^{-1}A=Q\), Innovativity in Modeling and Analytics Journal of Research, Vol. 2, (2017), pp. 1-11. ISSN 2534-9619

2016г. - Hasanov, V.I., S.A. Hakkaev, Convergence analysis of some iterative methods for a nonlinear matrix equation, Computers & Mathematics with Applications, 72 (4), (2016), pp. 1164-1176. ISSN:0898-1221, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3529069], Zentralblatt MATH [Zbl 1359.65060]

2016г. - Борисова, Д.И., В. И. Хасанов, Пертурбационни оценки за максималното решение на матричното уравнение \(X+A^*X^{-1}A+B^*X^{-1}B=Q\), МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 1, (2016), сс. 102-109.

2015г. - Hasanov, V., S. Hakkaev, Newtons method for a nonlinear matrix equation, Comptes rendus de lAcademie bulgare des Sciences, 68 (8), (2015), pp. 973-982. ISSN:1310-1331, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3561078], Zentralblatt MATH [Zbl 1374.65067]

2015г. - Ali, A.A., V.I. Hasanov, On some sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation \(X+A^*X^{-1}A-B^*X^{-1}B=I\), AIP Conference Proceedings, Volume 1690, 060001, (2015). ISSN:0094-243X, WoS(Conference Proceedings Citation Index- Science), Scopus

2014г. - Hasanov, V.I., Perturbation Theory for Linearly Perturbed Algebraic Riccati Equations, Numerical Functional Analysis and Optimization, 35:12, (2014), pp. 1532-1559. ISSN:0163-0563, WoS, Scopus, MathSciNet [MR3251856], Zentralblatt MATH [Zbl 1303.15019]

2014г. - Ivanov, I.G., V.I. Hasanov, Perturbation Estimates for the Two Kinds of Algebraic Riccati Equations Arising in a Stochastic Control, Journal of Numerical Mathematics and Stochastics, 6 (2014), pp. 1-20. ISSN 2151-2302,  MathSciNet [MR3278995], Zentralblatt MATH [Zbl 1360.93393]

2012г. - Nedzhibov, G.H., V.I. Hasanov, Newton-Secant method for solving operator equations, Mathematica Balkanica. New Series, 26(3-4), (2012), pp.369-376. ISSN:0350-2007, MathSciNet [MR3184868], Zentralblatt MATH [Zbl 1294.65060]

2010г. - Hasanov, V.I., Notes on two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 216 (2010), pp. 1355-1362. ISSN:0096-3003, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2629937], Zentralblatt MATH [Zbl 1222.15020]

2009г. - Хасанов, В., Едно обобщение на уравнението на Силвестър, Сборник научни трудове, УИ"Епископ Константин Преславски", (2009), сс. 31-34.

2007г. - Фейзолова, А.А., В.И. Хасанов, Върху някои пертурбационни оценки на матричните уравнения \(X + A^*X^{-1}A=Q\) и \(X - A^*X^{-1}A=Q\), Сборник научни трудове на ФМИ на Шуменски университет, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен (2007), сс. 62-69.

2006г. - Hasanov, V.I., I.G. Ivanov, On two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 413 (2006), pp. 81-92. ISSN:0024-3795, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2202094], Zentralblatt MATH [Zbl 1087.15016]

2006г. - Hasanov, V.I., S.M. El-Sayed, On the positive definite solutions of nonlinear matrix equation \(X + A^* X^{-\delta}A = Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 412 (2006),pp. 154-160. ISSN:0024-3795, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2182958], Zentralblatt MATH [Zbl 1083.15018]

2006г. - Nedzhibov, G.H., Hasanov, V.I., Petkov, M. G., On some families of multi-point iterative methods for solving nonlinear equations, Numerical Algorithms, 42 (2006), pp. 127–136. ISSN:1017-1398, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2262511], Zentralblatt MATH [Zbl 1117.65067]

2005г. - Hasanov, V.I., Positive definite solutions of the matrix equations \(X \pm A^*X^{-q}A = Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 404 (2005), pp. 166-182. ISSN:0024-3795, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2149658], Zentralblatt MATH [Zbl 1078.15012]

2005г. - Hasanov, V.I., I.G. Ivanov, On the matrix equation \(X - A^*X^{-n}A = I\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 168 (2005), pp. 1340-1356. ISSN:0096-3003, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2171783], Zentralblatt MATH [Zbl 1081.65036]

2005г. - Ivanov, I.G., V.I. Hasanov, F. Uhlig, Improved methods and starting values to solve the matrix equations \(X \pm A^*X^{-1}A = I\) iteratively, Mathematics of Computation, Vol. 74 (2005), pp. 263-278. ISSN:0025-5718, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2085410], Zentralblatt MATH [Zbl 1058.65051]

