Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасановабв

Доц. д-р  Вежди Исмаилов Хасанов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 201

Телефон: 054 830495 вътр.160

Email: v.hasanov@shu.bg

Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Математика

Месторабота преди постъпване в ШУ

-

Заемани академични длъжности

от 1997 г. - асистент

от 2007 г. - доцент

Придобити научни степени

доктор по математика - 2004 г.

Водени лекции и/или упражнения

Водени лекции по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра и др.).

Водени упражнения по: Числени методи, Математическо оптимиране, Математическа икономика, Програмиране и числени методи и изборни курсове (Матричен анализ, Изчислителна линейна алгебра и др.).

Области на научни интереси

Решаване и пертурбационен анализ на линейни и нелинейни матрични уравнения. Модели от оптималното управление; Изчислителна линейна алгебра; Оптимизационни модели и алгоритми за тяхното решаване.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в обрастта на природните, техническите и математическите науки" по ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", - координатор

Проект "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - член на УС

Заемани ръководни позиции

от 04.2008 г. до 04.2012 г. - зам.-декан по УД на ФМИ

от 04.2012 г. до 04.2016 г. - зам.-декан по НИД на ФМИ

от 09.2016 г. до 01.2018 г. - ръководител на катедра "Икономика и математическо моделиране"

от 08.2017 г. до сега - декан на ФМИ

Членства в научни организации

Член на СМБ

Дисертации

2004г. - Решения и пертурбационна теория на нелинейни матрични уравнения, Дисертация, 2004 г.

Учебници

2014г. - В. Хасанов, Лекции по числени методи, електронен учебник, ЦДО, 2014 г.

2005г. - М. Г. Петков, И. Г. Иванов, В. И. Хасанов, Математическо оптимиране, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005.

Учебни помагала

2014г. - В. Хасанов, Лекции по линейно оптимиране, електронен модул, ЦДО, 2014 г.

2006г. - В. Хасанов, Ръководство по числени методи с Matlab, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006.

Статии

2018г. - Borisova, D.I., Hasanov, V.I., On some perturbation bounds for a matrix equation from interpolation problems, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 10(2), (2018), pp. 297-313

2018г. - Hasanov, V., On the matrix equation \(X + A^*X^{-1} A - B^*X^{-1}B=I\), Linear and Multilinear Algebra, 66(9), (2018), pp. 1783-1798

2017г. - V.I. Hasanov, On a perturbation estimate for the extreme solution of the matrix equation \(X-A^*\widehat{X}^{-1}A=Q\), Innovativity in Modeling and Analytics Journal of Research, Vol. 2, (2017), pp. 1-11

2017г. - Hasanov, V.I., Ali, A.A., On convergence of three iterative methods for solving of the matrix equation \(X+ A^*X^{-1}A+ B^*X^{-1}B = Q\), Computational and Applied Mathematics, 36 (2017), pp. 79-87

2017г. - Hasanov, V.I., On perturbation estimates for the extreme solution of a matrix equation, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 9 (2017), pp. 74-88

2017г. - Hasanov, V.I., Borisova, D.I., Perturbation estimates for the maximal solution of a nonlinear matrix equation, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 9 (2017), pp. 28-43

2016г. - V.I. Hasanov, S.A. Hakkaev, Convergence analysis of some iterative methods for a nonlinear matrix equation, Computers & Mathematics with Applications, 72 (4), (2016), pp. 1164-1176

2015г. - V. Hasanov, S. Hakkaev, Newtons method for a nonlinear matrix equation, Comptes rendus de lAcademie bulgare des Sciences, 68 (8), (2015), pp. 973-982

2014г. - Hasanov, V.I., Perturbation Theory for Linearly Perturbed Algebraic Riccati Equations, Numerical Functional Analysis and Optimization, 35:12, (2014), pp. 1532-1559

2014г. - I. G. Ivanov, V.I. Hasanov, Perturbation Estimates for the Two Kinds of Algebraic Riccati Equations Arising in a Stochastic Control, Journal of Numerical Mathematics and Stochastics, 6 (2014), pp. 1-20.

2012г. - Nedzhibov, G.H., V.I. Hasanov, Newton-Secant method for solving systems of nonlinear equations, Mathematica Balkanica, Vol. 26, (2012), pp.369-376,.

2010г. - V. I. Hasanov, Notes on two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 216(2010), pp. 1355-1362

2006г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, On two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 413(2006), pp. 81-92

2006г. - V. I. Hasanov, S. M. El-Sayed, On the positive definite solutions of nonlinear matrix equation \(X + A^* X^{-\delta}A = Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 412 (2006),pp. 154-160

2006г. - Nedzhibov, G.H., Hasanov, V.I., Petkov, M. G., On some families of multi-point iterative methods for solving nonlinear equations, Numerical Algorithms, 42 (2006), pp. 127–136.

2005г. - V. I. Hasanov, Positive definite solutions of the matrix equations \(X \pm A^*X^{-q}A = Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 404 (2005), pp. 166-182

2005г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, On the matrix equation \(X - A^*X^{-n}A = I\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 168 (2005), pp. 1340-1356

2005г. - I. G. Ivanov, V. I. Hasanov, F. Uhlig, Improved methods and starting values to solve the matrix equations \(X \pm A^*X^{-1}A = I\) iteratively, Mathematics of Computation,Vol. 74 (2005), pp. 263-278

2004г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, Solutions and perturbation estimates for the matrix equations \(X \pm A^*X^{-n}A=Q\), Applied Mathematics and Computation, Vol. 156 (2004),pp. 513-525

2004г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, F. Uhlig, Improved perturbation estimates for the matrix equations \(X \pm A^*X^{-1}A=Q\), Linear Algebra and its Applications, Vol 379 (2004),pp. 113-135

2004г. - V. I. Hasanov, An iterative method for solving the spectral problem of complex symmetric matrices, Computers & Mathematics with Applications, Vol. 47 (2004), pp.529-540

2003г. - F. Uhlig, V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, On the quadratic matrix equations \(X\pm A^*X^{-1}A = Q\), Numerical Mathematics, A Journal of Chinese Universities, Vol. 12, (2003), pp. 1–5.

2001г. - I. G. Ivanov, V. I. Hasanov, B. V. Minchev, On matrix equations \(X \pm A^*X^{-2}A=I\), Linear Algebra and its Applications, Vol. 326 (2001), pp. 27-44 [MR 1815949 (2002f:15020)]

Доклади

2016г. - Борисова, Д.И., В. И. Хасанов, Пертурбационни оценки за максималното решение на матричното уравнение \(X+A^*X^{-1}A+B^*X^{-1}B=Q\), МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, Том 1, (2016), сс. 102-109.

2015г. - A.A. Ali, V.I. Hasanov, On some sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation \(X+A^*X^{-1}A-B^*X^{-1}B=I\), AIP Conference Proceedings, Volume 1690, 060001, (2015)

2009г. - В. Хасанов, Едно обобщение на уравнението на Силвестър, Сборник научни трудове, УИ"Епископ Константин Преславски", (2009), сс. 31-34.

2007г. - А. А. Фейзолова, В. И. Хасанов, Върху някои пертурбационни оценки на матричните уравнения \(X + A^*X^{-1}A=Q\) и \(X - A^*X^{-1}A=Q\), Сборник научни трудове на ФМИ на Шуменски университет, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен (2007), сс. 62-69.

2003г. - Hasanov, V.I., Ivanov, I.G., Solutions and perturbation theory of a special matrix equation I: Properties of solutions, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proc. of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach 2003, pages 244–248, 2003. [MR 2006157]

2003г. - I. G. Ivanov, V. I. Hasanov, Solutions and perturbation theory of a special matrix equation II: Perturbation theory, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proc. of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach 2003, pages 258–264, 2003. [MR 2006159]

2002г. - V. I. Hasanov, An iterative methods for solving the spectral J-symmetric problem. In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proc. of the XXVII Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2001, pages 268–277, Heron Press, Sofia, 2002. [MR 1915724]

2002г. - Hasanov, V.I., Ivanov, I.G., Nedzhibov, G. H., A new modification of Newton’s method, In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proc. of the XXVII Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2001, pages 278–286, Heron Press, Sofia, 2002. [MR 1915725]

2001г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, Iterative method for computing the matrix square root, In: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proc. of the XXVI Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 2000, pages 152–156, Heron Press, Sofia, 2001. [MR 2002m:65039]

2001г. - V. I. Hasanov, I. G. Ivanov, Positive definite solutions of the matrix equation \(X+A^*X^{-n}A=I\), In: Numerical Analysis and Its Applications, L. Vulkov, J. Wasniewski, and P. Yalamov (Eds.), LNCS 1988, pages 377-384, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2001. [MR 1938432 (2003e:65003)]

1999г. - V. I. Hasanov, Positive definite solutions of a nonlinear matrix equation, In: Mathematics and Education in Mathematics, Proc. of the Twenty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Montana 1999, pages 107–112, 1999.

1999г. - I. G. Ivanov, B. V. Minchev, V. I. Hasanov, Positive definite solutions of the equation \(X-A^*\sqrt{X^{-1}}A=I,\) In: Applications of Mathematics in Engineering, D. Ivanchev and M. D. Todorov (Eds.), Proc. of the XXIV Summer School “Applications of Mathematics in Engineering”, Sozopol 1998, pages 113–116, Heron Press, Sofia,1999. [MR 1691341]

Други публикации

2013г. - M. Hajarian, Q.W. Wang, V.I. Hasanov, Linear and Nonlinear Matrix Equations, Abstract and Applied Analysis, V. 2013 (2013), Article ID 741430

Предмет на числените методи


Интерполационен полином на Лагранж


Интерполационна формула на Нютон с разделени разлики


Интерполационни формули на Нютон с крайни разлики


Най-добри приближения в линейни нормирани пространства


Равномерни приближения с алгебрични полиноми


Средноквадратични приближения


Числено диференциране


Числено интегриране


Локализиране на реални корени на уравнение


Квадратурни формули на Нютон - Коутс


Квадратурни формули на Гаус и Чебишов


Локализиране на реални корени на уравнение


Методи за уточняване на прост реален корен на уравнение


Директни методи за решаване на системи линейни уравнения


Итерационни методи за решаване на системи линейни уравнения


Необходими знания от анализа и алгебрата за ...


Задача на линейното оптимиране


Теорема за съществуване и графичен метод


Двойнственост в линейното оптимиране


Теореми за крайни точки


Симплекс метод


Алгоритъм на симплекс метода


Методи за построяване на начален опорен план