2004г. - Hasanov, V.I., I.G. Ivanov, Solutions and perturbation estimates for the matrix equations \(X \pm A^*X^{-n}A=Q\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 156 (2004), pp. 513-525. ISSN:0096-3003, WoS, Scopus, Mathematical Reviews [MR2087529], Zentralblatt MATH [Zbl 1063.15012]

2004г. - Hasanov, V.I., I. G. Ivanov, F. Uhlig, Improved perturbation estimates for the matrix equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 379 (2004), pp. 113-135. ISSN:0024-3795, WoS, Scopus, Mathematical Reviews [MR2039300], Zentralblatt MATH [Zbl 1039.15005]

2004г. - Hasanov, V.I., An iterative method for solving the spectral problem of complex symmetric matrices, Computers & Mathematics with Applications, Vol. 47 (2004), pp.529-540. ISSN:0898-1221, WoS, Scopus, MathSciNet [MR2051327], Zentralblatt MATH [Zbl 1069.65035]

2003г. - Hasanov, V.I., Ivanov, I.G., Solutions and perturbation theory of a special matrix equation I: Properties of solutions, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach 2003, pages 244–248, 2003. ISSN 1313-3330, Mathematical Reviews [MR 2006157]

2003г. - Uhlig, F., V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, On the quadratic matrix equations \(X\pm A^*X^{-1}A = Q\), Numerical Mathematics, A Journal of Chinese Universities, Vol. 12, (2003), pp. 1–5.

2003г. - Ivanov, I.G., V. I. Hasanov, Solutions and perturbation theory of a special matrix equation II: Perturbation theory, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach 2003, pages 258–264, 2003. ISSN 1313-3330, Mathematical Reviews [MR 2006159]

2002г. - Hasanov, V.I., Ivanov, I.G., Nedzhibov, G. H., A new modification of Newton’s method, In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proceedings of the XXVII Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2001, pages 278–286, Heron Press, Sofia, 2002. Mathematical Reviews [MR 1915725]

2001г. - Ivanov, I.G., V.I. Hasanov, B.V. Minchev, On matrix equations \(X \pm A^*X^{-2}A=I\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 326, (2001), pp.27-44, ISSN:0024-3795, WoS, Scopus, Mathematical Reviews [MR 1815949]

2001г. - Hasanov, V.I., An iterative methods for solving the spectral J-symmetric problem. In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proceedings of the XXVII Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2001, pages 268–277, Heron Press, Sofia, 2002. Mathematical Reviews [MR 1915724]

2001г. - Hasanov, V.I., I.G. Ivanov, Iterative method for computing the matrix square root, In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proceedings of the XXVI Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2000, pages 152–156, Heron Press, Sofia, 2001. Mathematical Reviews [MR 2002m:65039]

2001г. - Hassanov V., I. Ivanov, Positive Definite Solutions of the Equation \(X+A^*X^{-n}A=I\). In: Vulkov L., Yalamov P., Wasniewski J. (eds) Numerical Analysis and Its Applications. NAA 2000. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1988, pages 377-384. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001. ISBN : 978-3-540-41814-6 WoS, Scopus, Mathematical Reviews [MR 1938432 (2003e:65003)

1999г. - Hasanov, V.I., Positive definite solutions of a nonlinear matrix equation, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Twenty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Montana 1999, pages 107–112, 1999.

1999г. - Ivanov, I. G., B. V. Minchev, V. I. Hasanov, Positive definite solutions of the equation \(X-A^*\sqrt{X^{-1}}A=I,\) In: Applications of Mathematics in Engineering, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proceedings of the XXIV Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 1998, pages 113–116, Heron Press, Sofia,1999. Mathematical Reviews [MR 1691341]

Други публикации

2013г. - M. Hajarian, Q.W. Wang, V.I. Hasanov, Linear and Nonlinear Matrix Equations, Abstract and Applied Analysis, V. 2013 (2013), Article ID 741430

Предмет на числените методи


Интерполационен полином на Лагранж


Интерполационна формула на Нютон с разделени разлики


Интерполационни формули на Нютон с крайни разлики


Най-добри приближения в линейни нормирани пространства


Равномерни приближения с алгебрични полиноми


Средноквадратични приближения


Числено диференциране


Числено интегриране


Локализиране на реални корени на уравнение


Квадратурни формули на Нютон - Коутс


Квадратурни формули на Гаус и Чебишов


Локализиране на реални корени на уравнение


Методи за уточняване на прост реален корен на уравнение


Директни методи за решаване на системи линейни уравнения


Итерационни методи за решаване на системи линейни уравнения


Необходими знания от анализа и алгебрата за ...


Задача на линейното оптимиране


Теорема за съществуване и графичен метод


Двойнственост в линейното оптимиране


Теореми за крайни точки


Симплекс метод


Алгоритъм на симплекс метода


Методи за построяване на начален опорен план